Terug

Begin

FRIESLAND

 Bakenloodjes van Harlingen.

Bakenloodjes voor de Jetting (vaargeul tussen Harlingen en de Vliestroom).

Type FD

Groot lood voor de zeegaten, 42 mm.

Gekroond wapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters :
 

I                    D
wapen
Harlingen

H                    M

onder het wapen
het jaartal in
 een cartouche

 

Referentie : Dirks pl. 122.16

jaar Bijzonderheden
1730 collectie NISA
1730 collectie Hannemahuis te Harlingen
1741 colAFD01
1742 zie bovenstaande afbeelding
1759 veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 482, opbrengst 6,00. Nu in collectie Fries Genootschap / Fries Museum inv. nr NA01465  42 mm.
Terug

Begin