Loodje met de letter "  H"  van de gezworen nettenlooders van Enkhuizen.

    
Havenlood of Vuurlood van Enkhuizen
Jaartal ter weerszijden van het wapen van Enkhuizen waaronder "
H " (van Haven?)
In de colletie van het Rijksmuseum bevinden zich een aantal van deze loodjes met de volgende omschrijving:
"Loodje met letter H, gebruikt door de gezworen nettenlooders van Enkhuizen voor het loden van de bij de haringvangst gebruikte netten".
Een loodje met "55 " krijgt dezelfde omschrijving
maar dit is zeer waarschijnlijk een vuurlood type WD.

Type: WC

jaartal

mm

Bijzonderheden

18 07

33

gevonden bij Oude Pekela. ColAWCA01

18 07

33

Schulman catalogus 328 nr. 823
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-A
18 08   Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-18-15-B
18 09   gevonden tijdens het archeologisch onderzoek in de Vijzeltuinen te Enkhuizen, WAR 25 pagina's 49-50. Huis van Hilde 5312-014
18 09 35 collectie Belasting en Douane Museum 00427