Terug

Begin

...Kampen


Vergroot de kaart door er op te klikken.

 

Holpenningen van Kampen werden brabantsche of duitmer genoemd

Referentie  
P.C. K.01 K.02 K.03
VdCh. - - -Korenpenning,
permissiemuntjes of armenpenningen.
Deze (armen)penningen werden ook wel noodgeld uit 1578 van Kampen genoemd.
Volgens Corst Jordens is het waarschijnlijker dat ze als armenpenningen of als import penningen voor koren en rogge werden gebruikt in de stad.
Referentie: Corst Jordens. Zeer waarschijnlijk koren accijns loodjes
In The Coinhunter nummer 28-1988 staat op pagina 45 het artikel "Boeiende vondsten uit Kampen" van J. Broek

Koperen "loodje" op ruw uitgeknipt plaatje met grote stempel stadspoort.
x C[IVIT]AS · CAMPENS[I]S
Laurens Schulman veiling
29, 10-12 november 2003 lot 1018 met de volgende omschrijving:
Korenloodje in koper op ruw uitgeknipt plaatje met grote stempel stadspoort CIVITAS . CAMPENSIS.
Kz. twee ringen met centrumpunt. Corst Jordens 1480/i. Uiterst zeldzaam. Zeer fraai+ (Taxatie 150, opbrengst 190 euro).

Voetnoot: Gebruikt als exportvergunning om koren uit te voeren tijdens schaarste.
Navraag naar bovenstaande voetnoot bij de huidige firma Schulman in januari 2019 leverde de volgende reactie op:
'Conclusie: diegene die deze beschrijving heeft gemaakt zal Corst Jordens geļnterpreteerd hebben en er een kleine draai aan hebben gegeven (gezien de waarde van het stuk vermoed ik niet dat het Laurens zelf zal zijn geweest).
Desondanks had deze stelling (in mijn optiek) nooit als waarheid vermeld mogen worden en was het beter geweest indien men de woorden 'wellicht' of 'vermoedelijk' had gebruikt.'


Op Bodemvondstenwereld staat driehoekig een exemplaar van 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.

vz. Stadspoort met drie torens binnen een cirkel, in de buitenrand CIVITAS CAMPENSIS
kz. Twee cirkels met een punt in het centrum
Gewicht 3,41gr.
Koper 26 x 26 x 26 mm.
Cost Jordens 1480/i. In 2018 aangeboden door munthandel Henzen met de volgende veronderstelling welke volgens mij beter vooraf gegaan had kunnen worden met 'vermoedelijk'
Dergelijke korenpenningen werden gebruikt als soort van exportvergunning om koren uit te voeren in periodes van schaarste.
Stadswapen binnen cirkel.
Halve cirkel met punten in centrum.
Ӕ 16,5 x 17 mm. Cost Jordens 11 (vz); 16 (kz).
Veiling 28 Karel de Geus lot nr. 1235
 Acht
hoekige korenpenning of permissiemuntje z.j. (vgl. Cost Jordens 14(vz) / 17(kz)
Voorzijde: Stadswapen binnen cirkel
Keerzijde: Grote M en kleinere R
Koper 18,5 x 17,5 mm - MPO veiling 40 kavel 5922, collectie Kamp01.
Schulman veiling 344 lot 1324: Kampen belasting- of tolpenning. AE (2) en Pb (5). Zie Pelsdonk 049.
Opmerkingen:
Met betrekking tot de mogelijke export vergunning schrijf Corst Jordens op pagina 98 het volgende.
In De Navorscher van 1860 is op pagina 184 nog het volgende te lezen.exemplaar Zwolle
Op Bodemvondstenwereld.nl staat een exemplaar wat gevonden is in Kampen op een plaats waar molens hebben gestaan.
Monogram H C A W (?). Keerzijde cirkel. Diameter 26 mm
Dit exemplaar vertoont grote gelijkenis met het exemplaar wat in Zwolle is gevonden.
Diameter 23 mm, gewicht 4,00 gram, collectie Zwol07


Korenloodje.
Lood.
Voorzijde: Stadswapen op drie lijnig kruis
Keerzijde: Stadsschild met adelaar.
Gebruikt als exportvergunning om koren uit te voeren tijdens schaarste.Token? van Kampen
In de handel wordt wel het onderstaande type koperen penning of token als duit aangeboden.
Exemplaar aangeboden in veilingcatalogus 54 van Coin Investment B.V. onder nummer 539.
Bij Verkade afgebeeld op plaat 219 als nummer 4.
Aangeboden op Marktplaats 06-2018

 

Dit muntje zou dan een zeer vroeg type moeten zijn uit een van de eerste emissies geslagen ergens tussen 1590 en 1600.
Het type sluit echter geheel niet aan bij de typen die elders in deze periode (ook te Kampen) zijn geslagen.
Volgens Kees Pannekeet kan dit dan ook geen duit zijn maar is het eerder een raadsteken of wellicht een armenpenning.
De letters C A P op de voorzijde kunnen dan mogelijk vertaald worden als Campen Armen Penning.
In het blad de Beeldenaar heeft Arent Pol (
Munt of penning? de Beeldenaar september/oktober 1989 blz.160-163) een artikel gewijd aan o.a. dit stuk.
In dit artikel wordt aannemelijk gemaakt dat dit een raadsteken is aan de hand van vergelijking met andere exemplaren uit Zutphen, Deventer en Groningen.


Gasthuis Kampen?

Bovenstaand loodje werd in december 2017 aangeboden op Ebay.
Bodemvondst uit de omgeving van Kampen. Gewicht 42,11 gram.
De letters G K zouden staan voor Gasthuis Kampen.
Ik betwijfel dit omdat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat een instelling als een gasthuis zulke groffe, zware loodjes uitgeeft.
 
Terug

Begin