Terug

Begin

...Woerden


Broodloodje van de stad Woerden.
    

Voorzijde : In een effen veld het gekroonde stadswapen door een gedraaid koord omsloten.
De penning is afgezet met een effen bandje.
Keerzijde : In een veld gelijk aan de voorzijde " 1˝P. ", wat betekent, goed voor anderhalf pond brood.
Diameter : 27 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 489. Zeldzaam.
Pelsdonk 01.22-09, 27 mm.
Collectie Woer01 uit veiling 3-1985 Westerhof / v.d. Dussen lot 1657, Numis 1037145, Teylers Museum TMNK 15807.
In de collectie van de Woerdense dominee van Waenen kwamen in 1824 twee exemplaren voor met de volgende omschrijving:
Diaconiepenning van Woerden voor 3 pond brood met het stadswapen (orig.) Lood
Diaconiepenning van Woerden voor 1˝ pond brood met het stadswapen (orig.) Lood

Opmerkelijk in zijn verzameling is het particuliere lootje voor brood  turf en hout gemerkt Jb.v.W. (= Jacobus van Waenen).


Loodje van de stad Woerden.
2x
Eénzijdig : In een effen veld " I " met een " S " (1 stuiver?) doorvlochten en door een gedraaid en effen bandje omsloten.
Diameter : 22 mm.
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 490.
Pelsdonk 02.19-123, 23 mm. Noot: dit lood wordt ook aan Schoonhoven toegeschreven.


Loodje met het stadswapen van Woerden.
2x
Pelsdonk 01.22-098, 20 mm.


Textielloodje van Woerden

Voorzijde: wapen van Woerden
Keerzijde: slecht leesbaar
Afmetingen 25 x 35 mm, gewicht 14,62 gram.
collectie ENQ
Dit loodje is gevonden in Bovenkarspel. Opvallend is dat de 'schaarse' loodjes van Oudewater en Woerden wel in Enkhuizen en omgeving voorkomen.


Tinnen 1/4 Stuiver z.j. Emissie augustus 1576.
Beleg van 8 september 1575 - 25 augustus 1576. Emissie augusus 1576.
Binnen parelrand op twee regels WOER / DEN in een schild.
Referenties: vG. 79a; Maill. 125.9; vL I 210.6
Schulman Veiling 23 15-11-1999 lot 353 5,12 gram.

Veertig stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05157.
Twintig stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05158.

Tien stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05159.
Vier stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05160.
Dubbele stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05161.
Eén stuiver op Muntenbodemvondsten.nl
Kwart stuiver (noodmunt) [comtemporaine vervalsing] uit Woerden, collectie Teylers Museum tmnk 05162.

In de database van de Koningklijke Bibliotheek van België (www.kbr.be) staan onderstaande penningen van het Woerdense beleg.
In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde XII. 1925 beschrijft Mr. Ernst Polak deze penningen uitvoerig.

Geraadpleegde literatuur; P. Mailliet, Catalogue descriptif des Monnaies obsidionales et de nécessité. Bruxelles 1870—73. 2 delen en 2 atlassen. Plaat CXXV
A. Bhause, Feld-, Noth- und Belagerungsmünzen. Berlin 1896— 1903. mit Tafeln.
G. van Loon, Beschrijving der Nederlandsche Historie-penningen. 's-Gravenhage Deel I 1723 pagina's 210 en 211 + 218.


In de collectie van de Woerdense dominee van Waenen kwamen in 1824 enkele exemplaren voor met de volgende omschrijving:


In de verzameling van P. Smidt van Gelder bevonden zich in 1848 deze exemplaren + 900


Tijdens de crowdfunding actie voor de restauratie van het schilderij 'Het Beleg van Woerden' (begeleidende tekst)
( detail munt tekst 'met dit gelt / 't Wert verhaelt / ist krijgsvolck / te Woerden betaelt' )
werden onderstaande tinnen noodmunten van de stad Woerden, geslagen tijdens het Spaanse beleg van 1575, tentoon gesteld;

collectie Gemeente Woerden.


Penning ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de ramp van Woerden, 1813 - 1838
                    

Penning ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de ramp van Woerden
[toen op 24 november 1813 door een grote Franse troepenmacht in Woerden werd geplunderd, verbrand en vermoord, als represaille voor Oranjegezinde activiteiten].
Vz: Het stadswapen van Woerden half omsluierd, leunend tegen een cypres, met daarnaast een zwaard en een rokende fakkel, symbolen van de plundering.
In afsnede drieregelige tekst: WOERDEN - XXIV NOV. - MDCCCXIII.
Kz: Zeven regelige tekst binnen een krans van cypressenloof.
Geslagen in zilver en brons, 38 mm. Ontworpen door D. van der Kellen.
Literatuur; Dirks 542; Bax 152.
Tijdschrift voor algemeene Munt- en Penningkunde, uitgegeven P.O. van der Chijs, tweede deel, 1839. Pagina 306.
De uitgifte prijs voor de zilveren exemplaren was ƒ 5,00 en in brons ƒ 1,50.
Schulman veiling 357 lot 1622 38,3 mm.


Romeinse loden zegels

Tijdens de opgravingen in Woerden, project Hoochwoert 2002 - 2004 zijn naast 393 Romeinse munten ook bovenstaande loden zegels gevonden.
De twee loden zegels (beide put 30, vnr. 1228) vormen naast de 15 gevonden gewichten eveneens een aanwijzing voor handel.
Zij hebben een ingedrukte rechthoekige verdieping met de letters ' L
ˇ D ˇ F ' met punten tussen de letters.
De loden zegels zijn, net als het merendeel van de gewichten, in de vicus aangetroffen.

Terug

Begin