Terug

Begin

Havenloodjes van Medemblik.

Type WG


Havenlood
Jaartal gescheiden door het wapen van Medemblik.
Daaronder MEDEMBLIK, daar weer onder het volgnummer als No...
Dit volgnummer gebruikte de havenmeester voor zijn administratie welke hij verplicht was bij te houden voor het ge´nde vuurgeld.
Elk lood was in het register terug te vinden, onder vermelding van de datum, de naam van de schipper en het nummer van het lood.
Wanneer het een vissersvaartuig betrof werd in het register van de havenmeester ook het letterteken en nummer van het schip genoteerd.
EÚnzijdig,
ě ▒ 40 mm.

In de Jaaruitgave Oudheidkundige Vereniging "Medenblick" nr.15, Medemblik, 2006, heeft Peter Swart op pagina 17 - 28 het volgende zeer informatieve artikel geschreven;
'Een baken voor de stad: de geschiedenis van het Medemblikker havenlicht'. Lees dit artikel hier

Een aanvulling op dit artikel staat hier.

jaar No bijzonderheden
1890 323 gevonden bij Heerenveen, colAWG01
1892 28 gevonden op Marken, particuliere collectie
1894 17 veiling 355 Rietdijk lot 668 → colAWG02
1895 39 De West-Frisiae 4 Theo
1896 110 De West-Frisiae 4 Theo
1897 247 particuliere collectie Anna Paulowna
1897 207 particuliere West-Frisiae 4
1898 25 collectie oudheidkamer Medemblik
1899 421 NPM veiling 2009, lot nr. 3496
1899 434 collectie oudheidkamer Medemblik
1899   gevonden omgeving Heerenveen, colVL170507b
1900   collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer:?
1901 180 MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5660, MPO veiling 46 woensdag 20 mei 2015 lot 6513
1901 418 afmeting ongeveer 30 mm, Bodemvondstenwereld
1904 310 colAWG03
1907 306 collectie oudheidkamer Medemblik
1911 405 collectie Scheepvaartmuseum, inv.nr. S.3058(01) ; "Penning dienende als bewijs voor betaling van liggeld te Enkhuizen (!) in 1911"
1912 87 gevonden te Westerland op het voormalige eiland Wieringen
1912 155 veiling 355 Rietdijk lot 668 → colAWG04
1912 223 gevonden op het voormalige eiland Wieringen, Muntenbodemvondsten
1913   collectie Geldmuseum M 0945 (ex collectie M. de Man)
1914 413 (met spijkergat) collectie oudheidkamer Medemblik
1916 199 H. Pereboom → colAWG05
1916   collectie Geldmuseum
1917 203 collectie oudheidkamer Medemblik
1917 597 lijst 2 1981 nr. 1022 van J.B. Westerhof, collectie oudheidkamer Medemblik
1918 358 MPO veiling 46 23 mei 2015 lot #6325
1920 183 particuliere collectie
1921  221 N.I.S.A., in bruikleen van Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Een voorbeeld van het papieren Vuur- en Havengeld uit 1930 is hier en hier te vinden.

Terug

Begin