Terug

Begin

FRIESLAND

 Bakenloodjes van Harlingen.

Loodjes voor het Amelander Zeegat met de letters AK (Armen Kamer).

Type FA
      
Driehoekig lood voor grote schepen zoals een Hek- of Gaffelschip; 32 x 32 x 32 mm.
Opschrift A (gekroond wapen van Harlingen) K, waaronder jaartal.

jaar

afmeting mm

bijzonderheden
1799 43 gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170122
1781 39,5 x 40 collectie Fries Museum, objectnr. NAO1338, standplaats K18-C34. Gevonden in baggerspecie te Sloten, gemeente Gaasterland. Geschenk van den heer H. Hattink, arts te Wijckel.
1782   gevonden bij Heerenveen, colAFA01
1783   Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling 05-2006 lot 1619 en 11-2006 lot 2590
1783   detectorvondst uit de provincie Norfolk niet ver bij Norwich (UK) vandaan, colAFA05.
Opmerkelijk is dat dit loodje zes- i.p.v. drie hoekig is, de hoeken zijn "afgekapt". Een teken van "export vergunning" voor de Harlinger schipper?
1784 38 x 40 collectie N.I.S.A. Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 180.7
1784   onder de A een G ingeslagen! Gegevens K.P.K.
1786   collectie N.I.S.A., of Fries Museum
1788    
1789    
1791 37 x 40 gevonden in Noord Friesland, colAFA06
1796   gevonden bij Heerenveen, colAFA02
1796    
1803   gevonden bij Elburg, colAFA03
1805 35 x 40 collectie Belasting en Douane Museum 44839
1820   gevonden bij Dokkum, particuliere collectie (Coinhunter magazine nr20 "hondenpenning")
1822 38 gevonden bij Noordwolde, gewicht 14,34 gram, particuliere collectie MB. Detector forum PiepPiep
1826   met drie spijkergaten, meer info op muntenbodemvondsten.nl of vondsten.nl
1828 36 x 39 afkomstig uit Drenthe, aangevoerd met stratendrek. colAFA04
1829 37 x 41 x 41 uit de collectie Van Gelder, nu collectie Rijksmuseum NG-VG-18-47
Terug

Begin