Terug

Begin

Muiden:

De afbeelding op deze éénzijdge loodjes is waarschijnlijk ontleend aan het stadszegel van Muiden uit de zestiende eeuw: 
een middeleeuws schip met een forse schuin hangende ra en een grote mars, tussen twee torens / bakens.
De flankerende bakens hebben meestal dezelfde vorm.
Een gesloten toren tot ongeveer halverwege de hoogte en daarboven een spriet met een aantal dwarsstokken.
In sommige gevallen (o.a. 1739) is gepoogd om, net als op het zegel, de torens meer het aanzien van stadspoorten te geven.
De afbeelding is in alle gevallen met een cirkel omkaderd.

Type MC:
      

Op de loodjes van dit type is het scheepje gestileerder weergegeven, als op type MB,
met de kenmerkende forse romp met hoge voorsteven en een in het midden geplaatste hoge mast.
Het roer is zichtbaar evenals in enkele gevallen een schuin hangende ra met vier grote blokken, de grote mars, een stag en een want.

Er zijn twee van deze loodjes (1774 en 1787) aangetroffen in een schip dat in de jaren 1784  - 1787 geregeld tussen Harlingen en Amsterdam voer.
Het geld voor het onderhoud van de Zuiderzeese Vuurbakens moest ook in Amsterdam betaald worden.

jaar

Ø mm

bijzonderheden

1751

  gevonden in Wildervank aan de Nijverheidskade, met gat, collectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen.
1753 37 gevonden in Harderwijk, colJtP170205
1753   Loden penningen- Méreaux groep Facebook
1761 40 x 34 losse vondst, colAMC01

1764

28 x 35

gevonden bij Muiden. Veiling NPV 30 mei 2005
1764 28 x 32 gevonden bij werkzaamheden aan de haven te Kolhorn. Voor de inpoldering van de Wieringermeerpolder was Kolhorn een handels / vissershaven aan de Zuiderzee.

1766

32 x 37

gevonden op Marken, particuliere collectie. Het jaartal in een kader, bron Vondsten.nl  20344

1766

  Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 180.6
1772   colVK170521
1772   gevonden bij Vinkenveen. Collectie Herman Vos

177(3?)

32 x 35

het jaartal in een kader, gevonden omgeving Monnickendam, collectie stedelijk museum "De Speeltoren" inventaris nummer 95.210.

1774

< 30

collectie N.I.S.A. In het Jaarboek Vereeniging Oud Monnickendam 2009 is dit lood afgebeeld en wordt de veronderstelling gewekt dat dit een Ontgrondingspenning  zou zijn.

1774

41 x 39

massa 14,3 gram. Gevonden in Huisduinen, collectie Lucien Okel
????   gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507a
????

34

jaartal helaas niet leesbaar, getoond op het Muntenbodemvondsten forum
Terug

Begin

 

Terug

Begin