Sluiten

Begin

Rond de Zuiderzee. 

Groot- en klein vuurlood van de Suyderzeese vuurbakens.

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm), het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.
Ook hebben sommige loden een (spijker)gat, dit is aangegeven met een " + ". Het doel hiervan staat hier omschreven.
In de Rotterdamse Courant van 18 december 1790 staan de voorwaarden en aanschaf prijzen voor de loodjes: Groot
ƒ4:10:-  ; Klein ƒ2:5:- .
Referentie: Allex Kussendrager, Bakenloden - Voor een veilige route door de Noordelijke-Nederlanden. Type SG (ster) pagina 52 en Pelsdonk 311

Type SG

Omschrijving van de afbeeldingen en teksten:

Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: * SUYDER ZEESE VUUR*BAKENS:

B: * SUYDER ZEESEVUUR:BAKENS:

C: SUYDERZEESE VUUR BAKENS

D: SUYDERZEESE VUUR+BAKENS

E: SUYDERZEESE VUURBAKENS

F: SUYDER ZEESE VUURBAAKENS

G: SUYDER·ZEESEVUURBAKENS

H: SUYDERZEESE*VUUR*BAKENS

I: SUYDER· ZEESE· VUUR· BAKENS

J: SVYDERZEESEVUURB(AK)ENS.

K: *SUYDER ZEESE VUUR*BAKENS.

L: *SVYDER*ZEESEVUUR BAKE(NS)

M: *SVYDER· ZEESEVUURBAKENS:

N: *S~DER-ZEESE VUUR*BAKENS:

O: *SVYDER ZEESEVUUR?BAKENS

P: *SVYDER-ZEESEVUUR?BAKENS

Q: SUYDER ZEESE*VVUUR*BAKENS:

R:
*SVYDERZEESE VUUR.BAKENS:

Keerzijde: Klimmende leeuw binnen een geparelde binnencirkel.

a: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

b: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST-V:LT.

c: IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT

d: *IN· HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

e: IN HOLL EN(jaar)WEST V-L

g: IN· HOLL.EN(jaar)WEST-V?LT.

h: IN.HOLL:EN(jaar)WEST-V:L

i: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST V:LT.

j: *IN·HOLL.EN(jaar)WEST-V·LT.

k: *IN:HOLL:EN(jaar)WEST V(·LT)

l: IN· HOLL.EN(jaar)WEST-V·L·

m: *IN:HOLL EN(jaar)WEST·V:LT.

n: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST-V-LT.

o: *IN·HOLL:EN(jaar)WEST V:LT T.

Type jaar

Ø mm

G/K +S

bijzonderheden
  1705 34 G wapenschild niet zichtbaar, collectie ASG32
  1709 29 G klop B, Lodenpenningen - Méreau 442453563
  1712? 24   collectie ASG22
. 1713 34   collectie Fries Museum, objectnummer NA01015, standplaats K18-C37. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
  1719 32   gevonden in de tuin van een 18e eeuws pand in Workum. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
  1720 30   klop ? - A, gekapt loodje, bodemvondstenwereld
  1721 33   klop W - P, gevonden bij Heerenveen nabij De Knipe
. 1722 36   collectie Fries Museum, objectnummer N12134, standplaats K18-C37. Zeer waarschijnlijk type met wapen.
  1723 34   klop G - P, eventueel stadswapen niet determineerbaar. Gevonden in de Friese Wouden door Sjoerd Kloosterman
. 1724 33   collectie Fries Museum, objectnummer NA02773, standplaats K18-C37. Mogelijk nog type met wapen.
  1726

29

K

prijslijst v.d. Dussen januari 1981
. 1727 35 G gevonden in Medemblik, bron Vondsten 2490
  1727 28 K klop D - I(?), eventueel wapen gecorrodeerd. © Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland. Zie artikel 'Munten uit een oud tabaksdoosje'
. 1729

± 40

G

collectie Scheepsarcheologisch museum Ketelhaven
  1730? 32   klop W - I, gevonden bij Heerenveen nabij De Knipe
. 1731

33

  klop R - O, collectie NISA Ketelhaven
  1731? 23 K gevonden door Bodo Herzberg en afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
. 17(33?) 

25

K

klop W - A, collectie ASG01
  1734     klop V - I en gevonden door Gerard, afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
. 17(35?) 

25

G

klop R - O, collectie NISA Ketelhaven
  1735 26   klop J - A. Maart 2020 door JB gevonden Heerenveen nabij De Knipe
. 1736

± 25

  gevonden Zuiderbuurt Schokland, particuliere collectie
. 1736 36 G  
  1736 ?     klop R - B, gevonden omgeving Meppel
Nm 1737

35

K

klop I - D, gevonden omgeving Harlingen, collectie AK
. 1737

25

  klop T - T, collectie ASG02
. (17)40 

33

G

collectie Scheepsarcheologisch museum Ketelhaven
.. 1742  

K

klop Y - R, Coinhunter 29, maart 1989 
O? 1743

27

K

klop ? - P, gevonden op Marken, particuliere collectie
. 174(3)     verwerkt tot "snorrebot" particulier collectie Anna Paulowna 
  1743

26

K

doorboord. Gevonden in Monnickendam door Arjan O.
  1744     Vondsten.nl 12164
  1744     klop I - P, gevonden bij Zutphen. Gezien op DDA zoekdag Alphen a/d Rijn 02-11-2002
  1745     klop F - P, loodje met wapen, maar niet duidelijk welk wapen, muntenbodemvondsten
  1745 29   klop P - S, loodje met wapen, maar niet duidelijk welk wapen. Gevonden in Enkhuizen collectie ASG30
. 1747

 

  klop M, gevonden in Vlissingen, particuliere collectie 
. 1747

 27

  klop L - L, gevonden in Vlissingen, particuliere collectie 
Gg 1748

25

K

klop M, collectie ASG04 (10,2161 gram)
. 1749(0)

33,5

 G klop C - L, collectie Fries Museum, objectnummer N12135, standplaats K18-C37
  1749

25

  klop W - D. Amsterdam Museum PA 275
  1749

25

  klop P - M. Lodenpenningen - Méreau 442453563
. 1750

28

K

collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer: 06439
. 1750     klop I - B, advertentie Marktplaats 12-2010
  1750    G klop W - P, gevonden langs de Overijsselse Vecht
  1750 34  G gevonden in terpaarde omgeving Heerenveen en getoond op de DDA ledendag in Drouwenermond. Massa 21,8 gram
  1750  34   klop I - P, gevonden omgeving Sneek, collectie SG43. Ster duidelijk
Lb 1751

31

G

klop D - M, gevonden te Middelburg. Collectie ASG05, schenking dhr. van Beuningen
  1751

35

G

collectie JdD
Ml 1752

25

K

klop A - r, collectie ASG06
  1752 25 K FB / Lodenpenningen-Méreaux, collectie MvdH
Lk 1753

32

G

klop Y B - H, gevonden bij Zalk, collectie ASG07
  1753 35 G klop H - R, gevonden in Friesland, collectie SG35
. 1754

25

K

collectie Westfries Museum Hoorn, inventaris nummer: 06434. Nr. 195 in Catalogus der Penningen, Munten en aanverwante voorwerpen in het W-F Museum te Hoorn, 1932
. 1754 34 G klop ? - W, ¾ loodje gevonden in Ter Apel, colASG08 (Munthunter forum)
  1754 35 G klop G - F, Metaaldetector Forum
Pn 1755

25

K

klop R - I, gegevens K.P.K.
  17(55?)

31

G

klop G - H, HAE veiling 66 lot #2897
  1755 26   klop S - I, gevonden in Noordwolde door Peter Veldhuizen, HAE veiling 78 lot #3124, collectie SG40
  1756

33

G

klop H - G, Karel de Geus veiling 42 lot #1386, collectie ASG29. Keerzijde 45° gedraaid.
  1756     uit 'rommelbak' van Pat de Ruijter
. 1757

36

G

klop E - A, gevonden op Marken, collectie Museum Monnickendam, bron Vondsten.nl 20243
. 1757

 

 

klop R - A 
 

1757

 26  K ongebruikt exemplaar, ongeklopt! , gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115. Afgebeeld in 'Metaalvondsten uit onze bodem' bladzijde 180.8
  1758 33 K gevonden te Heeg (Fr.), collectie Richard Bruinsma, afbeeldingen op Vondsten.nl 57303
  1758 25 K gevonden door Eric natte, afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
  1758 33   collectie Zijlstra in collectie FriesMuseum objectnummer 2016-291
. 1759

25

  de twee kloppen lijken te zijn weggeslepen(sleten?), collectie ASG10
. 1760

33

K

klop I - T, veiling Westerhof / v.d. Dussen 3-1985 nr. 1662
. 1760

32

  klop W - C, veiling 14-1995 L. Schulman lot 2099. Opnieuw aangeboden 11-2014, collectie ASG27
  1760 33 G klop P (R?) - S, gevonden in de bagger te Zwolle. Aangeboden op MP, voorzijde / keerzijde. Collectie SG37.
  1760

25

K

klop ? - ?, © Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland. Zie artikel 'Munten uit een oud tabaksdoosje'
. 1761     klop W - B(?), collectie ASG11
  1761  26   klop ? - I, Muntenbodemvondsten.nl
  1761  25   klop Y - S, gewicht 9,26 gram. Bodemvondstenwereld en Lodenpenningen - Méreau 442453563, PiepPiep
. 1762

 24

 K

klop S - R, gevonden in de Wieringerwaard, bron Vondsten.nl 1628
. 1762

32

K

klop W - C, collectie ASG12
. 1763 26 K klop I - B, bron vondsten.nl 25201
  1763 26 K Erik MP 09-2005
  1763     02-2020 aangeboden op MP
. 1765(?) 

24

K

klop W - E(?), gevonden in Noord Friesland, collectie AK
. 1765

35

  collectie Fries Museum, objectnummer N12136, standplaats K18-C37.

 

1766

 

 

muntenbodemvondsten

  1766 34 G gevonden door Herwin Bijstra en afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
  1766? 34   gevonden in De Fryske Marren. PAN-00066034, Numis 1149338
  1767   G klop I - L?, FB Metaaldetectors Gebruikersforum
  176(7?) 27 K klop A - B, gevonden in Friesland, duidelijke tekst, collectie SG34
Kj 1768  

G

klop R(?) - I collectie oudheidkamer Medemblik gevonden bij Workum 
H. 1769

33

G

J.B. Westerhof ? Fries Scheepvaart Museum Sneek inv. nr. 1985-186
  1769 22 K Muntenbodemvondsten
  1769     GeheugenVanNederland
. 1770

26

K

klop M - O, particuliere collectie A. Appel Enkhuizen
  1770

25

K

klop D - I. Massa 6,51 gram. Gevonden in Friesland door Gosse van der Veen
  1770? 25  K klop B - W. Gevonden lang het IJ bij Amsterdam en afgebeeld op Bodemvondstenwereld, collectie Sindela
  1770 24 K gevonden in Noordwolde door Peter Veldhuizen, HAE veiling 78 lot #3124, collectie SG42
  1770 26 K klop P - H. Collectie NNC MA-00988
. 1771 35 G klop I - D, de stempelsnijder heeft i.p.v. een U een liggende S gesneden, collectie ASG13
  1771? ?   jaartal niet te lezen. Getoond op FB
  1771     getoond op PiepPiep
Ad 1772     klop A - F, brief Muntkoerier 12-1984
  1772 38 G klop I I (H?) - B, veiling 42 MPO kavel 5809, collectie ASG26
  1772 26 K grof geklopt met de letters L - R, gewicht 7,04 gram. Bodemvondsten-Club
  1772 25 K klop Y - H, collectie MvdH
  1773 30 G klop K - L, gevonden omgeving Drachten, collectie ASG28
  1773 30 G klop P - P, gevonden in Elsloo (gemeente Ooststellingwerf)
  1773 30 G klop I - K, mooi scherp lood, Bodemvondstenwereld.nl
  1773 26 K klop C - P, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
  1773 30   klop P - V (E?), met twee spijkergaten. Gevonden in stortgrond langs de Amstel door Bas van Diemen
  177(3)? 34 G getoond op DDA zoekdag Zeeland 11112017
  1773 34 G klop B V D , collectie Martijn van Gerven en getoond op FB
. 1774

18

K

gevonden in Friesland. Muntenbodemvondsten
. 1774 35 G klop Y - T, gevonden in Westbroek, collectie PdB170115, forum detecties.nl
. 1775 

25

  particuliere collectie (type A?: *SUYDERZEESE VUUR*BAKENS)
. 1775 35 G klop Y - A, collectie ASG..
  1775 

26

K

klop Y - B, gevonden op een maisveld in Rijs (Fr.), schenking Ronald R. collectie ASG23
  1775 

26

K

klop L - H. Collectie NNC MA-00990
  1775 

26

K

klop M - Y. Collectie NNC MA-00989
  1775 35 G klop S V D, gevonden Ouderkerk aan de Amstel, aangeboden op MP 07-2022 / Catawiki. Collectie SG38
  1775? 34 G klop S - S, HAE veiling 78 lot #3124, collectie SG39
  1776 35 G collectie Belasting en Douane Museum 31897
  1776 43 G klop S - S, gevonden in Noordwolde door Peter Veldhuizen
. 1778

34

  klop P - I, collectie Fries Museum, objectnummer N12137, standplaats K18-C37
  1778

33

G klop D - J, De Ruiter veiling 6-10-2022, massa 14,55 gram lot #363 , collectie WN
  1779

30

  klop onduidelijk, L - H?. Getoond op de zoekdag van DDA-2015 in Zeeland (Noord Brabant), zie ook Detector magazine 140 pagina 35
  1779

33

  opvallend kruisvormig gat, afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
  177? 33   PAN-00049113, Numis 1145130
. 1782 34 G veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 219, opbrengst ƒ1,50. Var. v. Loon IV h. 250 fr. 308.1
  1782

35

  klop M - D (?). Amsterdam Museum PA 276
  1782     collectie J. van Waenen 1824; v. Loon 1700 . 250 Gedenkpenning op de Zuider Zeesche Vuurbakens in Holl en W.Fr:. (1782)
  1782

36

G klop T K B. Collectie NNC MA-00991
Qo 1783

35

G

klop H - R, scheepswrak OE 14 collectie NISA; spelfout VVUUR
 . 1783

27

G

particuliere collectie
?m 1783

 

G

veiling 20 Karel de Geus 3-10-2005 lot 1884
  1783     gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
  1783 35 G klop I - V, collectie Belasting en Douane Museum 44103
  1783 35 G klop B - S. Gevonden bij Leeuwarden, collectie Gosse van der Veen op FB
  1783 35 G klop K - L. Gevonden langs het IJ bij Amsterdam en afgebeeld op Bodemvondstenwereld, collectie Sindela
Cc 1784

36

G

klop A- M- R collectie Scheepsarcheologisch museum, werknummer NB6-M1
Ka 1784

34

G

klop I- B-I, gevonden in Friesland, collectie SG14
  1784

35

G +

klop W(?) - S, gevonden bij Blokzijl
  1784

37

G

klop A - S, HAE veiling 64 13-11-2019 lot #1986, collectie SG33
Aa 1785

35

G

klop A MB N, collectie Scheepsarcheologisch museum, werknummer NB6-M2
. 1785

33

  klop Y-C? Scheepvaart Museum Sneek inventaris nummer 1980-241
  17(8)5

26

  klop D-D, gevonden op een akker in Oosterland (Wieringen), door TvM, vondstnummer 19-247
. 1786 34,5 G klop A - L , veiling 147 Jacques Schulman, 12-1924 #174, lot 220, opbrengst ƒ1,50
 . 1786

30

  klop M - P, brief Muntkoerier 9-1985
Kh 1786

35

G

klop A - R, collectie Scheepsarcheologisch museum, werknummer NB6-M3
. 1786

36

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-28 collectie Scheepsarcheologisch museum. Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in PAN
. 1786

35

G

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.5801(01)a
Rc 1787

37

G

klop A - R, collectie Scheepsarcheologisch museum, , werknummer NB6-M4
Rc 1787

39

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-29 collectie Scheepsarcheologisch museum. Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in PAN
Kg 1787 36 G klop B - I - S, detail. Mooi gedetaileerd lood, collectie Earl Specht.
  1787

40

G

klop H - V, zeer mooi exemplaar op Bodemvondstenwereld.nl
  1787

40

G

klop A - H, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
  1787 30   klop V - H.  Collectie NNC GP-00616
  178?7

27

  klop A - E?, gevonden bij Heerenveen nabij De Knipe
  178?7     klop W - V. Getoond op FB Middeleeuwse bodemvondsten
. 1788

38

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-30 collectie Scheepsarcheologisch museum. Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in PAN
Rd 1788

34

G

klop B - B - W, veiling Rietdijk, collectie SG15
. 1789

35

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-31 collectie Scheepsarcheologisch museum. Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in PAN
. 1789

31,5

  klop B - F?, collectie Fries Museum, objectnummer NA01156, standplaats K18-C37
  1789? 24   collectie SG18
  1789

37

G

klop C - A, gevonden in Friesland, collectie SG36
  1789     gevonden op Urk tijdens de renovatie van een woning in Wijk 4-63 en afgebeeld in Urcker Kronieken 2021-2 pagina 26
  1789

35

G

klop W - F. Collectie NNC 1962-0128
. 1790

38

G

klop P - P, uit scheepswrak OL79-32 collectie Scheepsarcheologisch museum. Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in PAN
Ih 1790

29

K

klop G - P, L. Schulman ? collectie AK (11,93 gr)
. 1790

33

G

klop Y R F, dubbelslag! Gevonden Zuiderbuurt Schokland, part. collectie  
. 1790

30

K

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.0069(03), 12 gram, 2.2 mm dik 
  1791 29   klop H B Y.  Collectie NNC GP-00617
  1793 30   collectie ASG16
. 1796

36

G

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.0069(02), 25 gram, 3.3 mm dik 
  179(3?)6

35

G

klop R - B, gevonden omgeving Ruinerwold
  1798 35 G klop B - B, gevonden langs het IJ bij Amsterdam en afgebeeld op Bodemvondstenwereld, collectie Sindela
. 1799

33

G

The Coinhunter Magazine no. 57 bladzijde 33 
. 1799(?)

33

  collectie Fries Museum, objectnummer N12138, standplaats K18-C37
  17?? 30   collectie ASG19
  1800

36

G

drie kloppen P - B - M, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
  1806 40 G NUMIS 1040307
  1807 35 G gevonden door Adriaan Wagenmakers. Jaartal niet zeker, de "8" lijkt wel opgebouwd uit puntjes, klop H - S. Afgebeeld op Lodenpenningen - Méreau 442453563
Jaartal niet leesbaar of onduidelijk wapenschild
    28   PAN-00049112, Numis 1145131
    32   klop I L - D V, gevonden Zwartewaterland (Overijssel). PAN-00066619, Numis 1149397
    30   klop S - T, gevonden in Friesland. Collectie MvdH
    28 K ongeklopt, een vroeg exemplaar, dikke uitvoering en strakke letters
.  

32

G

klop P - A, brief Muntkoerier 09-1985
.  

35

G

klop I - B - V, brief Muntkoerier 09-1985
.       klop I - V - D - B, brief Muntkoerier 09-1985
E?  

28

  collectie Westfries Museum Hoorn
    28   klop B - P, collectie ASG17
.  

30

G

klop T - B?, collectie AK
.  

37

G

driekwart loodje, stuk uitgeknipt voor waarde devaluering voor Vissers- of Waterschip, klop W, collectie ASG21
    26 K klop A - S, gevonden in Amsterdam, collectie ASG24. Jaartal lijkt bewust weggeslepen te zijn.
.  

31,8

K

collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer A.5801(01)b
.   26 K collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam, inventarisnummer 1999.1819
    36   gebruikt als snorrebot of knoop, Muntenbodemvondsten.nl
        klop H - A, gevonden in Amsterdamse stortgrond, collectie PdB170115
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507a
        collectie VK170521
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
        gevonden omgeving Heerenveen, collectie VL170507b
  ?? 25 K klop P - D collectie ASG20
  ??     veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 3267
  17.0     veilingcatalogus collectie P. Smidt van Gelder Zaandam 1848 lot No. 3268
    25   alleen de klop H is nog te lezen op dit sterk gehavende loodje, gevonden op een Groningse stortakker
  ??     klop B - G, gevonden bij Zutphen. Gezien op DDA zoekdag Alphen a/d Rijn 02-11-2002
  ?? 26 G klop B. Gevonden op Schokland. Bron Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap 2e serie deel XLII, 1925 pagina 151-188 artikel over Schokland
    25   gevonden op Texel PAN 86742,  Numis 1156376
  ??     klop W-L. Op dit kleine lood is geen omschrift (of jaartal) leesbaar
  1713?     03-2023 getoond op FB
  1737 32   klop H - O. Wapen van Haarlem? Getoond op PiepPiep
  ? 28   klop I - K, dik lood, massa 18,57 gr. , HAE veiling 78 lot #3124, collectie SG41
         


 I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                            SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                            IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700
Sluiten

Begin