Sluiten

Begin

PROEFSLAGEN 5 cent type WO2.4

WO2.4a – brons – 5 cents

2x
Voorzijde: hoofd naar rechts met IP. SCHOUBERG. F. op de halsafsnede
Keerzijde: w
aardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand. (vgl. Sch. 677 en 678)
Diameter: 22,5 mm
Massa: 4,64 g
Materiaal: koper

Rand: glad
Medailleur:
J.P. Schouberg
Collectie: Coenen
Referenties: LSch.417, Schulman -
Bijzonderheid: Vermoedelijk is voor dit ontwerp de voorzijde van de 10 gulden negotiepenning 1848 LSch.376 gebruikt en voor de keerzijde de stempel van de 5 Cent strafgevangenis (Sch.483bis).
Er is een sterke overeenkomst met de 5 Cent proefslagen in koper onder Willem III. (Zie hiervoor LSch.557-559).
Dit exemplaar is afkomstig uit de collectie Ferrari → veiling Laurens Schulman bv 24 april 2000, kavel 1067


WO2.4b – brons – 5 cents
2x
Voorzijde:
gebruik gemaakt is van de keerzijde van de negotiepenning 1851 (zie Sch 677)
Keerzijde: w
aardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand. (vgl. Sch. 677 en 678)
Diameter: 22,7 mm
Massa: 4,27 g
Materiaal: rood koper

Rand: glad
Muntmeester: H.L.A. van den Wall Bake, 1846-1874 
Muntteken: mercuriusstaf
Muntmeestersteken: zwaard
Referenties: Schulman 583bis

Op 27-09-2023 geveild door Kόnker auction 393 lot
3594

2x

Voorzijde: waardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand
Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen omgeven tussen twee samengebonden eikentakken. Het jaartal boven de kroon.  (vgl. Sch. 677 en 678)
Onderaan aan weerszijden van het lint waarmee de takken zijn samengebonden het muntteken mercuriusstaf en het muntmeesterteken zwaard (
zie Sch 677)
Diameter: 22,68 mm
Massa: 4,27 g
Materiaal: koper

Rand: glad

Muntmeester: H.L.A. van den Wall Bake, 1846-1874 
Muntteken: mercuriusstaf
Muntmeestersteken: zwaard
Referenties: LSch.557, Schulman 583bis
Collectie: NNC HNM-06469WO2.4l – lood/tin – 5 cents
2x
Voorzijde: waardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand
Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen omgeven tussen twee samengebonden eikentakken. Het jaartal boven de kroon.
Onderaan aan weerszijden van het lint waarmee de takken zijn samengebonden het muntteken mercuriusstaf en het muntmeesterteken zwaard 
Diameter: 22,77 mm
Massa: 4,66 g
Materiaal: lood/tin
Rand: glad
Muntmeester: H.L.A. van den Wall Bake, 1846-1874 
Muntteken: mercuriusstaf
Muntmeestersteken: zwaard
Referenties: LSch.557a, Schulman -
Collectie: NNC HNM-06468 WO2.4t – brons – 5 cents
2x
Voorzijde: hoofd Willem III links. Tekst: WILLEM III KONING DER NED. G. H. V. L. (zie Sch 678)
Keerzijde: waardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand
Diameter: 22,5 mm
Massa: 4,27 g
Materiaal: brons
Rand: glad
Muntmeester: H.L.A. van den Wall Bake, 1846-1874 
Referenties: LSch.557, Schulman 483ter
Collectie: NNC DNB-01453 WO2.4q – zilver – 5 cents
2x
Voorzijde: hoofd Willem III links. Tekst: WILLEM III KONING DER NED. G. H. V. L. (zie Sch 678a)
Keerzijde: waardeaanduiding 5 / CENTS. binnen een parelrand
Diameter: 22,68 mm
Massa: 4,27 g
Materiaal: zilver
Rand: glad
Muntmeester: H.L.A. van den Wall Bake, 1846-1874 
Referenties: LSch.557, Schulman 483quater
Collectie: NNC 1994-2686 

Sluiten

Begin