Sluiten

Begin

Overzicht van 'LOODJES' welke gebruikt zijn in de scheepvaart met een mogelijke (belasting)functie:
BAKEN-,TONNE-, VUUR-, HAVEN-, LANTAARN-, SLUIS- of TOL-GELD
Typering volgens afbeelding(s)nummering Pelsdonk 'Pennincxkens van Loode' ↔ Kussendrager (www.loodjes.nl)

 

Sluiten

Begin

 

Rondom de Suyderzee
Suyderzee
Voorbeeld afbeelding Type /
link
Korte omschrijving

 

SAZi

Afslag in zilver.
Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Amsterdam

SApe Herdenkingspenning uit 1714 van de eerste steenlegging bij Durgerdam.
Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Amsterdam
  SA Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Amsterdam

SB

Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Haarlem

SC

Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Medemblik? (burcht / waterpoort), Monnikendam (monnik?)

    

SD

Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Enkhuizen (drie haringen)

SE

Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Hoorn (hoorntje)
         

SF

Drie vuurtorens
Leeuw / staande leeuw n.l.
  SI Drie vuurtorens
Leeuw / wapen van Edam (stier)
     

SG

Drie vuurtorens
Leeuw waarboven "ster"

SH

Drie vuurtorens
Leeuw HOLLAND

 

Sluiten

Begin

 

West - Friesland

    
      

WA

Groot Tonnelood Enkhuizen
Detailverschil Groot en Klein Tonnelood

Pelsdonk 035
   

WB

Klein Tonnelood Enkhuizen
Detailverschil Groot en Klein Tonnelood

Pelsdonk 034
       WC Loodje met letter " H ", gebruikt door de gezworen nettenlooders van
Enkhuizen voor het loden van de bij de haringvangst gebruikte netten.
Jaartal ter weerszijden van het wapen van Enkhuizen waaronder "
H "
 
 

WD

Lantaarnlood (ook Havenlood of Paalkistpenning genoemd) Enkhuizen.
Twee cijferig jaartal, m.u.v. 1900

Artikel over deze loodjes in Detector Magazine 112, september 2010,
pagina 19

Pelsdonk 036
 

WE

Vierkant loodje met hierop afgebeeld het stadswapen van Edam
een stier waarboven drie sterren en waaronder haet jaartal.
Het laatste cijfer van het jaartal (meestal) separaat ingeslagen.
     

WF

Havenloodje Medemblik,
eenvoudig stadswapen boven jaartal
    

WG

Havenloodje Medemblik
jaartal gescheiden door wapen, 
MEDEMBLIK
N
o ...
49 mm.
     WH
Monnickendam
Enkelzijdig rond lood met een door het stadswapen
(de
Monnik met knuppel over zijn schouder) gescheiden jaartal.

       

WI

was
QL

Bovenkarspel
Boom met zijtakken waarin en omheen 'sterren', waaronder het jaartal

Pelsdonk 410, 411, 412.

 
WK

was
DT
Bakenloden van Alkmaar voor de bebakening het Alkmaarder- of Langemeer?

Kasteel / Burcht waaronder jaartal of letters

Nog nader te onderzoeken


        

DH

PW, PWV, PWDV / 12, 8, ST, 132, 327

40 CT of 60 CT  / P.W.D.V. / jaartal

 

Sluiten

Begin

 

Muiden

 

MA

Schip tussen twee torens (bakens),
vierkant
  

MB

Schip tussen twee torens (bakens), 
gedetailleerd

MC

Schip tussen twee torens (bakens),
gestileerd
 

MD

Schip tussen twee torens (bakens),
sterk gestileerd

 

Sluiten

Begin

 

Friesland

 

FA

Driehoekig lood met wapen van Harlingen A - K waaronder jaartal
 

FB

Rond, +/- 23 mm met wapen van Harlingen A - K waaronder jaartal
 

FC

Rond, +/- 29 mm met wapen van Harlingen A - K waaronder jaartal 
  

FD

Rond, +/- 42 mm met I D wapen van Harlingen H M , jaartal
   

FE

Rond, +/- 32,5 - 40 mm met C Z wapen van Harlingen H M , jaartal

 

FF

A * K, 6 ST, jaartal 

FI

Kanaalgeld te Irnsum voldaan, achthoekig 45 mm 

FJ

Kanaalgeld te Terhorne voldaan, achthoekig 
    FK HORS / HORƧ
17
(72:73 en 73:74)

 

Sluiten

Begin

 

Overijssel / Drenthe? nog nader te onderzoeken


  

OS

was
DS

De vuren van Krachenburg stonden bij de ingang van het Zwarte Water
wat verderop overging in het Zwolsche Diep


Z
wolsche Diep(?)

Z D
waaronder jaartal
Getal(len) of waarde(s) in St.
  OM M V waaronder jaartal.
Soms geklopt met cijfer(s)

 

Sluiten

Begin

 

De 'Binnen Dunen' route

Holland

 Spaarndam RijnLand


HA

R L loodjes van het Hoogheemraadschap Rijnland

Haarlem

     
    

HC Wapen van de stad Haarlem en ingeslagen letter
Laatste twee cijfers van het jaartal


Pelsdonk 042

HD Wapen van de stad Haarlem
Volledig jaartal en ingeslagen letter(s) en / of cijfer voor de waarde in Stuivers

Pelsdonk 043

Familie wapen van der Does als heren van Noordwijk

 

HH Gekroond familiewapen van de familie van der Does als heren van Noordwijk
Jaartal boven kroon geklopt
Waarde "6" en "S" rechts van de kroon
Waarde "12" en "S" links van de kroon
detail (familie)wapen   HI 1711 - 12 - S(tuivers)
(Familie)wapen met een springende nhoorn in het linker veld,
rechter veld "kersen"? / "maantjes" van de familie van Wassenaer en een aambeeld???

Leiden

       

HL

Wapen van de stad Leiden waaronder het jaartal

2 of 3 wapens (Alphen - Oudshoorn - ?)

   

LA

twee wapens: zespuntige ster + 3 hoorntjes aan lint,
laatste twee cijfers van het jaartal en de waarde "8" ingeslagen.
ook met 4 ST en 90

          
 

LB

twee wapens: achtpuntige ster + 3 hoorntjes aan lint, 8 ingestempeld
twee wapens: achtpuntige ster + 3 hoorntjes aan lint, onleesbare instempeling
twee wapens: achtpuntige ster + 3 hoorntjes aan lint, (waarde) S
Volledig jaartal ingeslagen

Pelsdonk 160
         

LE

twee wapens: zespuntige ster + 3 hoorntjes aan lint, boven de twee wapens
een tot op heden onbekend wapen, gelijkend op drie "paddestoelen" op een "kruiwagen?"
Groot getal ingeslagen voor 17... 

Pelsdonk 161 + 162

      

LG

de drie wapens, waaronder, gescheiden door een horizontale balk, het jaartal. 
Wapens van links naar rechts: ster; drie hoorntjes; kruis?

Pelsdonk 414 + 415

     

LI

rechthoekig loodje met de drie wapens, ster; drie hoorntjes; kruis?
Daaronder het volledige jaartal

Pelsdonk 210

Brielle


 

2x HM dubbel gedeeld wapen met paal waarboven jaartal
waaronder RM (kan soms gelezen worden als BM)
In het midden van een effen veld het wapen van Brielle tussen de letters Y en C.

.
*. / 24:ST / .*.

Pelsdonk 031
HN klein dubbel gedeeld wapen met paal waaronder 1756 (groot weergegeven)
waaronder M (de eerste letter van "Merwede"?).

.*. / 24:ST / .*.
Vierkante penning van 24 x 24 mm.
HO klein dubbel gedeeld wapen met paal waaronder het jaartal (groot weergegeven)
waaronder M (de eerste letter van "Maas of Merwede"?).

.*. / 24:ST / .*.

Pelsdonk 032
HP springend paard naar rechts.

M (vergelijkbaar met het type M op de andere Brielse / Dordtse loodjes) /
17.7 /
ϩ (retrograde S) 24
Vierkante penning van 28 x 28 mm.

De Mijl

 
 
HE

oude type's
CZM - CDN
enhoorn (paard / ezel / muildier?) naar rechts
M jaartal waaronder .. ST

Vanaf 1832 wordt de waarde weergegeven in  .. C (enten)

Strijen-Sas

   
 
HF


oude type's
CZC - CZA
SAS / waarde / jaartal

SAS / jaartal / 6 - 12 - 18 of 24 (stuivers)
Gekroond wapenschild, van boven gescheiden met links en rechts een leeuw
(wapen van Willem IV 1711 - 1751 en Willem V 1751 - 1795)

HG

oude type
CZE

SAS van Gent, 6 of 18 ST

Pelsdonk 320

de Kil(le) / Dordtsche Kil

      
 

HK

oude type
CDM

Leeuw naar links (b. met zwaard en pijlenbundel) = wapen Staten Generaal

*
* *
of K

jaartal
6 / 12 / 18 / 24 S

na 1830 waarde in Centen
HK

oude type
CDM

 
  K

60 C

1837
HK
variant?
  K
-------
1780

HaringVliet

    

HV

oude type
was CQI

Staande leeuw naar links
H V  HaringVliet(?) / jaartal / 24

Pelsdonk 312Enkelzijdig
H V  HaringVliet(?)
/ 1830 / 24

Nog nader te onderzoeken

    QC   Z  H /   / 1758
  Z  H /   / 1760
  Z  H   / 1764 
  ZH / 1765
  Z
H  /   / 177?
  2x  

DL

Voorzijde : L zeeton C binnen stippelrand
Keerzijde :
| - jaartal - waarde, binnen stippelrand

Referentie: Pelsdonk 314.

 

Sluiten

Begin

 

Staats- / Bataafs- / Noord-Brabant
Willemstad
VZ: Wapenschild Willem III van Oranje (met omschrift "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE")
  BA

Oude type
was
CZSa + CDL
aa)  6 St / WW / jaar
a)  
WW / 6 ST / jaar
b)   WW / 12 ST / jaar

Pelsdonk 324

VZ: samengesteld wapen van Willemstad, leeuw naar links in gekroond wapen waaronder +++

a:  b: 
 d:   f:

BB

Oude type
was CZS

a)   WW / 6 ST / jaar
b)   WW / 12 ST / jaar
c)   WW / 12 ST / jaar
d)  
WW / jaar / 12
e)   WW / jaar / 18
f)    WW / jaar / 24


Pelsdonk 158

BC

Oude type
was CZT

Wapen met leeuw naar links waaronder +++
W S / jaartal / waarde

Pelsdonk 159

Liesche GorsTijdens de Franse bezetting stond het wapen van Prins Willem V niet op de loodjes:
3x
Na 1830 de waarde in Centen

BL

Oude type
was CDE

en

CDF


 Wapen
Prins Willem V /
L.G.
jaartal, 4 of 6 of 10, STL.G. / jaartal / 4
Klimmende leeuw (of ander figuur) naar rechtsL. G.  jaartal, waarboven ingestempeld " 20 " C T
 

MoerDijk

 

BMa

Oude type
was CZH

Wapen Prins Willem V

MD
, jaartal, 2, 4, 6 of 24

Pelsdonk 315.
Tijdens de Franse bezetting stond het wapen van Prins Willem V niet op de loodjes:
BMb

Oude type
was CZH
>1794 Nederlandse Leeuw

MD
, jaartal, 2, 4, 6 of 24
   

BMc

Oude type
was CZI


Zeer primitief (mans)figuuur - fabeldier
MD - jaartal - waarde 4 of 6 of 16 stuivers(?)
        BMd

Oude type
was CZK
MD / jaartal / 4 of 6 ST (waarde in STuivers)

Pelsdonk 316 + 317.
Na 1830 de waarde in Centen
 

BMe

Oude type
was CZL

20 of 30 C / M.D. / jaartal (waarde in Centen)

PrinceLand

        

BP

a) P:L, jaartal, 4 of 8 of 12.
Pelsdonk 318

b) 40 of 60 C, P:L
Pelsdonk 319

 

Sluiten

Begin

 

ZEELAND

.

ZF

ZyP,

ingestempeld jaartal
 

ZN

De Tonne van de Kloot 
1793 4.G.L

Pelsdonk S541

ZO

Het Sloe &c&c
waarde jaartal / jaartal waarde

Het Sloe is het voormalig vaarwater tussen Walcheren en Zuid Beveland
Pelsdonk 313

Nog nader te onderzoeken

 .

ZG

SMA / IPH

ZR

S Z
1746 / 15 STU

Pelsdonk 130

 

Sluiten

Begin

 


Diversen
  / Overigen (vooralsnog onbekend)

 

WCb

Vermoedelijk een penning van de gemeente Lith (N.Br.)
Havenlood of Paalkistpenning Enkhuizen
Volledig jaartal tussen dikke punten

  

DI
a
b
c
d

 90CT, 60CT, 30CT / SS, WH / WU / jaartal

     

DJ

Jaar /  waarde / WH of W H waarde jaar

Pelsdonk 321 + 322

     

DK

 W:S:
--------
jaartal

in kader

 

DQ

(3 driehoeken) meestal binnen een parelrand
Jaartal waaronder 2, 6 of 10
 

   

QM


Jaartal waaronder letter(s)
Jaartal waarboven waarde
Jaartal / waarde

Pelsdonk 325

   

QF

3 dwarsbalken + wassende maan? (wapen Ameland) - 1777 - 109

Op Ebay wordt een vergelijkbaar exemplaar aangeboden met de omschrijving;
"Hop or maybe communion lead token
Vz: dated 1719 - Kz: "TC" & "WW". 5.97g max. 24.5mm"
 

Gevonden op Schokland, 25 mm, Muntenbodemvondsten.nl


Download
hier een overzicht van de Baken - Loodjes (pdf)
Voor het zoeken van andere loodjes op
plaats-naam of afbeelding klik op de tekst.

Sluiten

Begin