Terug

Begin

Dordrecht


Vergroot de kaart door er op te klikken.

Thesauriersloodje van Samuel Onderwater.
2x
Ø = 28 mm.
Vz: jaartal 1745 boven wapen van Dordrecht.
Omschrift: DE HEER SAMUEL ONDERWATER
ª
Kz: Wapenschild van Samuel Onderwater
Omschrift: DE HEER SAMUEL ONDERWATER ª
Ref. Dirks Rep. III 880, collectie Dord01.

Enkele internet gegevens over Burgemeester Mr. Samuel Onderwater van Dordrecht

Thesauriersloodje van Pieter Cornelis Pompe van Meerdervoort (1721-1772, thesaurier der reparaties 1749-1752).
Vz. Mr PIETr CORNs POMPE VAN MEERDERVOORT Wapenschild te midden van roosjes en stippen
Kz THESAURIER DER STAD DORDRECHT Stedelijk wapenschild onder 1749 tussen S - S te midden van roosjes en stippen
PR.III.1110, lood 27 mm. HAE veiling 48 25-11-2015 lot #8015
Loodje voor het Vereenigd ArmHuis
?

Vz: A H waaronder V
Kz: ingekrast getal 1?

Ø = 21 mm., exact 9 gram.
Gevonden in Dordrecht,
colPDO04. Informatie over het Vereenigd Armen-, Wees-, en Nieuw Armenhuis is hier te vinden.Gildepenning?
(de begeleidende tekst van onderstaande penningen is verplaatst omdat Gouda als plaats van herkomst waarschijnlijker is)

02
03  c23Ontgrondingspenning.
O-02.A
Voorzijde: tekst ONTGRONDING DORDRECHT

Keerzijde:
blanco

Jaartal 17 - 50
Ingeslagen
N: 4
Diameter: 78 mm. Lood.
Type O-02.A
NNC MA-00908.
Catalogie: Verv.vLoon VI p. 28-29 – Dirks, Rep. III 1143 – Navorscher VII (1857) p. 170 e en 310 – Nederl. Jaarboeken (1748) p.

O-02.B
Omschrijving Rijksmuseum: Eenzijdige loden penning met gat erin.
Voorzijde: staande leeuw tussen jaartal binnen omschrift, boven cijfer N 14.
Keerzijde: blanco.
Jaartal 17 - 50
Ingeslagen
N: 14
Diameter: 78 mm, 100,47 gram. Lood.
Type O-02.B
Rijksmuseum
inventarisnummer NG-VG-1-2540.

O-02.C
Voorzijde: tekst ONTGRONDING DORDRECHT
Keerzijde:
blanco, ingekrast A P - L MV

Jaartal 17 - 50
Ingeslagen
N: 15
Diameter: 77 mm. Lood.
Type O-02.C
NNC GP-00492.
Catalogie: cf. verv. v. Loon 434

O-02.D
Voorzijde: tekst ONTGRONDING DORDRECHT
Keerzijde:
blanco
Jaartal: - (of volledig weggekrast)
Ingeslagen
N: 91
Diameter: 78 mm. Lood.
Type O-02.D
MPO veiling 42 op 21-05-2014 lot 5815,
collectie Dord18.
Referentie: Vervolg op Van Loon deel 6 uit 1766, # 433, plaat
XXXIX
.

Zie de speciale pagina over Ontgrondings - Passagiegelt penningen.


In Dordrecht zijn "Pseudomunten" gevonden welke mogelijk als locaal (armen)geld gediend hebben.
Zie pagina 65 van
Dordrecht Ondergronds 40,  Stadsontwikkeling op het Statenplein.
In Ondergronds 36 staan op pagina 50 en 51 ook pseudomunten vermeld.

In Dordrecht gevonden loden penningen / pseudomunten

afbeelding 2x

Ø in mm gewicht Omschrijving

18 2,46 Voorzijde: Wapen met drie kepers 
Keerzijde: Kruis met drie stippen tussen de benen
Materiaal: tin/lood
Datering: 15e eeuw
Token of loodje type Tourse groot (Pelsdonk 194)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2900
24 1,87 Voorzijde: Châtel Tournois waarin aanziend gemijterd borstbeeld binnen rand van 10 ornamenten met bolletjes
Keerzijde: Kort gevoet kruis binnen pseudo-omschrift en gearceerde rand
Materiaal: tin/lood
Datering: ca. 1270-1350
Token of loodje type Tourse groot (Pelsdonk -)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2899

18 2,41 Voorzijde: Châtel Tournois binnen zigzaglijn
Keerzijde: Kort geankerd kruis binnen zigzaglijn
Materiaal: tin/lood
Datering: ca. 1270-1350
Token of loodje type Tourse penning (Pelsdonk -)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2844
24 2,19 Voorzijde: Châtel Tournois binnen krans klavertjes
Keerzijde: Kort gevoet kruis met verbasterd omschrift en krans schuine strepen
Materiaal: tin/lood , doorboord
Datering: ca. 1270-1350
Token of loodje type Tourse penning (Pelsdonk 284)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2843
24 1,74 Voorzijde: Châtel Tournois binnen krans klavertjes
Keerzijde: Kort gevoet kruis met verbasterd omschrift en krans schuine strepen
Materiaal: tin/lood , stukje uit rand
Datering: ca. 1270-1350
Token of loodje type Tourse penning (Pelsdonk 284)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2842
24 1,64 Voorzijde: Châtel Tournois binnen krans klavertjes
Keerzijde: Kort gevoet kruis met verbasterd omschrift en krans schuine strepen
Materiaal: tin/lood , doorboord
Datering: ca. 1270-1350
Token of loodje type Tourse penning (Pelsdonk 284)
Bodemvondst Dordrecht
HAE veiling 66 lot #2841

23 8,35 Voorzijde: krulmotief
Keerzijde: 'kruis' met cirkel
Gevonden in Dordrecht
HAE veiling 11-2015 lot #8023
21,3 2,93 Voorzijde: kruis met in elk kwadrant drie punten
Keerzijde: ruitenwerk met 5 * 6 lijnen
Materiaal: lood/tin
Datering: Holland, Graafschap,1300-1400

Vindplaats:
vondst afkomstig van uitkomende grond Statenplein Dordrecht
Herkomst: Bodemvondstenbeurs Rotterdam voorjaar 2011, Ebay 12-2019
15 2,21 Dordrecht (waarschijnlijk), ca. 1270-1350,
token of loodje type Tourse penning (Pelsdonk 246)
Voorzijde: Châtel Tournois, omschrift (…)-OVI+
Keerzijde: Versierd geankerd kruis gelijkend op roos
tin/lood – vondst Dordrecht
HAE veiling 56 lot 1660
18 1,31 Dordrecht (waarschijnlijk), 14e-15e eeuw,
token of loodje type groot Bourgogne (Pelsdonk 502: dit exemplaar!) Voorzijde: Dubbel Andreaskruis tussen vuurijzers
Keerzijde: Kruis met vertakte uiteinden met drie punten tussen de benen
tin/lood – vondst Dordrecht
HAE veiling 56 lot 1661
28 6,65 Dordrecht (waarschijnlijk), 16e eeuw,
token met afbeeldingen stuiver Karel V (Pelsdonk -)
Voorzijde: Gekroond Bourgondisch-Spaans wapenschild binnen tienpas
Keerzijde: Kruis met gebloemde uiteinden en opengewerkt hart met onzeker teken
Beiderzijds streepjes-omschrift
tin/lood – vondst Dordrecht
HAE veiling 56 lot 1662
21 5,29 gr Voorzijde: Wapenschild (Dordrecht?)
Keerzijde: Gotische A  (van achel?)
Gevonden in Dordrecht
collectie Dord24
19 4,62 gr Voorzijde: Versierde P ?
Keerzijde: Gotische letter H of M
Gevonden in Dordrecht
collectie Dord25

onderstaande afbeeldingen 2x

Ø in mm gewicht Omschrijvingen  (MPO veiling 36 lot 4823)
18 1,76 gr. niet in Pelsdonk
collectie Dord05
20 1,98 twee tegenover gestelde vissen, niet in Pelsdonk
collectie Dord06
16 x 17 1,53 vier bladige bloem, 1325 - 1425, vergelijk Pelsdonk 387
collectie Dord07
18 2,89 1275 - 1350, vergelijk Pelsdonk 383
collectie Dord08
17 1,83 ster met vijf benen, 1325 - 1425, Pelsdonk 424 maar andere keerzijde
collectie Dord09
19 x 17 1,92 1325 - 1425, Pelsdonk 372
collectie Dord10
18 1,75 sterling type met een hoofd, 1275 - 1350, Pelsdonk 222
collectie Dord11
17 1,10 zesbladige bloem, 1325 - 1425, vergelijk Pelsdonk 398
collectie Dord12
19 x 18 2,46 wapen met keper ( ^ ), 1350 - 1450, Pelsdonk 194
collectie Dord13
Overigen
17   op voor- en keerzijde een Gotische letter.
15e eeuwse bijvondsten
collectie Dord16
23   voorzijde: wapenschild met staande leeuw naar links
keerzijde: gevoet kruis in binnencirkel, gestreepte buitenrand
Bodemvondst Dordrecht
Datering 14e eeuw
collectie Dord21
22   Tourse Groot type ca. 1266 - ca 1350
voorzijde: kasteel begrensd door een cirkel
keerzijde: gevoet kruis in binnencirkel waaromheen tekst
Bodemvondst Dordrecht
collectie Dord22

In de collectie van Erfgoedcentrum Dordrecht bevindt zich een mooi exemplaar uit 1300-1400 van een gegoten (dubbele) armenpenning inv.nr. 0501.162.001.


Kerkelijke penning?

Voorzijde: Gotische N onder jaartal 1561
Keerzijde: 1562 tekst MIDDEL BA II
Afmeting: 26 x 23 mm
Massa: 10,23 gram
Vindplaats: Dordrecht
Collectie: Midd29

Mogelijke determinatie: een bisschoppelijke penning, welke toegeschreven kan worden aan de éérste bisschop van Middelburg Nicolaas (Gotische N) van der Borcht (uit Leuven)
die ook abt was van de abdij te Middelburg. Hij werd aangesteld in 1561-1562.
Verklaring van de letters en het jaartal op de keerzijde: 156Z MIDDEL / B: AII = 1662, Middelburg, Tweede ambtstermijn (van de bisschop).
De Sint-Pieters of de Noordmonsterkerk kreeg dan de status van kathedraal. Kasteel Westhove werd de residentie van de nieuwe bisschop.
Op pauselijke penningen/medailles staat meestal de ambtstermijn in het jaar dat de penning of medaille is vervaardigd.
 

Onderstaande 10 loden zijn in de binnenstad van Dordrecht gevonden
  Ø in mm gewicht Omschrijvingen
vergroting 29 13,89 Voorzijde: 1670 (1690?) - ARMEN(?) - DER
Keerzijde:
|LONLIGNE - REN..DER(?) - DANSK(?)
Diameter: 29 mm
Massa: 13,89 gram
Collectie: Dord26
Kerkelijke armenpenning?
vergroting 30   Voorzijde: VOLHARDING - 1 - .....
Keerzijde: blanco
Diameter: 30 mm
Massa:
Collectie: Dord27
Consumptiepenning?
24 4,68 Voorzijde: gekroonde W - zittend paard - bloem(?)
Keerzijde: I - W
Diameter: 24 mm
Massa: 4,68 gram
Collectie: Dord28
22 4,14 Voorzijde: vogel met gespreide vleugels en omschrift .....N HOLL....
Keerzijde: leeuw naar links
Diameter: 22 mm
Massa: 4,14 gram
Collectie: Dord29
20 3,35 Voorzijde: wapenschild
Keerzijde:
ƷI waarboven klop ' T '
Diameter: 20 mm
Massa: 3,35 gram
Collectie: Dord30
Restant gietkanaal nog aanwezig
19 6,76 Voorzijde: kruik / fles (Vlissingen?)
Keerzijde: wapenschild
Diameter: 19 mm
Massa: 6,76 gram
Collectie: Dord31
25 11,62 Voorzijde: hoefijzer / G?
Keerzijde: I I I in Gotische letters (drie stuivers ?)
Diameter: 25 mm
Massa: 11,62 gram
Collectie: Dord32
27 6,42 Voorzijde: zwaard?
Keerzijde: blanco
Diameter: 25 mm
Massa: 6,42 gram
Collectie: Dord33
2x 18 3,94 Voorzijde: handmerk 4 omgeven door punten binnen streepcirkel
Keerzijde: kort gevoet kruis binnen streepcirkel
Afmeting: 18  mm
Materiaal: lood
Massa: 3,94 gram
Collectie: Dord34
3x 14 3,43 Voorzijde: Gotische letter b ?
Keerzijde: ingeduikte lijn
Afmeting: 14  mm
Materiaal: lood
Massa: 3,43 gram
Collectie: Dord35


Armenpenning?

Deze armenpenning(?) is in Dordrecht gevonden.
MPO veiling 21-05-2014 lot 5811


 

Graanpenningen of Koren accijns loden gevonden in, of toe te schrijven aan Dordrecht. (Zie ook de speciale pagina over graanpenningen)

Ten onrechte aan Dordrecht toegewezen.
Zie de beschrijving bij Delft

Voorzijde: Wapenschild (Dordrecht?)
Keerzijde: Gotische A (van achel?)
Diameter: 21 mm
Massa: 5,29 gram
Gevonden: Dordrecht
Verblijfplaats: particuliere collectie
Codering: Dord24
Voorzijde: verbasterd gekroond wapen(?)  D(?)
Keerzijde: drie cirkels waarin een punt
Diameter: 10 mm
Datering: ca. 1350-1425, ca.
Gevonden: Dordrecht
Catalogie: Numis 1035803
Voorzijde: klop gotische M
Keerzijde: -
Diameter: 12 mm
Massa: 1,89 gr.
Datering: 15e eeuw
Gevonden: Dordrecht
Catalogie: Numis 1036049
Speelpenning?

Deze loden penning is gevonden in Dordrecht.
Afmeting 24 x 22 mm. Collectie Dord17.Dordrecht 1888, firma Penn Bauduin, bevrijding van het Franse juk

Herdenkingsobject van 38 mm met draagoog/bevestigingsoog van ijzergieterij Penn Bauduin uit Dordrecht ter herdenking van de bevrijding van 'het Fransche juk' uit 1888. ( de 75-jarige herdenking 1813-1888).
Rond 1846 werd aan de ‘s-Gravendeelschedijk in Dordrecht door de arts Hubertus Jodocus Penn (1821-1877) en zijn zwager, koopman Franciscus Dominicus Andreas Bauduin, de ijzer- en kopergieterij Penn & Bauduin opgericht. In 1847 produceerden zij hun eerste molenas. Daarnaast fabriceerde deze belangrijke firma schepraderen voor raderboten, bruggen, lantaarnpalen en tuinbanken.
Ook maakten zij diverse vuurtorens van gietijzer, waaronder in 1877 de zestig meter hoge toren bij Huisduinen, ‘De Lange Jaap’ genoemd. Reeds in 1854 werkten er al honderd mensen bij deze firma.
Schulman prijslijst 01-2013 art.nr. 5494.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande loodjes staan hieronder nog als kerkelijke armenpenningen vermeld.
Het zijn dit echter geen armenpenningen van Dordrecht maar bakenloden van Brielle (ze zijn daar nu ook als zodanig opgenomen) en wel om de volgende redenen:
- op armenpenningen staat geen waarde vermeld maar goederen zoals brood of turf
- 24 St(uivers) is een veel voorkomende waarde bij bakenloden, vooral voor de grotere schepen welke op het buitenland voeren
- geen van de loden is gevonden in Dordrecht (wat je toch wel zou verwachten voor een plaatselijke armenpenning)  maar in het buitenland evenals de bakenloodjes van
Willemstad van 24 S(tuivers)
- zou de “M” niet voor Merwede of Maas kunnen staan en / of heeft er in (de buurt van) Dordrecht een (vuur)baken gestaan? Den Briel kende o.a. de Stenen Baak sinds 1630.
Artikel:
Armenpenning van Dordrecht blijkt bakenlood van Brielle Opnieuw geeft archiefonderzoek uitsluitsel: De Beeldenaar November/December 2015, 39e jaargang NR. 5, pagina 267 - 269;

Hulpmunt der Hervormde Gemeente van Dordrecht.
2x 2x
Voorzijde : dubbel gedeeld wapen met paal waarboven het jaartal en waaronder •R•M• (kan soms gelezen worden als •B•M•)
In het midden van een effen veld het wapen van de stad tussen de letters Y en C.
Omgeven door een binnen- en buitenrandje, waartussen zich een parelrandje bevindt.
Keerzijde :
.
*. / 24:ST / .*.
Een gesternd veld met daarin " 24 ST", vierentwintig stuivers, waarde waarvoor de penning geldig was.
Rand, gelijk aan die van de voorzijde.
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr 166; Pelsdonk 031.
jaar Ø mm

Bijzonderheden

1699 23,5

éénzijdig, ter weerszijden van het wapen Y C, 17,86 gr. Gevonden in Hindelopen, gegevens K.P.K.

1709

 

afbeelding in L. Minard van Hoorebeke nr 166

1719 22

ter weerszijden wapen D B, gevonden in Londen, gegevens K.P.K

171. 26

links van wapen D, eronder B, gegevens K.P.K

1738 24

Rietdijk veiling 362 nr. 726; ten onrechte een bakenloodje van Medemblik genoemd. In veiling 363 wordt onder nr. 916 deze "fout" herhaald.

1743 24

Engelse vondst, 15,82 gram. colPDO19

 
Weldadigheidspenning van Dordrecht.

Voorzijde: klein dubbel gedeeld wapen met paal waaronder 1756 (groot weergegeven) waaronder M (de eerste letter van "medelijden"?).
Keerzijde :
.*. / 24:ST / .*.
Vierkante penning van 24 x 24 mm en 11,62 gram. Niet in Minard. col PDO14

Het loodje komt uit een collectie in Rogate, West Sussex, UK.


Uit dezelfde
collectie in Rogate, West Sussex, UK komt dit loodje.
Voorzijde: springend paard naar rechts.
Keerzijde: M (vergelijkbaar met het type M op de Dordtse loodjes) / 17.7 /
ϩ
(retrograde S) 24
Vierkante penning van 28 x 28 mm met (spijker)gat. colPDO15
Ik heb geen idee of dit loodje enig verband met Dordrecht heeft.

Weldadigheidspenning van Dordrecht.
 
Voorzijde: klein dubbel gedeeld wapen met paal waaronder het jaartal (groot weergegeven) waaronder M (de eerste letter van "medelijden"?).
Een gekartelde rand omgeeft de penning slechts gedeeltelijk.
Keerzijde :
.*. / 24:ST / .*.
De "roosjes" boven de 24:ST hebben "steeltjes". Rand gelijk aan die van de voorzijde.
Referentie: L. Minard van Hoorebeke, nr 167; Pelsdonk 032.
Prijslijst A.G. v.d. Dussen januari 1981 nummer 310; jaartal 1792, 24.5 mm.
Exemplaar uit 1784 gevonden in het scheepswrak van de "Jonge Seerp" uit Harlingen (W-27/1558/91) bij Gdansk
Terug

Begin