Welkom op de site van Allex Kussendrager over :
bakenloodjes en loden penningen met een (tijdelijke) betaalfunctie.

Laatste aanpassing:
 19-02-2019
(ver)Nieuw(d)
   
Afbeeldingen:
Bakenloodjes
Plaatsen/steden
 
Zoeken op:
Plaatsnaam
Tekst-fragment
   Speciaal onderwerp:
Armenpenningen
Avondmaalspenningen
Leprozenzorg
 Determinatie?:
Vraag?tekens!
Opgelost

Tekst
Artikelen

Ruilpagina

Indeling site
Index
 

Bakenloodjes: hieronder worden o.a. verstaan haven-, vuur- en tonnenloodjes; oftewel loodjes welke betrekking hebben op de scheepvaart in algemene zin. Deze loodjes waren een vorm van belasting voor de instandhouding van o.a. vuurtorens, betonning en kustverlichting of een vorm van tol voor de sluizen, bruggen en andere doorvaarten welke gebruikt werden door de scheepvaart.

Loden penningen:
 waaronder Kerkelijke / avondmaals- armenpenningen van o.a de Waalse- en Lutherse-Gemeenschap, pseudomunten,
armenpenningen of armenloodjes (mereaux) deze hadden een bepaalde (ruil)waarde voor bijvoorbeeld brood, turf, wijn, e.d.


S

Wie helpt de herkomst van een familiewapen te achterhalen? GEM magazine 27e jaargang nr. 1~ februari 2019 pagina 29 - 31
Visueel overzicht van Holpenningen in Nederland (ca. 1457 - 1572)
09/2018: Bakenloodjes van De Mijl en SAS. De Beeldenaar 42 september | oktober 2018 | nr 5, pagina 235 - 238
04/2018: 25 jaar Bakenloodjes. De Beeldenaar 42 mei | juni 2018 | nr 3, pagina 143 - 145
10/2017: Het einde van de verzameling of de verzamelaar. De Beeldenaar November/December 2017 41e jaargang Nr. 6 pagina 283 - 284. (enkele reacties)


Download hier de Snelgids / Catalogus van BAKENLODEN
Diverse informatie zoals literatuuroverzichten, kaarten, tabellen, achtergrondinformatie, enzovoort

Eén van de aanleidingen om mij te verdiepen in de loodjes materie, was de tentoonstelling "Geld van de Zuiderzeebodem" in het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad.
Deze tentoonstelling was opgezet door het Centrum voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie in Ketelhaven als bijdrage tot het Numismatisch Jaar 1992.
In de loop van de jaren had ik zelf al enkele loodjes verzameld en op de hierboven
genoemde tentoonstelling was het mogelijk om wat achtergrond informatie te verkrijgen uit
het onderzoek van André Wijsenbeek. De hoeveelheid gegevens was tot die tijd summier, ook in musea was zo goed als geen informatie voorhanden.
In 1892 schreef Marie de Man al: “Loodjes” tot voor korten tijd werd er bijna niet aan gedacht ze te verzamelen en te bestudeeren ; zij waren de paria’s der numismatiek.”
Maar, door kontakten met andere verzamelaars, detectoramateurs, musea, enzovoort heb ik toch wat meer feiten boven water kunnen krijgen.
Naast de bakenloodjes kwamen er ook andere “onbekende” loodjes aan het licht waarnaar verder onderzoek gewenst was.
Ik hoop dat er op mijn site een antwoord te vinden is op de vragen over een ondergeschikt, maar bijzonder interessant onderdeel in de numismatiek.
Voor eventuele aanvullingen, op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen.


Koninklijke Bibliotheek
archiveert deze website
als "Digitaal Erfgoed"

Vanaf 10-12-2015 maakt deze website deel uit als "Digitaal Erfgoed" van de Koninklijke Bibliotheek (volgens Unesco Charter 2003)
©
Als afbeelding(en) of tekst(en) van deze site worden gebruikt als bron www.loodjes.nl vermelden!
     Momenteel zijn er > 1770 bakenloodjes bekend

KEURMERK

Online-Musea
Certificaat 2019

 

Mochten er onrechtmatig afbeeldingen of teksten zijn gebruikt, laat het weten en ik zal ze verwijderen.
In case I unlawfully used photos or texts, please let me know and I will remove them.
Si j’ai utilisé une photo ou un texte d’une façon abusive, merci de me le faire savoir. Je les retirerai.