Terug

Begin

Nieuwlande

 
3x Voorzijde: omgekeerde · 9 · of · 6 ·
Keerzijde: blanco
Afmeting: 13 mm
Materiaal: lood
Vindplaats: Nieuwlande
Verblijfplaats: particuliere collectie
Nieu03, Arm36
In Rotterdam is een vergelijkbaar exemplaar gevonden, Numis 1036537
2x Voorzijde: letter Q
Keerzijde: blanco
Afmeting: 19 mm
Materiaal: lood
Vindplaats: Nieuwlande
Verblijfplaats: particuliere collectie Nieu02, Arm35.
2x Voorzijde: dubbellijnig kruis
Keerzijde: gevoet
kruis met letters in de kwartieren
Afmeting: 15 mm
Materiaal: lood
Vindplaats: Nieuwlande
Verblijfplaats: particuliere collectie Nieu04, Arm37
2x Voorzijde: kruis in dubbel kader met drie punten in de kwartieren.
Keerzijde: dubbellijnig kruis
Diameter 15 x 16 mm.
Gevonden te Nieuwlande.
Collectie Arm34, Nieu01
Diameter: 27 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
2x Diameter: 15 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Van de bovenstaande twee penningen is zelfs de gietmal terug gevonden.
Materiaal leisteen
Afmetingen 64 x 35 mm.
In 1987 bevond deze mal zich in de collectie van L. Hopstaken.

Dhr. van Egeraat heeft in 1987 een verduidelijkende tekening van deze gietmal gemaakt.

Bron: Schatten uit de Schelde, tentoonstelling Markiezenhof Bergen op Zoom 1987.
Diameter: 18 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Gotische letter
Diameter: 14 - 16 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Gotische letter 'M'
Diameter: 14 - 16 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Gotische letter 'P'
Diameter: 14 - 16 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Gotische letters V , W , 'r
Diameter: 14 - 16 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Gegoten penningen met ingeslagen letters.
Diameter: 21 - 25 mm
Materiaal: lood/tin legering
Vindplaats: Nieuwlande
Verblijfplaats: L. Hopstaken
Onbekende plaats, ca. 1275 -1350, token of loodje type groat sterling (Pelsdonk 225: dit exemplaar !)
Voorzijde: Gekroonde aanziende koningsportret binnen veelpas en onzeker omschrift
Keerzijde: Lang kruis met drie punten tussen de benen en dubbel omschrift
tin/lood 27 mm 6,07 gram – ruim ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1675
Onbekende plaats, ca. 1275 -1350, token of loodje type penny sterling (Pelsdonk 216: dit exemplaar !)
Voorzijde: Gekroond aanziend borstbeeld
Keerzijde: Lang kruis met tussen de benen drie stippen
Beiderzijds arabesken omschrift
tin/lood 18 mm 3,53 gram – bijna ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1676
Onbekende plaats, ca. 1275 -1350, token of loodje type penny sterling (Pelsdonk 216: dit exemplaar !)
Voorzijde: Gekroond aanziend borstbeeld
Keerzijde: Lang kruis met tussen de benen drie stippen
Beiderzijds arabesken omschrift
tin/lood 18 mm 3,54 gram – FR/ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1677
Onbekende plaats, ca. 1275 -1350, token of loodje type penny sterling (Pelsdonk 228: dit exemplaar !)
Voorzijde: Aanziend borstbeeld met hoofddeksel
Keerzijde: Kruis met tussen de benen drie punten
Beiderzijds streepjesomschrift.
tin/lood 18 mm 2,06 gram – ruim ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1678
Onbekende plaats, ca. 1270-1350,
token of loodje type Tourse groot (Pelsdonk 275: dit exemplaar !)
Voorzijde: Châtel Tournois met dubbel ‘omschrift’ van deels gearceerde driehoeken en streepjes
Keerzijde: kruis met dubbel ‘omschrift’ van streepjes en deels gearceerde driehoeken
tin/lood 24 mm 1,89 gram – bijna ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1672
Onbekende plaats, ca. 1270-1350,
token of loodje type Tourse groot (Pelsdonk 281: dit exemplaar !)
Voorzijde: Chatêl Tournois in kring van cirkelvormige emblemen waarin drie punten
Keerzijde: Kort kruis binnen onzeker omschrift en streepjesomschrift
tin/lood 25 mm 1,85 gram – bijna PR, licht gevouwen – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1673
Onbekende plaats, 15e-16e eeuw,
token of loodje (Pelsdonk 447)
Voorzijde: Gekroond vuurijzer op andreaskruis tussen K en A
Keerzijde: Gotische letters KM
tin/lood 28 mm 6,89 gram – ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1686
Onbekende plaats, ca. 1325-1425, token of loodje (Pelsdonk 384: dit exemplaar !)
Voorzijde: Drie lelies rond een punt binnen een rand met driehoeken met arcering
Keerzijde: Lang kruis, tussen de benen drie vakjes met een punt,
binnen een rand driehoeken met arcering of punt
tin/lood 28 mm 7,51 gram – FR kz ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1679
Onbekende plaats, ca. 1350-1450,
eenzijdig token of loodje (Pelsdonk 484: dit exemplaar !)
Nc (IIc ?) binnen cirkel
tin/lood 18 mm 4,76 gram – ruim ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1680
Onbekende plaats, ca. 1350-1450, token of loodje (Pelsdonk 209: dit exemplaar !)
Voorzijde: Wapenschild met andreaskruis, onzeker omschrift
Keerzijde: Kort kruis met cirkels en kruis binnen onzeker omschrift
tin/lood 25 mm 5,69 gram – ruim zeer fraai – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1681
Onbekende plaats, ca. 1434-1520, token of loodje type Bourgondische stuiver (Pelsdonk 150)
Voorzijde: Bourgondisch wapen in het veld, streepjesomschrift
Keerzijde: Lang opengewerkt kruis met tussen de benen drie punten en kruis in het hart, puntenomschrift
tin/lood 26 mm 5,44 gram – goed ZF – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1683
Onbekende plaats, 14e-15e eeuw, token of loodje (Pelsdonk 345: dit exemplaar !)
Voorzijde: Gekroonde tweekoppige adelaar, omschrift + IN MANVS: TVA. DOMINE: COMMEND
Keerzijde: Kort kruis met lelievormige uiteinden, tussen de benen concentrische cirkels,
omschrift + M (agnifica)T ANIMA: MAMEA DOMI
tin/lood 29 mm 2,42 gram – ruim ZF, doorboord, gevouwen – vondst Nieuwlande
MPO veiling 56 lot 1684

 

 
Voorzijde: G in binnencirkel
Keerzijde: gevoet kruis
Afmeting: 25 - 30 mm
Massa: o.a. 14,51 - 26,33 gram
Datering: vroeg 16e eeuw?
Materiaal: lood
Vindplaatsen o.a.:
Middelburg (Numis 1036673 26 mm, 1037254 25 mm), Goes, Nieuwlande, Reimerswaal,
Woudrichem (24 mm Numis 1112867), Oost Souburg, Arnemuiden Nr. 009.
Referentie: Pelsdonk 14.02.1.V-454 26-30 mm,
Verblijfplaatsen:
Muntenbodemvondsten.nl, Vondsten.nl 32473, 40471, Numis 1037254, 1036989 = 14,51 gr; 25 mm, Oost-Souburg
Bron:
Vr77a en Vr77b  

AK: De loodjes lijken uit twee helften te bestaan, maar dat is niet zo. Het is gewoon slecht gegoten. 
Aan de hand van het kruis zou ik denken dat het vrij vroeg te dateren is, 16e eeuws? G voor Gerst?, armenpenning...
Een suggestie is dat dit een armenpenning is voor het Gasthuis te Goes, 15e - 16e eeuw. Zekerheid is hier echter niet over.

 
Terug

Begin