Terug

Begin

Diverse (baken)loodjes

 De onderstaande loodjes zijn misschien bakenloodjes.

Type DI


Eénzijdig loden penning hierop 30 CT, 60 CT , 90 CT, waaronder SS, en daar weer onder het jaartal.
Dit was een bakenlood voor een schip van ± 12 last (= ± 24 ton).
Hoewel enkele plaatsen hiervan afweken, was 18 stuivers de gebruikelijke prijs voor een dergelijk loodje.

jaar

Ø mm bijzonderheden

1831

22

prijslijst v.d. Dussen januari 1981 nr. 364 → veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 lot 1672 → brief Muntkoerier 9-1989

1831

23

gevonden in Amsterdamse stortgrond, colPdB170122

1831

21 x 19

de "60" is ingeslagen, gevonden bij Hazerswoude. Collectie DI02

1831

22

30 C(t?), gevonden in Zierikzee

1832

24

Coin Investment veiling 17-1983 nr. 749 (Dhr. van Loon wijst dit loodje op grond van een uitlating in het jaarboek van het Koninklijk Genootschap uit 1903, bladzijde 255, toe aan Strafgevangenis Sneek. In de gemeente Sneek is hier echter niets van bekend → veiling Westerhof 9-1992 nummer 1118. Collectie WN 20 mm.

1832

25

de "90" is ingeslagen. Jaarboek van het Koninklijk Genootschap uit 1903, blz. 254.
1833 ? de "90" is ingeslagen. Lodenpenningen-Méreaux
1835 20 de "90" is ingeslagen. 5,72 gram. Bodemvondstenwereld. Gevonden op een akker in de provincie Groningen (waar in de buurt een tolhuisje heeft gestaan) colPdR170112
Aanvullende info via JvdW171018:
Gevonden op een akker aan de Kielsterachterweg Hoogezand. Vermoedelijk daar gestort met stadsafval-  bagger afval. Niet bij een kanaal of andere vaarweg.
Terug

Begin