Afbeeldingen van Baken- en aanverwante Loodjes


De Suyderzee
- West Friesland - Holland - Muiden - Friesland - Zeeland - Diversen   

Loodjes van plaatsen

Gegevens over: Armenloodjes / Armenpenningen / Mereaux

Rond de Suyderzee

SA (Amsterdam)


1704(?)SA 1710


SA(?) 1724

 
SA 1726SA 1726


SA 1727


SA 17??

SB (Haarlem)


1726 S

SC (onbekend wapen, Medemblik?)


SC 17?3

SC 1739

SC 17(30?)

 

SD (Enkhuizen)

 


SD 1722

 

SE (Hoorn)

    SE 1711 
                                                 SE 1722

 
SE 1742

SF (staande leeuw naar links)

         

SG (algemeen wapen)


SG 1731


SG 1735


SG 1737

 


SG 1740

 


SG 1747

 


SG 1751


1754

 

 

 SG 1757


SG 1758

 

  
SG 1760
 


SG 1762


 SG 1762

 


1771 liggende S i.p.v. USG 17(74?) 

SG klop A S
jaartal bewust weggeslepen?
 
SG 1783

SG 1784
 


SG 1785


SG 1787 AR


SG 1787 PP


SG 1788 PP


SG 1789 PP

 


SG 1790 PP


SG 1790 Y R

SH (HOLLAND)


SH 1813


SH 1829


SH 1835SH 1835

 


SH 1836 

 


  I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                            SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                            IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving
van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700


De Suyderzee
- West Friesland - Holland - Muiden - Friesland - Zeeland - Diversen   

Loodjes van plaatsen

Gegevens over: Armenloodjes / Armenpenningen / Mereaux

Voor op- en aanmerkingen, neem contact met mij op per e-mail: info@loodjes.nl