Sluiten

Begin

Denk je het antwoordt te weten op n van de vragen, of wil je dat ik hier n / enkele van jouw loodjes plaats,
neem
@ contact @ met mij op

Alvast bedankt, Allex

HIER staan voorwerpen / vragen welke (mogelijk) zijn gedetermineerd

188

2x

Schulman veiling 358 lot # 1437
Octagonaal rechthoekig loodje met centraal een X onder een kroon,
ter weerszijden ingestempeld met S G, geen jaartal.
Lood 24.4 x 14.4 mm. Zeer fraai +.
 
187

1,5x

Voorzijde: P huismerk C (of G?)
Keerzijde: 1770 - dier (beer / schaap?) in cirkel.
Diameter 21 x 20 mm, gewicht 7,11 gram.
Collectie Vr187.
 
186

Enkelzijdig loden plaatje met huismerk.
Diameter 22 x 20 mm, gewicht 8,77 gram.
Collectie Vr186.
 
Arm
21

2x

Voorzijde: M
Keerzijde: blanco, maar met (onduidelijke) klop
Diameter 14,7 mm. Gewicht 2,38 gram.
Vermoedelijk gevonden in (de omgeving van) Gelderland.
Collectie Arm21.
AK: Mogelijk een Korenloodje.
Arm
22

2x

Voorzijde: P
Keerzijde: blanco
Diameter 16,5 mm. Gewicht 1,65 gram.
Vermoedelijk gevonden in (de omgeving van) Gelderland.
Collectie Arm22.
 
185

2x

Voorzijde: huismerk 4 in schild
Keerzijde: blanco
Diameter 17,2 x 16,4 mm. Gewicht 1,84 gram.
Vermoedelijk gevonden in (de omgeving van) Gelderland.
Collectie Vr185.
 
150

Loodje gevonden bij Den Bosch.
Vz.: monogram (?) met de letters L S
Kz.: onduidelijk, een dier / leeuw?
Diameter 27 mm, 5 mm dik en gewicht 25,29 gram.
Meer info op Muntenbodemvondsten.
Bij Alkmaar is een soortgelijk loodje gevonden met de letters A K waaronder E
AK: kerkelijke penning?
184 2x Lood is gevonden tussen Leiden en Zoetermeer.
Materiaal lood/tin(?)
Diameter: 17 mm
Massa: 4,1 gram
AK: dit loodje doet 'Oosters' aan.
183 Loodje gevonden in ZW-Friesland, bijvondsten 16e eeuw, maar op dezelfde akker ook Duitse en Russische munten gedateerd eind 16e - begin 17e eeuw.
Twee gespiegelde 4'en 6 / 9.
Afmetingen 1 x 2 cm, 2 mm dik.
AK: legitimatiepenning?

156
a,
b,
c.

b c

a) Gevonden in Leimuiden. IR tussen twee stippen in parelrand.
Lengte 30 mm, breedte 28 mm en 19,09 gram
b) Vergelijkbaar exemplaar met instempeling gevonden te Dordrecht.
Opmerking van de vinder: "Het is niet een los vuurijzer wat is ingeklopt,
het betreft het gulden vlies".
22 x 23 mm,13,35 gram.
c)
JHK met instempeling gulden vlies, 31 x 29 mm.
Vondslocatie: Stort spoortunnel Delft.
Collectie MvdH.
 
182 2x Loodje gevonden in de omgeving van Zegge (zie ook vraag 108).
Voorzijde: vogel
Keerzijde: kruis in binnencirkel
Diameter: 24 mm
Collectie MvdH.
Het loodje vertoont grote overeenkomst met de loodjes welke in Arnemuiden zijn gevonden.
181 2x Loodje met de tekst:
DIA
  12


Diaconie loodje van ?
G
evonden in Oostermeer in een gebied wat het Wytfean werd genoemd.
Dit veen werd opgehoogd met stadsafval uit Leeuwarden en Dokkum.

diameter 24 mm.
Collectie MvdH
 
QA

QB
  Voorzijde: D,
Keerzijde: 
1556 met instempeling lelietak? 27 mm

Voorzijde: 
W,
Keerzijde: 
1556 met instempeling lelietak? 26 mm
prijslijst v.d. Dussen januari 1981nr. 361
veiling 3 Westerhof / v.d.Dussen lot 1665
DP Streep waaronder rondje waaronder punt
Primitieve afbeelding van een hond of paard 
Mogelijk een Engels token
QE Wapen met 3 klavervormen (2/1) waarop een vogel.
Diameter 22 mm.
Gevonden te Hulst (Zeeuws Vlaanderen). Gegevens K.P.K
 
QG Twee vissen naar rechts, 27 mm, nzijdig. Stemt overeen met wapen van gemeente Zuid- en Noord-schermer (vissen naar links; heraldisch rechts) of wapen van Andel (vissen vertikaal). Gegevens K.P.K.
QK   Voorzijde: 25
Keerzijde: OMA / RSP
Afmeting: 13 x 13 mm, particuliere collectie
 
180 Klein verzegelloodje.
Voorzijde: wapen van West-Friesland
Keerzijde:
| - R V - S V
Diameter 18 mm
collectie Vr180
 
179 Enkelzijdig loodje met diverse fragmenten.
Diameter 35 mm.
collectie Vr179
 
178 2x Dik loodje gevonden in Sluis.
Voorzijde: 18 - XVI - B
Keerzijde: MEY - XVI
c
Diameter 19 mm en 9,68 gram.
collectie Vr178
Broodpenning van Sluis?
177 Vierkant loodje;
Voorzijde: 15 - 67 waaronder W F
Keerzijde: fabelfiguur? onderzijde Rozennobel?
Diameter van 19 x 21 mm. gewicht 7,07 gram.
Gevonden te Delft, collectie Vr177
Particulier muntgewichtje?
176 Enkelzijdig loodje met in een versierde binnencirkel de tekst:

ͶOCH
EEͶ
Ƨ

Afmeting 17 x 18 mm. 4,85 gram.
Gevonden te Delft, collectie Vr176
Oud speelfiche?
175 Enkelzijdig loodje met de letters
v q

collectie Vr175
 
174 2x Voorzijde: 20 - B
Keerzijde 1662 - NOVI
Diameter 24 mm
Collectie Vr174
In 1662 heerste er een grote hongersnood.
Mogelijk is dit een armen- broodpenning
173 Rechthoekig loodje 37 x 31 mm.

WF
I I I

Gevonden in de polders rond Utrecht.
Collectie Vr173

 
172 Vreemd gevormd loodje.
S  3
I V II

Diameter 35 x 30 mm
Gevonden in de polders rond Utrecht.
Collectie Vr172
 
171 Loden penning met ridder achter een schild met dubbel koppige adelaar.
Aangeboden december 2017 op Ebay. Hierop wordt de suggestie gedaan dat het een armenpenning uit de 17e - 18e eeuw zou zijn.
 
170 Communiepenning?
Enkelzijdig: CHRI / SEVLC(S) / TOVI
Omschrift onduidelijk: A ...T .. RILIO LVX ....
Loodje getoond op de Jubileum Zoekdag van DDA 11-11-2017.
 
169 Loodje gevonden bij Gouda.
Voorzijde: tussen dwarsbalken - TVO - 1676 -
Keerzijde: symmetrisch aangebrachte krassen
Diameter: 40 mm
collectie Goud13
 
168 Loodje gevonden bij Gouda.
Voorzijde: (stads)wapen van Delft(?)
Keerzijde: IK6- 90
Diameter: 24 x 23 mm
collectie Goud14
 
167

Dit loodje vertoont aan beide zijden een gekruist anker en heeft een diameter van 26 mm. De vinder zelf vermoed dat het een admiraliteitsloodje is omdat de Admiraliteit als symbool twee gekruiste ankers had.
Kijk hier voor meer info over de admiraliteit.
In dit artikel wordt geschreven over een kaartendoos die vanuit de admiraliteit naar de schepen ging. Op de doos stond het wapen (gekruiste ankers).
Het is waarschijnlijk dat zo'n belangrijk item verzegeld werd omdat, wellicht diende het lood daarvoor?

AK: Opmerkelijk is dat de ankers negatief zijn aangebracht en niet positief zoals meestal gebruikelijk op gegoten loodjes.
05-2018:Jeroen ter Brugge, conservator Maritieme Collecties schrijft: Van deze loodjes ken ik met het Admiraliteitsteken geen parallel anders dan het afgebeelde exemplaar van de website loodjes.nl. In tegenstelling tot wat daar gesuggereerd is kan ik me goed voorstellen dat het een zeillood is, dat aan (in dit gevel) voor een van de admiraliteiten vervaardigde zeildoeken als kwaliteitskeurmerk werd gehangen. Zeilloden met andere voorstelling zijn bekend uit de 17-18 eeuw. Als verzegeling van papier lijkt het me zeer onwaarschijnlijk. In de vroegmoderne tijd werd dit met lakzegels gedaan. De relatie met de getoonde trommel gaat niet verder dan het embleem van de admiraliteit maar dat kom je op legio aan de Admiraliteiten verwante objecten tegen. Als je de archieven in duikt kom je misschien iets over de zeildoekfabricage voor de admiraliteiten tegen en wellicht ook over de loden.  
166

Loden plaatje gevonden op een maisakker in Geulle aan de Maas.
Afmetingen zijn: 30 x 34 mm. Het gewicht is 22 gram.

AK: een adelaar met daarnaast een x kruis.
Misschien van een stadswapen??
165

Vindplaats Loppersum (Gr)
Diameter 4 centimeter.
Materiaal lood/tin.
Zeer waarschijnlijk een Gildepenning van het smedengilde.
Herkomst onbekend,
vermoedelijk Oost-Nederland of de Zuidelijke Nederlanden, de streken waar men het meest met instempeling van loden plaatjes werkte.
164

Vindplaats onbekend.
Enkelzijdig met een twee koppige adelaar.
Diameter 39 mm, dikte 2 mm en gewicht 21,1 gram
Linksboven lijkt wel een ' 9 'te staan
AK: er wordt door sommigen gesuggereerd dat dit een armenpenning zou zijn. Ik denk van niet omdat het lood enkelzijdig is en er verder geen 'kenmerken' op zijn afgebeeld. Ook het formaat zou behoorlijk groot zijn voor een armenpenning.
Als plaatsen zouden Nijmegen, Groningen of Arnhem in aanmerking kunnen komen.
163 2x Gevonden te Leimuiden.
Tekst: M Ko - ? 8. Zou ook een slordige 1750 - ? 8 kunnen staan
Diameter 23 x 23 mm, gewicht 4,77 gram.
collectie HR161205
Bodemvondstenwereld.nl
AK: Alle kenmerken voor een baken- of tolloodje, maar waarvan?
162 2x Gevonden te Leimuiden.
De letters welke een beetje te ontcijferen zijn:
TVGA....REMA rond een onbekend wapenschild.
Diameter 19 x 19 mm; gewicht 3,78 gram.
collectie HR161205
Bodemvondstenwereld.nl
 
161 Penning  gevonden in stortgrond afkomstig uit Tienhoven.
Vz. een korenschoof en een zeis, met daaronder het jaartal 1758.
Kz. vijf regelige tekst
HET ALGEMEEN WELZYN 1(?) NOVEM BER
De diameter is 32 mm en het gewicht is 14,72 gram.

Dezelfde is ooit nog eens in Amsterdam gevonden, zie Bodemvondstenwereld.nl .
AK: mogelijk een armenpenning?
De suggestie van een Gildepenning wordt door de deskundigen niet beaamd.

15b

      

Geen verdere gegevens van bekend.
Diameter 24 x 25 mm
Het tweede loodje is bij Meppel gevonden langs de Drentse Hoofdvaart .
Dit is ooit
een stortplek voor de grote steden geweest.
Diameter 25 mm. Staat de M misschien voor Meppel?
collectie AE161125
Zie ook Detector Magazine151, maart 2017,  pagina 43

AK: In het Amsterdam Museum  bevind zich onder inventaris nummer PA 1636 een vierkant exemplaar met de volgende deter-minatie: Binnengasthuis of St.PietersgasthuisM(annen) V(erband) 6 ingeslagen 1839.
Volgens mij komen alleen de letters overeen en hebben de loodjes niets met elkaar te maken.

160 Enkelzijdig loodje met een wapenschild waarnaast twee S'en
of versierselen.
Diameter 25 x 25 mm gewicht17,86 gram.
Rond Utrecht gevonden.
collectie Vr160
 
159 2x Vz. schild met stermotief in binnencirkel
Kz. versierselen
Afmeting 20 mm
collectie Vr159
 
158   Dit loodje is gevonden in Friesland.
Vz. ramskop / schapenkop?
Kz. 54 of S4
Afmeting 23 x 24 mm en 12,04 gram.
collectie Vr158 (158b, letter R 12 x 14 mm)
AK: op Bodemvondstenwereld lopen de meningen uiteen.
De meesten denken dat de "kop" een omgebogen lip is van een textielloodje.

70

Een mij onbekende penning met een leeuw.
Het materiaal lijkt tin, maar zou ook nog koper of messing
kunnen zijn. De datering is vermoedelijk 16e of 17e eeuw.
Afmeting 20 x 25 mm. Gevonden in Zeeland. collectie Vr070

AK: op Bodemvondstenwereld.nl staat een zelfde exemplaar van
23 mm.
Hier wordt als suggestie een stootplaat- of achterkant van een mes genoemd....

157 2x Gevonden in Leimuiden
Kerkelijke penning met de zogenaamde rijksappel?
20 mm, 2,79 gram.
 
156 b c a) Gevonden in Leimuiden. IR tussen twee stippen in parelrand.
Lengte 30 mm, breedte 28 mm en 19,09 gram
b) Vergelijkbaar exemplaar met instempeling gevonden te Dordrecht.
Opmerking van de vinder: "Het is niet een los vuurijzer wat is ingeklopt,
het betreft het gulden vlies".
22 x 23 mm,13,35 gram.
c)
JHK met instempeling gulden vlies, 31 x 29 mm.
Vondslocatie: Stort spoortunnel Delft.
 
155 Dit loodje is gevonden in Raamsdonk.
Vz: 2 o ingeslagen / jaartal 1771
Kz: niet herkenbare tekens
25 mm
collectie Vr155
AK: dit loodje lijkt op een bakenloodje met een waarde van 20 stuivers.
Het is echter niet bij een reeds bestaand type onder te brengen.
154 2x Dit opmerkelijke loden token is gevonden te Leeuwarderadeel.

Vz: Heilige met stralenkroon (?) achter altaar waarop een klok is afgebeeld.
Aan weerszijde van het altaar twee bedienden.
Kz: Twee met de staarten ineengestrengelde leeuwen waarboven een kroon.
23 mm en 3 mm dik.
Zie: Muntenbodemvondsten.nl
AK: Op het loodje is het stadswapen van Franeker afgebeeld.
153 Dit loodje is gevonden in Friesland.

Vz: adelaar in wapenschild gehouden door persoon
      (geestelijke, ridder?)
Kz: ruitmotieven(?)
35 mm, gewicht 13 gram
 
152 2x Deze (armen)penning heeft een van 19 mm

Vz: gedeeld wapenschild waaromheen tekens
Kz: letters in de kwartieren en "randschrift"?
collectie Vr152
 
151 2x Deze (armen)penning is gevonden in Groede.
23 mm

Vz: enkellijnig wapenschild waaronder V R (?)
Kz: twee Gotische letters?
 
150 Loodje gevonden bij Den Bosch.
Vz.: monogram (?) met de letters L S
Kz.: onduidelijk, een dier / leeuw?
Diameter 27 mm, 5 mm dik en gewicht 25,29 gram.
Meer info op Muntenbodemvondsten.
Bij Alkmaar is een soortgelijk loodje gevonden met de letters A K waaronder E
AK: kerkelijke penning?
149

Voorzijde een afbeelding van een schip en de letters S en A en twee klavertjes drie?
Keerzijde blanco. Diameter 3 cm.
Gevonden op een akker te Alphen aan de Rijn.
Meer info op
Bodemvondstenwereld

 
148 2x

Vierkant loden plaatje met de afmetingen 14,40 mm x 16,12 mm en dik 2,51 mm. Massa 5,4 gram. Afgebeeld een huismerk met drie letters C V A.
Gevonden in Rhijnland.

Volgens de experts is het geen gewicht of muntgewicht omdat de massa niet overeen met een gewicht.
Wie weet het wel??
147
Loodjes met de letter H waarna het jaartal.
Gevonden in Friesland (in de omgeving van Heerenveen?).

H1818 afmeting 27 x 14 mm, collectie Tj.H.
H1827 afmeting 29 x 13 mm, collectie Vr147
 
04     Dit loodje is gevonden in Noord-Friesland.
Klop 85, eronder in een kader een gekroonde burcht tussen de letters
B - K .
Achthoekige rand. Afmeting 26 x 45 mm.
Numis 1037147, collectie Vr04

Een tweede exemplaar met de afmetingen 24 x 40 mm, collectie Tj.H.

In The Coinhunter nr. 62 is op bladzijde 9 ook een exemplaar opgenomen.
 
146 2x  De hierbij afgebeelde loodjes worden nogal eens gevonden in
(de omgeving van) Den Bosch.
De diameter is ongeveer 17 mm.
Meer info op
Muntenbodemvondsten.nl
AK: Kerkelijke penningen vanwege de symbolen?
145 2x Deze lood/tinnen penning is gevonden in Buren (bedankt Arie).
Diameter 19 mm, gewicht 2,34 gram.
Helaas is er weinig herkenbaars op te zien, ook niet op een vergroting
(engel, struik / hertenkop?).
 
144 2x

Voorzijde: twee gekruiste sleutels kruis en achterzijde gekruiste sleutels.
Keerzijde: Taukruis van de Antonieten (?)
Diameter 12 mm
Gevonden in de omgeving van Eindhoven.

AK: Kerkelijke penning m.b.t. Leiden?
143 2x Monogram H C A W (?)
Keerzijde cirkel
Diameter 23 mm, gewicht 4,00 gram
Bodemvondst Zwolle.
collectie Zwol07.
Kerkelijke Koren/Graanpenning?
In de Overijsselse Hanzesteden werden vaker loodjes gebruikt met cirkel(s) voor o.a. de korenloodjes.
Zie b.v. Kampen
142 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Rand op voor- en keerzijde streepjes ingekerft.
Diameter 23 x 25 mm. Gewicht 5,54 gram.
Gevonden omgeving Heerenveen. collectie Vr142
 
141 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw, met (krom)zwaard, naar links
Diameter 26 mm. Gewicht 11,88 gram
collectie Vr141
 
140 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Diameter 21 x 24 mm. Gewicht 6,0 gram
Gevonden omgeving Heerenveen.
collectie Vr140
 
139 2x Gaande leeuw naar links
Gotische letter I of L?
Diameter 12 x 15 mm. Gewicht 2,78 gram
Gevonden Zuid-West Friesland
collectie Vr139
AK: Leeuwarden?
138    180 gedraaid Enkelzijdig loodje gevonden in Amsterdam
  
 
 
M t
Instempeling "eikenblad"
Diameter 30 mm. collectie Vr138
AK: dit loodje vertoont enige gelijkenis met het loodje van vraag 81 welke in Zeeland gevonden is.
137 Een vroegere plantsoen medewerker in Medemblik heeft lang geleden deze loden penning gevonden bij de voormalige Pekelharing haven.
De loden penning is ongeveer 5 cm in doorsnede.
AK: Het doet mij sterk denken aan een brandspuitpenning.
Mocht het een brandspuitpenning van Medemblik zijn, dan zouden de letters WS voor Westerspuit kunnen staan. Medemblik was namelijk ingedeeld in twee wijken, elk met een eigen brandspuit.
Maar voor de letters P B heb ik nog geen verklaring kunnen vinden.
In een 18e-eeuws reglement voor het bedienen van de brandspuiten in Medemblik staat geen enkele verwijzing naar een lood of penning.
Het Rijksmuseum bezit eenzelfde penning.
Topic Muntenbodemvondsten
136 Dit vierkante loodje is gevonden bij Groenekan.
Enkelzijdig met gaande leeuw naar links binnen puntcirkel.
Afmetingen 17 x 17 x 7 mm, gewicht 25 gram
AK: mogelijk een muntgewicht voor een zilveren Leeuwendaalder?
Leeuw van Leeuwarden?
135 TurfLoodje z.j.
Vz: T drie ingestempelde kronen onder elkaar L
Kz: ring of 8 in cirkel
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014
lot 5668, collectie
Nico Arkesteijn nu collectie VR135
AK: zouden de letters T L niet voor ToL kunnen staan?
134    Loden penning(en) 15e eeuw?
Vz: Maan
Kz: A boven o
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5669 / 5670,
collectie
Nico Arkesteijn nu colVR134a en collectie VR134b
AK: dit zijn de enige twee bekende exemplaren van dit type
133 2x Loden penningkje uit de 14e eeuw(?)
Diameter 19mm
Gewicht:3,1 gram
Muntenbodemvondsten, Numis 1121196
 
132 Deze penning is in Middelburg gevonden.
Vz: Adelaar met de letter M (van Middelburg?)
Kz: Schedel met gekruiste beenderen op een boek (de bijbel?), grafkist of grafzerk?
Diameter 27/28 mm; dik 3,7 mm; gewicht 14,70 gram.
Begrafenispenning?
131   Voorzijde: afbeelding van een uil met duivelse blik zittend op een kruis en een staf in zijn poot.
Tekst in de rand niet leesbaar
Keerzijde: bokaal / vaas
Gevonden op Grootschermer, diameter 35 mm
 
130 Vierkant loodje gevonden bij Gouda.
voorzijde: 1 6 - 7 5
keerzijde: figuren welke lijken op paarden als het lood een kwart slag gedraaid wordt.
Diameter 19 x 20 mm. Gewicht 5,73 gram. collectie Vr130
 
129   Vierkant loodje gevonden bij Gouda.
voorzijde: "driehoek" waaromheen dikke stippen
keerzijde: blanco of golfpatroon.
Diameter 19 x 21 mm. Gewicht 6,67 gram. collectie Vr129

Driekantig loodje gevonden omgeving Gouda.
Diameter 28 x 30 mm. Collectie MvdH.
 

73

a bc
d
g

Middeleeuws armenloodje, bakenloodje of presentielood.
Het lood heeft in het midden een klop met een Gotische letter D.
Ze komen voor met een Grote en kleinere 'D'.
De keerzijde is blanco. De afmetingen zijn 22 x 25 mm.
De datering is waarschijnlijk 14e - 15e eeuws.
a) Bodemvondst uit Zevenhuizen, Zuid-Holland.
collectie Vr73a
b) gevonden in Middelburg. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
c)
gevonden in Rithem, Zeeland
d) gevonden in Veere. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
e) gevonden in Grijpskerke. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
f) gevonden tussen Veere en Grijpskerke
g) gevonden bij Gouda collectie Vr73g, collectie Goud15

AK: dit lijkt mij een presentielood met het wapen van Delft (Dordrecht?).
10-2014: de twee recent in Zeeland gevonden exemplaren b, c, d en e halen mijn theorie onderuit.
"Delft" is nu niet erg waarschijnlijk meer.
Misschien toch DorTrecht?
Hoewel, ook gevonden bij Gouda.............

128 Verzegellood(?) met uitstulping op de keerzijde
Voorzijde: W / 1799
Gevonden op een akker bij Breda.
collectie Vr128
 
127 Loodje met ondefinierbare afbeelding.
> 30 (omgekrulde rand) x 27 mm
Vermoedelijk gevonden in Amsterdam.
collectie Vr127
 
126 Deze drie loodjes zijn bij elkaar gevonden in Bedum (Gr.)
T H: 23 x 25 mm; 7,04 gram
T E: 21 x 24 mm; 9,31 gram
 : 24 x 27 mm; 11,53 gram (opvallende gietlip)
collectie Vr126abc
AK: Deze loodjes vertonen grote overeenkomst met
de loodjes afgebeeld in Lead Token Telegraph #99
van september/oktober 2014.
Een connectie met Engeland is echter (nog) niet gevonden.
125 Dit loden gewichtje(?) met de letters L R is gevonden bij Gouda.
Diameter 14 mm, gewicht 5,76 gram.
collectie Vr125
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
124 Di t loodje is gevonden in Gamaches (bij de rivier De Somme), Frankrijk. Het is gevonden op een akker waar wat Romeins maar vooral middeleeuws gevonden is.
Op beide zijden staan de letters S C N . collectie Vr124
Lengte 19 mm, breedte 6 - 5 mm, 4 mm dik.  Gewicht 3,19 gram 
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl; misschien een zg. Tessera, een soms rechthoekig plaatje uit lood dat in de Romeinse tijd als vervangende munt of als toegangskaartje voor bv. De Spelen werd gebruikt.
Zie http://artefacts.mom.fr bij tessre / tesserae voor meer info of hier voor een omschrijving.
123 Loodje gevonden bij Zoetermeer.
Diameter 35 x 26 mm.
collectie Vr123
De suggestie dat het een loodje van Hoorn zou zijn deel ik niet. Ik denk eerder aan een familiewapen, of Oudshoorn (letters O H? en overeenkomst met de bakenloodjes van Alphen-Oudshoorn) en eventueel Horne.
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
121 2x Rechthoekig loodje van 15 mm.
Binnen gedeeltelijke parelrand de letter M (of H?)
Gevonden bij Gorredijk
collectie Vr121
 
120 2x (verzegel?)loodje.
Vz. Leeuw n.l. met zwaard
Kz. B R
Diameter 16 mm
Gevonden in Twijzel, bij Leeuwarden
collectie Vr120
AK: Leeuw draagt zwaard en is dus niet van Leeuwarden maar het Rijkswapen
119   2x Dit enkelzijdige loodje is gevonden bij Zoetermeer.
V
S / X / wapenschild,19 x 21 mm.
collectie Vr119
Mogelijk het wapen van Waardenburg:
"Van keel beladen met 3 pals van vair en chef van goud."
Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie De Cocq, zie Hardinxveld. Het wapen werd in ieder geval al gevoerd door Gerrit de Cocq van Waardenburg (1376-1399).
Op de website De Cocq van Delwijnen zijn meer vergelijkbare familiewapens te vinden.
Ook Waterschap Tielerwaard maakt gebruik van dit wapenschild.
118 2x Deze loden penning is gevonden in een tuin vlak bij de Hervormde Kerk te Aardenburg., Afmeting 20 x 2 mm, gewicht 4 gram.
De "gleuf" komt van het terug buigen van het vondstexemplaar.
collectie Vr118
 
117 2x Dit loden voorwerpje is gevonden bij Drachten
Afmeting 18 x 15 mm, gewicht 5,91 gram.
collectie Vr117
AK: het lijkt op een gietmal, maar er is geen gietkanaal zichtbaar.
Het motief lijkt op de "vogel" van de bracteaten, maar de schildvorm stemt daar weer niet mee overeen.
116 Voorzijde de letters Z R B en op de keerzijde een "wafelmotief.
Gevonden in Amsterdam, diameter 19 mm en 3 mm dik.
Gewicht 9,88 gram.
collectie Vr116
De letters doen vrij "modern" aan. Het zou een loodje geweest kunnen zijn waar een (ijzer)draadje doorheen gelopen heeft, maar het is niet echt duidelijk te zien.
Opmerking per email: Tussen 1807-1810 heeft Breda dit keurmerk gebruikt als zilver merk. Misschien heb je er wat aan.
115 2x Loodje met draagoogje gevonden bij Leeuwarden.
Voorzijde leeuw naar links
Keerzijde N binnen stippelrand
22 x 16 mm
collectie Vr115
 
113 Loodje met een fraai uitgesneden roosje.
Keerzijde glad, geen aanhechtingspunten.
Afmeting 27 x 25 mm. Gewicht 11,77 gram
collectie Vr113
Mogelijk een Tudorroos??
112 Loodje met het wapen van Gelderland
Keerzijde drie stippen.
Afmeting 22 x 25 mm. Gewicht 7,88
Gevonden te Waalwijk. collectie Vr112
 
111 2x Loodje van 20 mm, gevonden bij de Nieuwe Kerk te Delft.
Voorzijde: ANNA
Keerzijde: een kruis?
AK: armenpenning?, maar waar staat ANNA voor?
110 2x Loodje van 14 mm grootte en een gewicht van 2 gram.
Voorzijde: zes spakig wiel / kruis
Keerzijde: huismerk
AK: tijdelijke particuliere uitgave van een (betaal)penning met een huismerk?
109 Voorzijde: springend paard naar rechts.
Keerzijde: M / 17.7 /
ϩ (retrograde S) 24
Vierkante penning van 28 x 28 mm met (spijker)gat.
Uit dezelfde collectie in Rogate, West Sussex, UK waar een unieke(?) Weldadigheidspenning van Dordrecht uit 1756 vandaan komt is dit loodje.
De uitvoering van de letter M is vergelijkbaar met die van de Dordtse loodjes. Het springende paard doet mij aan een duits gemeentewapen denken.

Ik heb echter geen idee of dit loodje enig verband met Dordrecht heeft.
108 De penning is gevonden in Zegge, 28 mm, 2 mm dik en weegt 10 gram.
Voorzijde: gedeeld wapenschild met daarin twee gekruiste pijlen
en rechts een maan. Boven het wapen de letters C.S.
Keerzijde:
{ / 1638 / schenkkan (?)
Collectie MvdH.
 
105 Enkelzijdige loden penning gevonden bij Sluis.
Diameter 23 mm, 12 gram en 1,5 mm dik
 
104 Enkelzijdig loodje gevonden op een akker nabij de rondweg van Sluis.
Diameter 23mm diameter,1 mm dik, gewicht 6 gram.
AK: armenpenning?
103 Loodje gevonden aan de Waal bij Nijmegen.
Enkelzijdig met 1711 / 12 / S(tuivers) rond een (familie)wapen met een springende nhoorn in het linker veld en in het rechter veld "kersen" en een aambeeld???
detail (familie)wapen
AK: wie kent dit wapen?
Zou het iets te maken kunnen hebben met het Huis Offem en de Families van Limburg Stirum, Doys en van der Does als Heren van Noordwijk?
102 Vz: ? wapen G
Kz: twee korenaren?
Gevonden in Zeeland, diameter 26 mm
AK: gildepenning
101 2x Vz: H / R C / 15(6?)68
Kz: R H
Diameter 15 mm, materiaal lood
Zie ook Bodemvondstenwereld.nl
AK: avondmaalspenning?
100 In 2012 zijn van dit loodje zijn twee identieke exemplaren gevonden op een Brielse akker waar een grote boerderij heeft gestaan heeft. Afmeting 22 x 19 mm.
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
AK: eigendomslood?
99 In de Betuwe is dit loodje gevonden van 19 mm.
Aan de ene kant een dubbelbaardige sleutel en aan de andere kant een G (?) met een ster.
AK: armenpenning?
Van Brugge zijn loodjes bekend van het Slotmakers gilde met hierop ook een sleutel en gildenummer op de andere zijde.
98 Loodje gevonden door B. in stortgrond bij Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen).
Vz.: H L - DIA
Kz.: .7.. - R B
In het centrum een " X "vormig gat.
37 x 38 x 1,5 mm. 22,7 gram.
AK: zou dit een kerkelijk loodje kunnen zijn?
Vz.: H L - DIA = plaatsnaam - DIAconie?
Kz.: .7.. - R B = jaartal - RoggeBrood?
96 Loodje met het wapen van Rotterdam met erboven het jaartal 1665 in een cirkel.
Op de keerzijde een naar links klimmende leeuw binnen een cirkel.
Afmeting 23 x 28 mm.; 9,15 gram, collectie Rott06.
 
95 Loodje gevonden in Friesland.
Voorzijde leeuw, keerzijde onduidelijk.
Gewicht 6,99 gr., 21 x 20 mm
collectie Vr095
AK: loodje met de leeuw van Leeuwarden?
94 Loodje gevonden in Friesland.
Leesbaar de letters L
                             A
in spiegelschrift      1738
in een cirkel. Gewicht 23,05 gr., 27 mm.
collectie Vr094
AK: zouden de letters L en A voor LeeuwArden kunnen staan?
93 Op de voorzijde een kruis met 2 punten
Op de keerzijde een punt.
De diameter is 17 mm
Vermoedelijk uit Amsterdamse stortgrond??
AK: waarschijnlijk een laat middeleeuws armenloodje
92 Omschrijving:
'Loodje met kookpot ca. 17e eeuw Bodemvondst'.
Vindplaats onbekend. Afmeting 22 x 25 mm.
collectie Vr092
AK: de suggestie van een bakenloodje lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Ik denk eerder aan een armenpenning met daarop een kookpot of grape.
Mogelijk te maken met de ketelmaker Willem Momma?
91 Engelse detectorvondst.
Enkelzijdig lood met klimmende leeuw op voorzijde.
32 mm.
collectie Vr091
AK: 17e - 19e eeuw?

In de LeadTokenTelegraph van december 2011 bespreekt David Powell op pagina 2 afbeelding 3 een overeenkomstig loodje.
90 3x Een middeleeuwse tinnen armenpenning met op de voorzijde een kruis. Bodemvondst uit de binnenstad van Amsterdam. Diameter 17 mm. Eeuwen geleden heeft iemand er een spijker doorheen geslagen.  
89 Loden penning met op de voorzijde een huismerk en op de keerzijde een "H" in een cirkel. 24 mm.
Klik op de afbeelding voor een vergroting
AK: armenpenning van Hoorn?
88 Loden stempel met de afbeelding van een geharnast schild met hierop drie springende leeuwen (2/1).
(klik op de eerste afbeelding voor een vergroting)
Zie ook Muntenbodemvondsten.
87 Enkelzijdige penning van 29,5 x 25,5 mm 
met het jaartal 1 9  1 6 ter weeszijde van het wapen. Gebruiksdoel onbekend.
Zie ook Muntenbodemvondsten.
86 Loodje gevonden in Den Dungen bij Den Bosch
Enkelzijdig, afbeelding van een (kees)hond / (leeuw?).
25 mm, 7,71 gram
 
85 Grote loden plak, 34 mm met in een schild:

S M D
soort zandloper(s) vaas?
B(?) V  R
   | |

AK: legitimatie of Gilde- Brandspuitpenning?
Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
05-2006 lot 1624 en 11-2006 lot 2586 colVR85
84 Gevonden in Zeeland
Jaartal
1780 en R ingeslagen
Materiaal: lood, 32 x 30 mm

Massa 15,58 gram
collectie Vr084, Numis 1036946
AK: Broodpenning?
82 Gevonden in Zeeland
Twee vissen?, 0 ertussen.
Datering: 17 / 18e eeuw
Materiaal: lood, 26 mm. Massa 8,57 gram
collectie Vr082, Numis 1036942
 
81 Gevonden in Zeeland, datering: 17 / 18e eeuw
   
 
N
S t
waaronder een onduidelijke instempeling
De letter "
N" is ingeslagen. Materiaal lood, 30 mm, gewicht 9,17 gram.
 
80 2x Gevonden in Kloetinge, Zeeland
Datering: 17 / 18e eeuw
Bijzonderheden: letter V
Materiaal: lood, 25 mm
 
78 Loodje met een diameter van 18 mm, ongeveer 2,5 mm dik.
Voorzijde een staande sleutel, keerzijde een
B 
AK: kerkelijke armenpenning voor Brood? (uit de Zuidelijke Nederlanden?)
77
a/b
 
Dit loodje heeft een diameter van 26 x 24 mm, is behoorlijk dik en weegt 26,33 gram. Het loodje lijkt uit twee helften te bestaan, maar dat is niet zo.
Het is gewoon slecht gegoten.
Zie ook:
Muntenbodemvondsten.nl,
Numis 1037254, 1036989 = 14,51 gr; 25 mm, Oost-Souburg

collectie Vr77a en Vr77b
AK: aan de hand van het kruis zou ik denken dat het vrij vroeg te dateren is, 16e eeuws (< 1531)? G voor Gerst?, armenpenning...
Pelsdonk 14.02.1.V-454, 26 - 30 mm, vindplaatsen Middelburg, Goes, Nieuwlande, Reimerswaal, Oost- Souburg.
Een suggestie dat dit een 15e - 16e eeuwse armenpenning zou zijn voor het Gasthuis te Goes,  is nergens op gebaseerd. 
76 Loodje gevonden bij de aanleg van de spoortunnel in Rotterdam.
1 huismerk? G, 20 x 25 mm, 9,92 gr.
Keerzijde iets hol.
AK: vermoedelijk een armenpenning.
Reactie BOOR: "we hebben meer van dit soort loodjes, o.a. in de (spoortunnel) collectie. Datering grofweg tweede helft 16e eeuw. Het zou goed kunnen dat het om een armenpenning gaat."
75 Enkelzijdig loodje gevonden in de omgeving van Gouda.

1635
(3?)
 
W   O
   30

30 is ingeslagen.
45 mm.
 
74 Op de voorzijde staat een afbeelding welke op twee
zandlopers / pilaren lijkt en het jaartal 1628
De keerzijde heeft een afbeelding (van een paard?)
met een onleesbaar randschrift.
De diameter is ongeveer 20 mm. 
 

72

De diameter is 38 mm, het is nzijdig.
Het opschrift is BOVGVS , wat vermoedelijk gelezen zou kunnen worden als BOUGUS.
Het loodje is geklopt met een " I ".
De vindplaats is helaas onbekend

 

71 Een loden penning met het jaartal 1690.
Diameter ca. 40 mm.
Gevonden in Groningen
AK: Vermoedelijk betreft het een bakenlood of een armenpenning.

70

Een mij onbekende penning met een leeuw.
Het materiaal lijkt tin, maar zou ook nog koper of messing
kunnen zijn. De datering is vermoedelijk 16e of 17e eeuw.
Afmeting 20 x 25 mm. Gevonden in Zeeland. collectie Vr070

AK: op Bodemvondstenwereld.nl staat een zelfde exemplaar van
23 mm.
Hier wordt als suggestie een stootplaat- of achterkant van een mes genoemd....

69

Loodje gevonden in Kampen

 

68

Een armenpenning (?) met aan de ene zijde een motief en aan
de ander zijde een Gotische letter.
Doorsnede 15 mm. 

 

67

 

 

64

Loden proefslag (?) met het jaartal 1631.
Afmeting 35 x 37 mm.
Gevonden omgeving Gouda.

 

 63

Er staat een boompje met een vogel (ooievaar?) op een nest geflankeerd door de letters W M. Verder nog een aantal zigzag lijnen.De diameter is ca. 28 mm
Rechtsboven mogelijk nog een getal (98 of 92?).
Suggestie JK:
Zie in de W echter de bek en de M als de poten van een dier, Schaap? Op deze schaap zit een kraaiachtige. Deze halen vaak wol en insecten uit de vacht van het schaap. De wol om te nestelen.

 

62 Ovaal loodje (3,5 x 3 cm) met op de voorzijde het wapen van Leiden en op de keerzijde een "Fleur De Lis"(?) en andere onduidelijke objecten.
Gevonden omgeving Zierikzee.
 
61 Enzijdig loden "stempel" met de letter G in een parelrandje. Gewicht 7,1 gram, diameter 19 x 16 mm.  
60 Voorzijde:Onder de letters JPK
                                    I een vogel (duif?) 6
Keerzijde: Onder de letters
G A C
                                     6 "krab" 0
22 mm.
AK: kerkelijke / communie penning?
Pelsdonk 11.01.1.IV-343, 22 mm,
8,75 gram, jaartal 1660.
Numis 1037113
59 Knijplood van 27 x 23 mm AK: vroege afbeelding stadspoort Leiden?
Kz. koggeschip?

In Sluis is een vergelijkbaar loodje gevonden.

19

2x  

Dit loodje is meerkantig, nzijdig en met het wapen van Groningen(?)
Erboven staat " K + V " , ter weerszijden " 14 - 59 ".
Diameter 20 x 20 mm.

AK:  Er zou zich in het Groninger Museum ook nog een dergelijk exemplaar bevinden. De conservator van de afdeling archeologie kon mij dit echter niet bevestigen en wist verder niets van dergelijke loodjes af.
Numis 1037153

17

Enzijdig loodje.
De " 5 " van 1775 en de " 8 " zijn separaat ingeslagen.

 

15a

    = PA 1636

Geen verdere gegevens van bekend.
Diameter 24 x 25 mm

AK: In het Amsterdam Museum  bevind zich onder inventaris nummer
PA 1636 een vierkant exemplaar met de volgende determinatie: Binnengasthuis of St. Pietersgasthuis
M
(annen) V(erband) 6 ingeslagen 1839.
Hebben beide loodjes misschien met elkaar te maken?
Navraag heeft helaas geen verdere info opgeleverd.

11 Dit loodje is in 1995 gevonden in een afbraakpand te Middelburg  
07    Enkelzijdig met letters D.H.
Gewicht 10,42 gram
Een tweede exemplaar is gevonden bij Leeuwarden
en staat op Facebook Groep Loden Penningen / Mreaux.

Nu collectie MvdH
05 2x Op dit loodje is linksonder een schaar geklopt,
rechts hiervan een grote letter
H.
Keerzijde een "
L "?
Diameter 16 x 15 mm, 2,32 gram. Numis 1037166

Gevonden in de omgeving van Waspik.
 
04 Dit loodje is gevonden in Noord-Friesland.
Klop 85, eronder een gekroonde burcht tussen de letters
B - K .
Achthoekige rand. Afmeting 26 x 45 mm.
Numis 1037147
 
03 Dit grote loodje is gevonden in de vaargeul bij Muiden in het IJsselmeer.
Het lettertype doet denken aan dat van de loodjes van het Hoogheemraadschap Rijnland.
De "spijkergaten" zijn misschien voor het bevestigen op een schip of scheepsmast?
 
02 Dit loodje is van Ben te Boekhorst van de Surhuisterveense Spaar- en Voorschotbank.
Aan de ene kant staat een vogel / adelaar en aan de andere kant een soort huismerk bestaande uit een rad en vermoedelijk een sleutel. De diameter is ca. 25 mm, dikte ca. 5 mm.
AK: dit loodje doet mij denken aan een 16e, vroeg 17e-eeuws gildenloodje van Zwolle met huismerk dat ik ken. Misschien is dit een gildenloodje van Deventer?

 Denk je het antwoordt te weten op n van de vragen, of wil je dat ik hier n / enkele van jouw loodjes plaats,
neem @ contact @ met mij op

Alvast bedankt,
Allex
..

Sluiten

Begin