Terug

Begin

Muiden:

De afbeelding op deze éénzijdge loodjes is waarschijnlijk ontleend aan het stadszegel van Muiden uit de zestiende eeuw: 
een middeleeuws schip met een forse schuin hangende ra en een grote mars, tussen twee torens / bakens.
De flankerende bakens hebben meestal dezelfde vorm.
Een gesloten toren tot ongeveer halverwege de hoogte en daarboven een spriet met een aantal dwarsstokken.
In sommige gevallen (o.a. 1739) is gepoogd om, net als op het zegel, de torens meer het aanzien van stadspoorten te geven.
De afbeelding is in alle gevallen met een cirkel omkaderd.

Type MA:

       
Schip tussen twee torens (vuurbakens?)
De afbeelding is behoorlijk gedetailleerd, vooral de torens.
 

Jaar

Ĝ mm

Bijzonderheden

1711

39 x 36 de 1 ingeslagen, 13.2 gram. Detectorforum PiepPiep
1716 41 x 38 de 6 ingeslagen. Veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nr. 1658 → veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1397 → colAMA01.
Oorspronkelijk
uit veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 217, opbrengst ƒ4,00

1719

35 x 35 de 9 ingeslagen. Gevonden omgeving Weesp, colAMA02. Jaarboek Munten en Penningen 1987 blz. 612.
Terug

Begin

 

Terug

Begin