Sluiten

Begin

MoerDijk

Type BM, oude type ZH
Pelsdonk 315
Achterhaalde opmerking: Sint Maartensdijk was één van de heerlijkheden van de prins op Tholen, aantekening in het boek van mej. De Man in het K.P.K.
Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Moerdijk, voor de betonning van het Volkerak, type BM pagina 83.

Voorzijde : Wapen Prins Willem V, > 1794 Nederlandse Leeuw
Keerzijde : MD waaronder jaartal, waaronder 2, 4, 6 of 24 (stuivers).
    

jaar

stuivers

Ø mm

bijzonderheden

17(7/2)

2

22

gevonden omgeving Waspik, particuliere collectie

1774

6

21

internetveiling Fleur De Coin Lijst 56 lot #245. Besproken op Loden penningen - Mereaux.

1776

24  

gevonden omgeving Heerenveen (Kooistra)

1776

24   Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling veiling 05-2006 lot 1620 (onjuiste toewijzing aan Harlingen)

1776

6

20

gevonden door Martijn van Gerven en getoond op FB

1777

6

20

MPO veiling 24-26 november 2009 lot 4964

177(7?)

2

14

opvallend klein loodje van maar 14 mm en 3,19 gram. Gevonden omgeving Waspik, collectie CZH03

177(?)

2

22

gevonden door Adriaan Wagenmakers. Afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453492
1779 6 20 HAE veiling 14-11-2023 lot #2815

1780

6

22

gevonden in Arkel, particuliere collectie

1780

6

21

gevonden te Kesteren, prijslijsten Henzen o.a. 08-1999 # 3883 en 12-2000 # 4007

1780

6

20

MPO veiling 24 donderdag 26 november 2009 lot 4964

1780

6   gevonden te Moordrecht (volgens de vinder de verklaring van de letters M.D.)

1780

4   gevonden in Brielle
1781 6 23 gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170122
1782 ?   Wapenzijde onduidelijk. Gevonden bij Steenbergen, collectie CD
1782 6 21 getoond en besproken op Loden penningen-Méreaux, collectie Vincent
1782 4 23 collectie BMa07
1784 4 22 gemeente Middelburg, 9,42 gr., Numis 1036706 en FB
1784 6 19 gevonden in Enkhuizen, gewicht 7,19 gram, collectie ZH05. Zelfde stempels gebruikt als voor 1784, m.u.v. het jaartal. 
1784 4 30 The Coinhunter magazine no. 46 bladzijde 45
1784 6? 22 gevonden in Rotterdam, Achterhaven (VOC/AKZO), collectie Gemeente Rotterdam 12-57_2201-2 
1785 4   Numis 1037130

1786

24  

aantekening in boek van mej. De Man in het K.P.K.

1786

24  

gevonden in Papendrecht, gegevens DDA.

1786

24

27

in 1980 gevonden in Papendrecht, gegevens K.P.K., Numis 1037098

1787 6 20 HAE veiling 14-11-2023 lot #2815

1789

24   gevonden in het scheepswrak van de "Jonge Seerp" uit Harlingen (W-27/1558/91) bij Gdansk
1790 6 20 x 22 collectie Paul Callewaert en afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453492
1792 24 21 collectie ZH02
1792 24   getoond op FB

1793

    MD niet duidelijk, waarde 4, collectie BM01
1794 6

21

gevonden bij Reewijk/Bodegraven door Verowin de Wit, zie Bodemvondstenwereld.nl
1794 12? 23 gevonden in Zevenbergen. Collectie BM06
Sluiten

Begin

Tijdens de Franse bezetting stond het wapen van Prins Willem V niet meer op de loodjes:
Voorzijde : vanaf 1794 Nederlandse Leeuw
Keerzijde : MD waaronder jaartal, waaronder 2, 4, 6, 8 of 24 (stuivers).

1794 4   uit scheepswrak OL79-56-a collectie NISA
1794 6 20 bodemvondst Henkie de Jong en getoond op FB
1796 4 21,3 x 19 Wapen Nederlandse Leeuw / MD 1796 4. Vgl. Pelsdonk 312, Schulman veiling 341 # 781 collectie ZH04
1797 6 20 - 21 gevonden naast de N50 in de voormalige Zuiderzee bij Ens in de Noordoospolder. Gewicht 8,71 gram
1797 24? 22 - 24 collectie Belasting en Douane Museum 21462. Zie ook pagina 19 uit het jaarverslag van de Stichting Het Nederlandsch Belastingmuseum van 1956.
1797 8   Wapenzijde onduidelijk. Gevonden bij Steenbergen, collectie CD
Sluiten

Begin

Type BM, oude type ZI
   
Voorzijde :
Zeer primitief (mans)figuur / fabeldier
Keerzijde : MD waaronder jaartal, waaronder 4 of 6 (stuiver?)
MD lijkt soms op MV

jaar waarde

Ø mm

bijzonderheden

1795 6

20

door Jos Hagens in de omgeving van Gebrande Hoefstraat te Rucphen gevonden. Gewicht 6,90 gram.

1798 6   forum detecties.nl
1798 8? 28 gevonden Noord-Beveland en getoond op FB Lodenpenningen-Méreaux forum
1799 4   gevonden op Wieringen, collectie LvZ 070808
1800 24

22

gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170122
1800 4 20 collectie MvdH
1801 6 24 uit de collectie van de heer Hoek, nu BMb04
1802 6?   gevonden in Balk door Klaas-Jan Visser en getoond op FB
18O3 4  

gevonden omgeving 's Hertogenbosch, collectie BMb01

18O3 6

20

gevonden Schouwen-Duiveland / Zierikzee, collectie BMb03
1804 6

20

gevonden door Williy Mol in de gemeente Roosendaal
1806 6

21

door Erik Natte in de omgeving van Utrecht gevonden. Gewicht 20,6 gram en getoond op FB Loden penningen-Méreaux

1807

 

 

Prijslijst v.d. Dussen januari 1981 nummer 360
1807 6   prijslijst A.G. van der Dussen januari 1981 nr. 359 → veiling 3 Westerhof / v.d. Dussen lot 1672 → brief Muntkoerier 9-1989

1809

 

17

collectie BMb00
1809 4

19

gevonden omgeving Waspik, collectie BMb02, voorzijde slecht

1812 6 20 102023 aangeboden op MP, 6 gram
180? 6

22

stukje afgebroken. Gevonden op Schouwen Duiveland door SN. Collectie BMb05
Sluiten

BeginNa 1809, oude type ZK,
waarde in stuivers
   

Eénzijdig : MD jaartal 2 of 4 of 6 ingestempeld ST. (stuivers).
Pelsdonk 316 + 317.

jaar

ST.

Ø mm

bijzonderheden

1810 6 gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b

1814

24

In "The Provincial Token Coinage of the 18th century illustrated by R. Dalton and S.H. Hamer no 11 op pagina 454 en LTT#109

1816 6 gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a

1817

4

25

gevonden op Schouwen Duiveland door SN. Collectie BMc04

1817

6

25

gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170122

1818

6

25

Prijslijst v.d. Dussen 01-1981 nr. 333, veiling 3 Westerhof / v.d. Dussen nr. 1642

1819

6

20

gevonden te Dordrecht Numis 1038112

1819

6

24

collectie Huis van Gijn inv. nr. 18326 (= bovenstaande?)

1821

6

20

in 1975 gevonden op Terschelling, collectie museum 't Behouden Huys

1823

6

25

M.D (gescheiden door punt), gevonden in Ureterp, collectie ZK02

1823

4 gevonden te Heusden. Gezien op DDA zoekdag Alphen a/d Rijn 02-11-2002

1823

2

24

waarde 2 ST!, collectie MvdH
1824 4 24 M.D (gescheiden door punt), gevonden bij Waspik, Loden penningen-Méreaux 442353559

1825

6

27

M.D (gescheiden door punt), gevonden in Noord-Friesland, collectie ZK01

1825

6

22

M.D (gescheiden door punt), 6,41 gr. Numis 1037110

1826 4

23

gevonden bij Leeuwarden. collectie ZK03
1827 6

21

gevonden in Amsterdamse stortgrond. Collectie HK
1828 4

23

2021-11 aangeboden op MP, collectie MvdH
Sluiten

Begin

Oude type ZL, waarde in Centen
   
Eénzijdig : waarde 20 of 30 (ingestempeld) C waaronder M.D. en jaartal
.

jaar

C

Ø mm

Bijzonderheden

1831

20

22

gevonden te Drimmelen, gegevens K.P.K.

1831

20

20 x 25

gevonden te Drimmelen, collectie ZL01

1831

30

23

gevonden in haven van Waspik, particuliere collectie

1834

30

22

gevonden in Lingehaven Gorinchem, gegevens K.P.K., Numis 1052026

Sluiten

Begin