Onderstaande objecten wil ik graag ruilen tegen:
 
Baken - Loodjes
Munten, Penningen, Loodjes
Boeken, Veilingcatalogie, Prijslijsten

Geen
verzegel- of lakenloodjes. Kopen is ook mogelijk, maar liever ruilen. Eventuele verzendkosten later te bepalen.

Munten, Penningen, Loodjes, Gewichten

Trotseer- of Dakloodje

 
Delft?, vermoedelijk!

Delft, A. Rodenburg,
 datering midden 19e eeuw
 
Medaille huwelijk Beatrix-Claus op 10 maart 1966.

Uitgifte Oranjevereniging "Juliana" Enkhuizen.

         

 
       
       

 

codering

Numismatiek, Archeologie, Geschiedenis, enz. in Boeken en Tijdschriften

(voorbeeld) afbeelding
Geel#

De Gele Boekjes door Ben H.J. te Boekhorst;

De Heerlijke munten van Horne

De munten van het Graafschap Rekem

Dokkum op de Penning I

Dokkum op de Penning II

Geslagen in Appingedam

Geslagen in Coevorden

Geslagen in Dorestad

Geslagen in Elburg

Geslagen in Haarlem

Geslagen in Nederland

Geslagen in Stevensweert

Het geld van de VOC

In Friesland geslagen I

In Friesland geslagen II

Schatgraven in de kerk van EE

Van Heerlijke munt tot Hagemunttwee voorbeeld exemplaren

  Antiek kopen
MUNTEN
Burton Hobson, bewerkt door Anton van Oirschot.
137 pagina's over de geschiedenis van munten vanaf de oudheid tot heden.
  Wereldmotor Geld
De wereld waarin wij leven-serie.
Boek over de internationale geschiedenis van geld en de politieke invloed.
Ook enkele pagina's over Grieks, Romeins en Primitief geld
  MUNTEN
Burton Hoson
85 pagina's voor het determineren van munten en omschriften
  EGMP Kwartetspel Numismatiek
Educatief kwartetspel uitgegeven door het Europees Genootschap van Munt- en Penningkunde.
Het EGMP meldt: “Om de numismatiek in Vlaanderen te bevorderen heeft het EGMP een kwartetspel ontworpen,
met de bedoeling om jong en oud spelenderwijs wegwijs te maken in de fascinerende wereld van de munten”. 
  Stad en Sluis en Land.
Een conflict om de Walcherense uitwateringssluis te Veere in het begin van de achttiende eeuw.
A.P. De Klerk
Beeld De Beeldenaar


November / December 2012, 36e jaargang nr. 6. o.a. 'De muntslag te Medemblik' en 'De betekenis van letters op armenpenningen'.

voorbeeld exemplaar

Munt

De Muntkoerier
nr 9 2015 jaargang 44
nr 7/8 2017 jaargang 46
nr 9 2017 jaargang 46

voorbeeld exemplaar
Geuzen# De Geuzenpenning,
Munt en Penningkunde nieuws.
15 losse exemplaren van januari 1951 - juli 1974

voorbeeld exemplaar
 

Brandspuitpenningen,
AMNU, Amstelveen 1986.

  Numismatische Linguistiek
Oorsprong muntnamen en gebruik J.J. Grolle
  Rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog,
M. Holleman-Tas
  Munten en Penningen in Beeld
De bibliotheek van 18de eeuwse Numismaat Pieter van Damme
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek.
 

The Counters of Nuremberg
O.P. Eklund

  Wiringherlant door J. T. Bremer. Deel 1 en 2

Deel 1: In ruim 180 pagina's geeft de schrijver een zeer veelzijdige indruk van het rijke verleden van het eiland Wieringen. Men maakt kennis met een groot aantal facetten van het leven op dit bijzondere stukje Noord-Holland, na eerst te hebben vernomen hoe het eiland ontstaan is en wie de eerste bewoners waren. J. T. Bremer geeft een levendige beschrijving van uiteenlopende zaken als: muurvondsten op het Balgzand, de sarcofagen (stenen doodkisten) van Westerland en Oosterland, de „verdronken" stad Grebbe, de „Weg van Paludanus", de gouw Wiron, het tiendrecht, de Tulemermarkt, Wieringen krijgt stadsrecht (1432); het recht op de zwanen, de biertol, de strandvonderij, boerenopstanden in de 15e eeuw, de „Enqueste" van 1494 en de „Informacie" van 1514, Wieringen als schapeneiland, misdrijven en straffen, Friese zeeschuimers, Grote Pier, stormvloeden, strenge winters, onderwijs, dijkgeschiedenis, oude kaarten. Watergeuzen, de scheepvaartroute langs Wieringen, de reformatie op Wieringen, drankzucht, brooduitdelingen, Wieringers ter koopvaardij door heel Europa, walvisvaart, de lichterschipperij, bedijkingsplannen, de wierwinning, wierdijken, het gevaar van de paalworm, het zeilen met de elger enz. Dit alles is voorzien van fijne pentekeningen en van vele citaten uit archiefstukken. Steeds weet de schrijver door alle feiten en jaartallen heen het leven van de eenvoudige Wieringers te schetsen: hun noden en vreugden, hun bezigheden, deugden en.... ondeugden. Al lezende zal men onder de indruk komen van de brede interesse van de auteur, die door dit boek de aandacht voor het oude Wieringen wekt en levendig houdt. Alles wat in „Wiringherlant" deel 1 beschreven is, heeft plaatsgevonden in een lange periode, die van de ijstijden tot het einde van de negentiende eeuw loopt. In het tweede deel wordt een veel kortere periode behandeld, namelijk die van 1800 tot ± 1930. Toch had dit tijdsbestek voor Wieringen veel in petto, zoals Bremer uitgebreid en wederom rijk geïllustreerd, aantoont. 
Deel 2; over de geschiedenis van Wieringen van 1830-1930 - heeft de auteur prachtig werk geleverd: wetenschappelijk uitvoerig gedocumenteerd, overzichtelijk ingedeeld en helder voorgedragen, zodat het voor ieder toegankelijk is. Dit alles voorzien van fijne pentekeningen en functionele anecdotes uit het leven van alle dag. Een groot aantal deskundigen (voor dialectologie, naamkunde, kerkgeschiedenis, rechtspraak enz.) is hem daarbij behulpzaam geweest. Maar opbouw, indeling en toonaard zijn tenslotte zijn werk, en ze zijn bewonderenswaardig levendig. Exacte bronvermelding en gerubriceerde, vrij uitvoerige literatuuropgaven.
  Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1601 - 1700.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1701 - 1800.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1801 - 1900.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1901 - 2000.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 2001 - 2018.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  Shell journaal havensteden Zierikzee – Moddergat
Dr. J.M. Fuchs
 

Archeologische Kroniek 2015

Overzicht van archeologische vondsten in de provincie Zuid-Holland.
Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland tal van archeologische resten ontdekt.
Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij.
De Archeologische Kroniek biedt een jaarlijks overzicht van de vondsten per gemeente.

 

Twee eeuwen provinciaal bestuur Zuid-Holland (boekje)

1814-2014

De provincie Zuid-Holland is meer dan twee eeuwen oud. In die tijd is er veel veranderd. Dit boekje schetst een beeld van deze veranderingen.
 

Trekvaarten in Zuid-Holland (kaart)

Ontdek de trekvaarten vanaf het water, per fiets of te voet.

Tussen 1630 en 1660 werden in heel Holland in rap tempo trekvaarten aangelegd,
waarover personen en goederen vervoerd konden worden van de ene naar de andere stad.
Deze Erfgoedkaart biedt u een beknopt overzicht van de trekvaarten in Zuid-Holland, vertelt hun geschiedenis en voert u langs bijzondere historische plekken.
 

Meisjeshuis in Delft, een monument voor kennis en cultuur (boek)

G. Verhoeven, Delft 2005.
De bijzondere geschiedenis als weeshuis voor meisjes van het monumentale gebouw van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

90-805654-8-2
Aantal pagina's: 60
Jaar van uitgave: 2005

 

Het Meisjeshuis aan de Oude Delft (folder)

Beknopte geschiedenis van het historische Meisjeshuis
Lees meer over de rijke geschiedenis van het prachtige pand aan de Oude Delft 116.
Lange tijd in gebruik als meisjesweeshuis, nu een bloeiend kantoor met sociëteit!

Roel Pots, Gerrit Verhoeven
Aantal pagina's: 8
Jaar van uitgave: 2011

 

Erfgoed van Goeree-Overflakkee (kaart)

Een overzichtskaart van het boeiende erfgoed op dit (voormalige) eiland

Goeree-Overflakkee is een prachtig (voormalig) eiland met een boeiende geschiedenis.
In die geschiedenis speelt water een belangrijke rol. Als vijand, maar ook als vriend.
Van die geschiedenis is nog veel te zien.
Denk aan havens en havenkanalen, vuurtorens, dijken en gemalen, maar ook aan de Haringvlietbrug en machtige Deltawerken.
Deze kaart biedt een overzicht van dit prachtige erfgoed.
  Stacks Auction Sale Catalogue 18 & 19 October 1935.
Inclusief opbrengstenlijst. Heruitgave 1985
 
  Jaarverslag 's Rijks Munt,
1988
1989
1990
1994

voorbeeld exemplaar
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1997 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1996 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt tweede helft 1994 en 1995 inclusief de penning
Boor# Boornieuws. Uitgifte Bureau Oudheidkundig Onderzoek.
najaar 2004
najaar 2014
herfst 2016
winter 2016
voorjaar 2017

voorbeeld exemplaar
  Het Spoor Terug
41 Archeologische plaatsen in Rotterdam
 
  Waardevol Woerden. Ontmanteling van de vestingwerken.
Nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld..
 
  Een toekomst voor watertorens.
Handreiking voor het herbestemmen en verbouwen van monumentale watertorens.
Uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  2013
 
  Das grosse Buch der Münzen und Medaillen.
Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
Battenberg 1976, ISBN 3-87045-119-0. 308 pagina's.
  MPO - Heritage Auctions Europe
Veiling Catalogie;
mei 2016
november 2016
november 2017

voorbeeld exemplaar
  Karel de Geus Muntenveilingen
Veilingcatalogus;
41. 12 april 2016
42. 24 oktober 2016
44. 6 en 7 november 2017
45. 23 en 24 april 2018

voorbeeld exemplaar
  VerzamelaarsVeiling
maart 2015
 
De archeologische kroniek van Noord-Holland 2013
Overzicht van de diverse opgravingen welke in 2013 hebben plaats gevonden in Noord-Holland o.a.
Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Heiloo, Hoorn, Medemblik, Muiden, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec / Bovenkarspel, enz.

voorbeeldpagina
a / b
Hiërogliefen Lezen
Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-Reizigers,

voorbeeldpagina
De LIMES grens van het Romeinse Rijk.
Weet U wat de
LIMES is?
achterkant
Empereintes du Passé. 6000 ans de sceaux.
Flyers over de tentoonstelling van 11 september - 5 november 2015 over (Pauselijke) zegels.
Interessante video over dit onderwerp staat
hier
  Zuiderzee.
119 historische foto's van het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen.
Ingeleid en toegelicht door G.R.Kruissink.
1977, 2e herziene druk, ingenaaid, groot vormaat, 119 pagina's, met talrijke foto's, 4-talig
 

“Hoorn onder ons”
Een middeleeuwse woonterp onder de Winston bioscoop
Opgravingsbulletin nummer 1, maart 2002. Archeologische Dienst

AWF02# Archeologie in West-Friesland 2.
Gemeente Drechterland.
Zoute inlaat in een zoete polder.
Archeologisch onderzoek naar "De Spuiter" door de Westfriese Omringdijk tussen Oosterleek en Venhuizen.
AWF03# Archeologie in West-Friesland 3
Gemeente Drechterland.
Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout.
Archeologie en geschiedenis van een 17de-eeuwse stolpboerderij.
AWF04# Archeologie in West-Friesland 4
Gemeente Stede Broec.
Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor.
AWF05# Archeologie in West-Friesland 5
Gemeente Opmeer.
Aartswoud, flonkerend verleden uit de steentijd.
De archeologie van het Hoog en Maantjesland, monumentale gebieden van 4.500 jaar geleden.
AWF06# Archeologie in West-Friesland 6
Gemeente Enkhuizen.
West-Friesland, de Randstad van de Bronstijd.
Archeologisch onderzoek naar de nederzettingen uit de Bronstijd ten noorden van Enkhuizen.
AWF07# Archeologie in West Friesland 7
Gemeente Medemblik.
Hoogglanzend en messcherp.
De archeologie van de vuurstenen sikkels uit de Bronstijd in West-Friesland.
AWF08# Archeologie in West Friesland 8
Gemeente Hoorn & Enkhuizen.
Handel met sultan en sjah.
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
AWF13# Archeologie in West-Friesland 13
Gemeente Medemblik.
De oudste stad van West-Friesland.
De middeleeuwse handelsnederzetting in Medemblik onderzocht.
AWF14# Archeologie in West-Friesland 14
Wouden, wadden en water.
Het prehistorisch landschap van West-Friesland opnieuw onderzocht.
AWF15#
2x
Archeologie in West-Friesland 15
Gemeente Medemblik.
Westfriese grafheuvels doorgrond.
Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvels uit de Bronstijd.
AWF16#
2x
Archeologie in West-riesland 16
Gemeente Enkhuizen.
Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven.
De opgraving van koopmanshuizen, pakhuizen en de gebouwen van de west-Indische Compagnie aan de Paktuinen in Enkhuizen.
GouKet# De vergaarbak der Ketters
Religie en verdraagzaamheid in Gouda.
Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda 1988.

BPep

Het Peperhuis,
"Stille" getuigen, voorwerpen uit de depots.
Diverse auteurs.Stille Getuigen, voorwerpen uit de depots is een uitgave van de vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
54 pag. softcover, Het Peperhuis jaargang 1979.
In deze 55 pagina's tellende uitgave staan tekeningen en tekst m.b.t. allerhande voorwerpen welke zich in de depots bevinden zoals baardmankruiken, haardschermen, timmermans gereedschap, netverzwaarders, tabaksartikelen en vele aardewerken vondsten.

"De kogel door de kerk"
herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579 /  1979
Politiek op de penningen
Uitgave Centraal Museum Utrecht

voorbeeldpagina
a / b
Carla Klein
beeldhouwster
médailleur
1993

voorbeeldpagina
a / b
Das Deutsche Notgeld
Das Notgeld besonderer Art
Scheine und Münzen ungewöhnlicher Art
hinsichtlich des Materials, der Ausstattung
oder des Inhalts.
Katalog von Dr. Arnold Keller.
Battenberg.

voorbeeldpagina
a / b / c
OrrdDuit Oord en Duit uit Noord en Zuid. (fotokopie zwart/wit!)
  WeltMünzkatalog 1800 - 1900, 1088 pagina's.
19 Jahrhundert. Gunter Schön.
Uitgeverij Battenburg 1980
  Over het nieuwe 25 Gulden bankbiljet   
  Onze Euro. Speciale bijlage van De Telegraaf uit 1998 over de "toekomstige" Euro.  

#

geld, geld, geld.... Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen n.a.v. de tentoonstelling in 1987 (verk.)
  "Van papier tot betaalmiddel",
een greep uit de merkwaardige historie van het Nederlandse papiergeld. Van Lanschot. Veel prachtige kleurenfoto's.

#

Munten en Penningen in beeld. De bibliotheek van de 18de eeuwse numismaat Pieter van Damme. 's Gravenhage 1992.  
  Het Koninklijk Penningkabinet, Bibliotheek-aanwinstenlijst 1990  
BCmU "Penningen met vlijt vergaert", uitgave van Centraal Museum Utrecht. 39 pagina's met penningen betreffende Utrecht o.a. Marktpenningen.  
Mev1982 De Nederlandse munten van 1795 tot heden (1982) met Ned. West-Indié, Suriname, Curaçao, Ned. Antillen. Mevius uitgave 1982  
  Officiële katalogus 1979 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

Officiële katalogus 1978 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

  De Munten van België (1790-1977)
door J. De Mey en G. Pauwels, 1978

  Katalogus der Belgische munten van 1832 tot heden.
Uitgave 1976. Auteur Morin Frans. Numis Antwerpen.

  Het Koninklijk Penningkabinet, Basisregistratie van numismatische voorwerpen. Versie: 1 februari 1996
Het Koninklijk Penningkabinet, Moederformulier voor de beschrijving van Munten, Penningen en Papiergeld. Versie: 1 februari 1996
Koninklijk Penningkabinet in bedrijf, januari 1986. Algemene brochure over het KPK.
 
  La Monnaie de Paris.
Leuk informatief fotoboekje met kaarten van de Parijse munt en haar geschiedenis

  Coin Collecting.
T. Hanson.
Collins Nutshell Books, 1965

  International Association of Professional Numismatists / Association internationale des Numismates professionnels. List of members 1981 Liste des membres  

Ergens interesse in? Neem contact met mij op per e-mail: info@loodjes.nl