Terug

Begin

FRIESLAND

 Bakenloodjes van Harlingen.

Bakenloodjes voor de Jetting (vaargeul tussen Harlingen en de Vliestroom).

Type FD


Lood voor de zeegaten, 38 mm.
Gekroond stadswapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters T - C / H - M , waaronder jaartal in kader

Groot lood voor de zeegaten, 42 mm.
Gekroond stadswapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters B / I - D / H - M (Bolsward, I?, Dokkum, Harlingen, Makkum?), jaartal in kader
 

T                  C
stadswapen
Harlingen

H    jaartal   M

onder het wapen
jaartal in een
 cartouche

 

B
I
                    D
stadswapen
Harlingen

H                    M

onder het wapen
jaartal in een
 cartouche

 

Referentie : Dirks pl. 122.16

jaar mm Bijzonderheden
1695 38 S S - H M , jaartal boven stadswapen. Collectie MvdH
     
1719 38 HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1499. Collectie MvdH
     
1730   collectie NISA
1730   collectie Hannemahuis te Harlingen
1741   colAFD01
1742   collectie J. den Das, Wf4, zie bovenstaande afbeelding
1750 42 gevonden omgeving Harkema door Wiebren Veenstra
1759 42 veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 482, opbrengst 6,00. Nu in collectie Fries Genootschap / Fries Museum inv. nr NA01465
Terug

Begin