Sluiten

Begin

Haringnetloden
van Enkhuizen, Hoorn, Edam, De Rijp, Schiedam
Woerden, Oudewater, Montfoort en Krimpen aan de Lek

Haringnetloden

Enkhuizen

In Enkhuizen hebben de afgelopen jaren diverse opgravingen plaats gevonden:
"de Baan I"

In 2004 is er een opgraving geweest welke bekend staat onder de naam "de Baan 1" (zie Archeologische Opgravingen "De Baan" 2004", Hollandia reeks 61 / 122).
Het terrein ligt aan de westzijde van Enkhuizen, ter hoogte van het tweede bastion ten noorden van de Koepoort. Het terrein wordt begrensd door de vestingwerken aan de westzijde, door de Noorder Boerenvaart aan de zuidzijde, de Wethouder Stapelstraat aan de noordzijde en door de Ossemannetjes aan de oostzijde. In de eerste fase is een oppervlakte van ca. 6000 vierkante meter onderzocht. Het maaiveld ligt op ca. –0,80 tot -1.20 m NAP.
"de Baan II"
In de periode van 22 juli tot en met 16 augustus 2005 heeft ADC  ArcheoProjecten in opdracht van de Stichting Woondiensten Enkhuizen een archeologische opgraving uitgevoerd op de planlocatie De Nieuwe Baan.
Dit maakt deel uit van een stadgebied dat in de volksmond ook wel de  ‘Boerenhoek’ wordt genoemd. Dit onderzoek (fase 2) is het vervolg van het door ’Hollandia, Cultuurhistorisch onderzoek en archeologie’ in 2004 uitgevoerde onderzoek op het westelijk gelegen deelgebied (fase 1).
Uit ADC ArcheoProjecten rapport 452 pagina 39-42 over de gevonden lakenloodjes
De meeste van de onderstaande objecten zijn gevonden in het gebied van de lijnbanen wat ligt langs de Vest bij de Koepoort
en ten noorden van de Noorder Boerenvaart.
"Noorder Havendijk"
Bij de vernieuwing (2010) van het riool zijn in de Noorder Havendijk, Kaasmarkt en Nieuwstraat sporen gevonden van de haven die hier oorspronkelijk heeft gelegen.
In de Kalksteiger en Zwaanstraat zijn veel resten van huizen aangetroffen en enorm veel andere vondsten.
 

Zie ook het zeer informatieve artikel van Christiaan Schrickx 'Keurloden voor haringnetten' in Westerheem 2016 / 03

3x

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 3 4 / I V E
Afmeting: 18 mm, 7,28 g
Collectie: Enkh56

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: P.A. / 1616
Afmeting: 16 - 24 mm
Collectie: Marco de Jonge, FB
  Voorzijde: ontbreekt
Keerzijde: P.A.(F?) / 1616
Afmeting: 15 mm
Huis van Hilde 5363-52
Vindplaats: Enkhuizen, Paktuinen Kwartier Fase II


 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: PAF / 1617
Afmeting: 15 - 21 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: Enkhuizen 'Paktuinen' 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland
Huis van Hilde 5363-50 en 5363-51
Huis van Hilde 5364-074, vindplaats Enkhuizen, Raamstraat Albert Heijn

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 162. / I
Afmeting: 19 x 24 mm
Massa: 11,96 gram
Collectie: EnkhD
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: I ? / 1627
Afmeting: ca. 18 mm
Vindplaats: omgeving Enkhuizen
Collectie: Axel Vroling, FB


 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: I I / 1629
Afmeting: 15 - 21 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: Enkhuizen 'Paktuinen' 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland
Huis van Hilde 5363-61
Vindplaats: Enkhuizen, Paktuinen Kwartier Fase II

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde:
G G / 1634
Afmeting: 16 x 21 mm
Massa: 6,96 gram
Collectie: E
nkhG
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.


 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde:
G G / 1634
Vondsten.nl 10911
Vindplaats: Enkhuizen

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: M4T (handmerk) waaronder .648
Afmeting: 16 x 21 mm
Massa: 6,77 gram
Collectie: EnkhN
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen?
Keerzijde: 1645 waaronder DC
Afmeting: 19 x 27 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5171-14
Vindplaats: Enkhuizen, Fruittuinen
   
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen?
Keerzijde: 16 waaronder H?
Afmeting: 42 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5239-26
Vindplaats: Enkhuizen, Visserdijk-Van Bleiswijkstraat
   
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: ..65
Afmeting: 18 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5247-052
Vindplaats: Enkhuizen, Molenweg 7


 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 166.
Collectie: Patrick Goldmaster
Vondsten.nl 54169
Vindplaats: Enkhuizen

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 1671 - F
| C
Afmeting: 19 mm
Collectie: Jan den Das WF4, vondstnummer JLL1-2
Vindplaats: Enkhuizen?

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 167(3) - P Ƨ ?
Afmeting: 19 mm
Referentie: R. van Laere 375
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: WE
Afmeting: 19 x 15 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5394-28
Vindplaats: Enkhuizen, Burgwal 30
   
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: telmerk II
Afmeting: 17 x 23 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5062-089
Vindplaats: Enkhuizen, De Baan I
   
  Voorzijde: stadswapen Enkhuizen?
Keerzijde: gestyleerde P?
Afmeting: 19 mm
Collectie: Huis van Hilde
Inv. nr.: 5239-43
Vindplaats: Enkhuizen, Visserdijk-Van Bleiswijkstraat

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: ..74
Afmeting: 18 x 19 mm
Massa: 3,93 gram
Collectie: EnkhR
Vindplaats: Enkhuizen.

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 1675 / F
| C
Afmeting: 19 x 25 mm
Massa: 8,29 gram
Collectie: EnkhF
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.


 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 1676
Collectie: Patrick Goldmaster
Vondsten.nl 54562
Vindplaats: Bovenkarspel

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 1683 - i ? ?
Afmeting: 18 mm
Referentie: R. van Laere 376

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 168.
Afmeting: 17 x 22 mm
Massa: 7,81 gram
Collectie: EnkhL
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.
2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 16 8. - ·
| · - (F?)   G
Afmeting: 18 mm
Massa: 7,8 gram
Collectie: Leo J. Weverink op FB
Vindplaats: Andijk.


 

Voorzijde: onduidelijke beeldenaar, jaartal of cijfers(?) omsloten doorlauwerkrans
Keerzijde: stadswapen Enkhuizen omsloten door lauwerkrans
Afmeting: 16,5 mm
Referentie: R. van Laere 378

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: ?
Afmeting: 19 x 30 mm
1Massa: 0,52 gram
Collectie: EnkhC
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen?
Keerzijde: kruis
Afmeting: 19 x 30 mm
Massa: 10,61 gram
Collectie: EnkhE
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: P H
Afmeting: 15 - 21 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: Enkhuizen 'Paktuinen' 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen (gestyleerd?)
Keerzijde: MN ?.
Afmeting: 21 x 29 mm
Massa: 10,61 gram
Collectie: EnkhH
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: handmerk waaronder P I
Afmeting: 16 x 22 mm
Massa: 10,88 gram
Collectie: EnkhJ
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

2x
 

Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: ?
Afmeting: 15 x 24 mm
Massa: 7,75 gram
Collectie: EnkhK
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

 
Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: ?
Vondsten.nl 30917
Vindplaats: Enkhuizen.

 
Voorzijde: stadswapen Enkhuizen
Keerzijde: 'poppetje
Vondsten.nl 12027
Vindplaats: Enkhuizen.

2x
 

Voorzijde: handmerken?
Keerzijde: ?
Afmeting: 26 x 20 mm
Massa: 7,05 gram
Collectie: EnkhB
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.
1,5x Touwloodje uit Oudewater
zie mijn artikel over deze loden
Afmeting: 26 x 33 mm
Massa: 9,61 gram
Collectie: EnkhW
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.
2x Touwloodje uit Oudewater
zie mijn artikel over deze loden
Afmeting: 25 x 36 mm
Massa: 16,43 gram
Collectie: EnkhV
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.

2x
 

Touwloodje uit Oudewater
zie mijn artikel over deze loden
Afmeting: 27 x 35 mm
Massa: 22,51 gram
Collectie: EnkhM
Vindplaats: Enkhuizen 'de Baan'.

2x

Textiellood van Woerden.
Voorzijde: wapen van Woerden
Keerzijde: slecht leesbaar
Afmetingen: 25 x 35 mm
Massa: 14,62 gram.
Collectie: EnkhQ
Vindplaats: Bovenkarspel.

Opvallend is dat de 'schaarse' loodjes van Oudewater en Woerden wel in Enkhuizen en omgeving voorkomen.
2x Netlood van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter D?
Afmeting: 32 x 22 mm
Massa: 13,73 gram
Collectie EnkhX
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.

Kijk hier voor meer haringnet loden van Schiedam welke in Enkhuizen gevonden zijn.

2x

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers met de letters S - D
Keerzijde: letter D
Gevonden aan de Kruitmolen op de Krabbersplaat, het industrie terrein van Enkhuizen
Afmeting: 17 x 31 mm
Collectie EnkhR

Kijk hier voor meer haringnet loden van Schiedam welke in Enkhuizen gevonden zijn.

Hoorn

In (de omgeving van) Hoorn zijn loodjes gevonden, die als keurlodenvoor haringnetten uit het begin van de 17de eeuw beschouwd kunnen worden.
Dat Hoorn een bescheiden nijverheid van het breien van haringnetten en een klein aantal haringschippers kende is historisch bekend, maar vondsten die hiermee in verband kunnen worden gebracht zijn schaars.
Het is goed mogelijk dat in de omgeving van de Westerdijk haringvissers woonden.

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: H.F - 160.
Datering: 160?
Vindplaats: Hoorn, Westerdijk
Bron: AWF_WAR_159 Hoorn Westerdijk137-149. download rapport

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: H.F - 1608
Datering: 1608
Vindplaats: Hoorn, Westerdijk
Bron: AWF_WAR_159 Hoorn Westerdijk137-149. download rapport

2x

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: onder parelcirkel een rozet - I.I.G. - 1629
Datering: 1629
Afmeting: 19 mm
Massa: 6,63 gram
Vindplaats: Wognum 27-07-2021
Collectie: Michel Faber

Voorzijde: stadswapen van Hoorn
Keerzijde: binnen puntcirkel W - 1648
Datering: 1648
Afmeting: 15 mm
Massa: 8,3 gram
Vindplaats: onbekend
Collectie: Peter Eggers
Bron: BagSeals
BSG.CS.01654

Edam

2x

Voorzijde: stadswapen Edam (koe waarboven drie sterren)
Keerzijde: initialen C I , punten in veld
Afmeting: 18 mm
01-2024 aangeboden op Marktplaats

Voorzijde: stadswapen Edam (koe waarboven drie sterren)
Keerzijde: initialen A I , punten in veld
Afmeting: 16 - 17 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: Enkhuizen 'Paktuinen' 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland

Voorzijde: stadswapen Edam (koe waarboven drie sterren)
Keerzijde: initialen C I , punten in veld
Afmeting: 16 - 17 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: waarneming in Stede Broec 2013.
Foto's Archeologie West-Friesland

Voorzijde: stadswapen Edam (koe waarboven drie sterren)
Keerzijde: initialen G I (of C I), punten in veld
Afmeting: 18 mm
Collectie: Jan Den Das
Bron: WF4 vondstnummer:JLL1-1

Commentaar van Peter Eggens: Before 1607 De Rijp was the port of the village Graft.
That village called Graft also had its own fishingnet lead seals.
These seals have on one side a cow in front of a tree and on the other side a letter, usually a D."
Lower seal in this picture.

Mogelijk een lood van Edam. Helaas geen afbeelding van de keerzijde.

De Rijp

Onderstaande loden waren een kwaliteitsmerk voor in De Rijp gemaakte visnetten. Ze dateren van 1607 tot 1630.
Voor 1607 was De Rijp de haven van het dorp Graft. Dat dorp genaamd Graft had ook zijn eigen visnetloodzegels.

Voorzijde: stadswapen van De Rijp (twee gekroonde haringen naar links)
Keerzijde: letter B
Afmeting: 14 mm
Vindplaats: Lincolnshire
Bron: BagSeals.org BSG.CS.01505

Voorzijde: stadswapen van De Rijp (twee gekroonde haringen naar links)
Keerzijde: letter C
Afmeting: 15 mm
Vindplaats: Wood Enderby, Lincolnshire
Bron: BagSeals.org BSG.CS.01422

Voorzijde: stadswapen van De Rijp (twee gekroonde haringen naar links)
Keerzijde: letter C
Afmeting: 15 mm
Vindplaats: Wood Enderby, Lincolnshire
Bron: BagSeals.org BSG.CS.01422

Commentaar van Peter Eggens: Before 1607 De Rijp was the port of the village Graft.
That village called Graft also had its own fishingnet lead seals.
These seals have on one side a cow in front of a tree and on the other side a letter, usually a D."
Lower seal in this picture.
  ander exemplaar Huis van Hilde 5291-67

Schiedam

Keurloden voor haringnetten
SCHIEDAM 08-09-2016. Recente opgravingen in Enkhuizen bevestigen wat oud-gemeentearchivaris Guus van der Feijst in 1975 al beschreef in zijn ‘Geschiedenis van Schiedam’. Men kende het stadswapen met de drie zandlopers van oude gevels en vermoedde dat het met visserij te maken had, maar fysiek bewijs was er niet. In dit standaardwerk vertelt Van der Feijst wat er op dat moment bekend was over het stadswapen met de drie zandlopers: “De herkomst houdt ongetwijfeld verband met de visserij. Maten en gewichten waren ook aan keuring van stadswege onderworpen en wanneer deze voldeden, hechtten de keurmeesters er het stadswapen aan. Haringtonnen pleegde men het wapen in te branden, maar de haringnetten vroegen om een andere behandeling.
Op 13 februari 1565 legde het stadsbestuur van Schiedam de eisen vast waaraan de netten moesten voldoen om een keur te krijgen. Aan de haringnetten dient bevestigd een “teijcken ofte loot met drije nacht glaesen”. Een nachtglas is een zandloper waarmee ’s nachts de tijd aan boord van een schip werd gemeten. In het tijdschrift voor Nederlandse archeologie ‘Westerheem’ van juni 2016 beschrijft senior-archeoloog van de gemeente Hoorn Christiaan Schrickx bij opgravingen in Enkhuizen gevonden keurloodjes.
Het laken of keurlood was een bewijs van goedkeuring voor wollen en linnen stoffen, zeildoek en haringnetten. Er zijn veel loodjes gevonden in Enkhuizen omdat die stad in de 16de en 17de eeuw een bloeiperiode doormaakte door de haringvisserij. Door nieuwe ontwikkelingen was het mogelijk de haring verder op de Noordzee te vangen. Op het hoogtepunt in de 17de eeuw was meer dan de helft van de totale Nederlandse haringvloot in Enkhuizen gevestigd, tussen de 300 en 325 vissersschepen!
Een schip beschikte over circa 45 netten van ieder 30 meter lang. Er waren dus duizenden netten in gebruik. Enkhuizen zelf had niet genoeg productie om de vraag aan te kunnen. Ook uit Schiedam kwamen netten, de stad stond hierom bekend. Om de kwaliteit te garanderen, waren deze voorzien van keurloden, te herkennen aan het stadswapen. Niet goedgekeurde netten mochten niet verkocht worden.
Haringnetten maakte men van garen dat afkomstig was van hennepvezels. (Dat was dus toen al in de stad te vinden, er is niets nieuws onder de zon.) Deze werden eerst uitgekamd en tot draad gesponnen, daarna op een ‘spinbaan’ getwijnd tot garen. Op de kaart van Schiedam van Jacob de Gheyn uit 1598 is al een lijnbaan te zien, vlak bij de Grofbaan.
Vier keurmeesters, aangeduid met de letters A, B, C en D, bewaakten de kwaliteit van het garen. Deze letters kwamen aan de andere kant van het loodje. De keurmeesters waren overigens vrouwen, aangezien het vervaardigen van netten ook door vrouwen gedaan werd. Ze ontvingen volgens de keur uit 1565 voor ieder gekeurd net twee penning als betaling. In de kelders van het stadhuis was na 1650 een telhuis ingericht, waar netten werden gebreid, geboet en gekeurd. En zo ging een Schiedams kwaliteitsproduct de stadsgrenzen uit. Door de opgravingen weten we nu zeker dat het stadswapen met de drie zandlopers al veel eerder voor het in gevelstenen van gebouwen werd gebeiteld, in gebruik was.
Bron: Archief Schiedam en De Schiedammer Online.
Zie ook het zeer informatieve artikel van Christiaan Schrickx in Westerheem 2016 / 03
 

Keurloden van Schiedam met op de voorzijde de drie zandlopers en de letters S - D en op de achterzijde de letter van de Keurmeester.

  

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D?)
Keerzijde: letter C?
Afmeting: 22 en 30 mm
Massa: 6 en 7,50 gram
Collectie: Schi13 en Schi14
Vindplaats: Amsterdam

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D?)
Keerzijde: letter A
Afmeting: 30 x 27 mm
Bron: 04-2022 aangeboden op Catawiki

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D?)
Keerzijde: letter C?
Afmeting: 26 x 22 mm
Massa: 10,49 gram
Collectie: Schi09
Vindplaats: Amsterdam

2x

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers met de letters S - D
Keerzijde: letter D
Gevonden aan de Kruitmolen op de Krabbersplaat, het industrie terrein van Enkhuizen
Afmeting: 17 x 31 mm
Collectie: EnkhR

Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers met de letters S - D
Keerzijde: letter D
Afmeting: 34 x 25 mm
Massa: 16 gram
Collectie Schi12
Vindplaats: Amsterdam, gevonden in de grond van de Noord-Zuid lijn
2x Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter D?
Afmeting: 32 x 22 mm
Massa: 13,73 gram
Collectie EnkhX
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.

Kijk hier voor meer haringnet loden van Schiedam welke in Enkhuizen gevonden zijn.

Letter D
Afmeting: 20 x 30 mm
Massa: 16 gram
Collectie:
Martijn Schaftenaar
Bagseals.org
22326
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter A
Afmeting: 25 mm
Massa: 13 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter A
Afmeting: 33 mm
Massa: 15 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter A?
Afmeting: 24 mm
Massa: 5 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay.
Collectie: Schi06

Letter A
Opgraving Vijzelstraat, Enkhuizen in 2011
Diameter: algemeen 18 x 25 mm
Foto's Archeologie West-Friesland
Letter B
Opgraving de Baan, Enkhuizen in 2005
Diameter: algemeen 18 x 25 mm
Foto's Archeologie West-Friesland
Letter B
Vondst: Enkhuizen
Diameter: algemeen 18 x 25 mm
Letter C
Opgraving Albert Heijn terrein, Enkhuizen in 2013
Diameter: algemeen 18 x 25 mm
Foto's Archeologie West-Friesland
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter D?
Afmeting: 35 mm
Massa: 14 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter D?
Afmeting: 30 mm
Massa: 17 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Collectie: Schi08
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter D?
Afmeting: 30 mm
Massa: 10 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Letter D
Opgraving Paktuinen, Enkhuizen in 2013
Diameter: algemeen 18 x 25 mm
Foto's Archeologie West-Friesland
Netloodje van Schiedam
Voorzijde: drie 'waterglazen'/zandlopers (met de letters S - D)
Keerzijde: letter .?
Afmeting: 34 mm
Massa: 16 gram
Vindplaats: Amsterdam.
Bron: 07-2021 aangeboden op Ebay
Collectie: Schi07
Letter A?
Vondsten.nl 33511
  ander exemplaar Huis van Hilde 5312-051
  Enkhuizen Kaasmarkt: Huis van Hilde 5291-54

In Enkhuizen zijn meer touwloodjes gevonden voor de haringvangst, o.a. van Woerden en Oudewater

In het boek Loden zegels & Verzegelingen beschrijft R. van Laere 12 zegels van Schiedam (ook met de letters E, F? en G.


pagina 201

pagina 202

pagina 203

Woerden

2x

Voorzijde: wapen van Woerden
Keerzijde: slecht leesbaar
Afmetingen: 25 x 35 mm
Massa: 14,62 gram.
Collectie: EnkhQ
Vindplaats: Bovenkarspel.

Opvallend is dat de 'schaarse' loodjes van Oudewater en Woerden wel in Enkhuizen en omgeving voorkomen.

Voorzijde: stadswapen waarboven initialen I Z
Keerzijde: geen stempel
Diameter: 20-30 mm
Vindplaats: Enkhuizen, opgraving Paktuinen 2014
Foto's Archeologie West-Friesland

Oudewater

.

Zie ook het zeer informatieve artikel van Christiaan Schrickx over 'Keurloden voor haringnetten' in Westerheem 2016 / 03. En mijn artikel over deze loodjes

Type 2
Voorzijde: randtekst OVDEWATER
Keerzijde: letter I
Diameter: 24 mm, 17,17 g
Vindplaats: Enkhuizen
Collectie: Oude04

Type 1
Voorzijde: O stadswapen W
Keerzijde: letter G
Diameter: 25-30 mm
Vindplaats: Enkhuizen, opgraving Albert Heijn terrein 2013
Foto's Archeologie West-Friesland

Type 2
Voorzijde: randtekst OVDEWATER
Keerzijde: letter G
Diameter: 25-30 mm
Vindplaats: Enkhuizen, opgraving Paktuinen 2014
Foto's Archeologie West-Friesland
Voorzijde: O stadswapen W
Keerzijde: letter G
Diameter: 28 - 31 mm
Massa: 19,54 gram
Veiling: HAE 76 lot #1948
Collectie: Oude01
Voorzijde: randtekst OVDEWATER
Keerzijde: letter G
Diameter: 28 - 34 mm
Massa: 21,80 gram
Veiling: HAE 76 lot #1948
Collectie: Oude02
Voorzijde: randtekst OVDEWATER
Keerzijde: letter G
Diameter: 28 - 26 mm
Massa: 21,28 gram
Veiling: HAE 76 lot #1948
Collectie: Oude03
1,5x Voorzijde: Burcht waaromheen OVDEWATER
Keerzijde: letter ?
Afmeting: 26 x 33 mm
Massa: 9,61 gram
Collectie: EnkhW
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.
2x Voorzijde: Burcht waaromheen OVDEWATER
Keerzijde: letter ?
Afmeting: 25 x 36 mm
Massa: 16,43 gram
Collectie: EnkhV
Vindplaats: Enkhuizen Noorder Havendijk.

2x
 

Voorzijde: Burcht waaromheen OVDEWATER
Keerzijde: letter T
Afmeting: 27 x 35 mm
Massa: 22,51 gram
Collectie: EnkhM
Vindplaats: Enkhuizen,  in het gebied van de lijnbanen wat ligt langs de Vest bij de Koepoort
en ten noorden van de Noorder Boerenvaart.
Voorzijde: Burcht met links een O en rechts een W (OudeWater)
Keerzijde: letter T
Afmeting: 39 x 28 mm
Massa: 25,05 gram
Collectie: EnkhAK
Vindplaats: Enkhuizen

In het boek Loden zegels & Verzegelingen beschrijft R. van Laere vijf zegels van Oudewater.pagina 190

pagina 191a

pagina 191b

2x , Bodemvondstenwereld, 23 x 19 mm, met de letter R.
In het ADC ArcheoProjecten Rapport 452, Enkhuizen, opgraving "De Baan" (fase 2) vond ik het volgende:
"Op een derde lood staat een poortgebouw met een staande dierenfiguur naar links erbovenop (afb. 6.4, onder, tweede van links).
Om de poort heen staat een omschrift, waar in ieder geval de letters 'OVD' of 'OUD' te lezen zijn.
Oudewater, een kleine plaats die destijds bij Holland hoorde, heeft als stadswapen een toren met daarbovenop een klimmende leeuw naar links.
Nu was Oudewater in de 16e en 17e eeuw een grote producent van touw. Het leverde een halfproduct, grofgaren, dat elders op grote touwbanen werd verwerkt tot kabels en trossen."

Zie ook mijn artikel
: Een loodje gebruikt bij de touwfabricage (Oudewater) uit Detector Magazine 124 09-2012

In Oudewater zijn veel meer touw- of hennep loodjes gevonden, ook uit Rusland. Zie het informatieve artikel 'Hennep uit Rusland'

Gevonden in Oudewater door Ciao Haarsen in zijn collectie (1). Determinatie door Jan van Oostveen.

2. Type code MPB_RU_XXX_1c_SPB_00003
3. Datering 1752
4. Afmetingen 27 mm
5a. Materiaal Lood
5b. Productie methode Gegoten en gestempeld
5c. Decoratie S… boven SRH boven 1752 / 024
6. Aanvullende merken / kloppen e.d. -
7. Functie Keurlood, hennep
8. Herkomst Rusland of Baltische Staten, vanuit post nummer 024
9. Referenties -

2. Type code MPB-NL-ODW-2a-XXX-00002
3. Datering 1600-1800
4. Afmetingen 22 mm
5a. Materiaal Lood
5b. Productie methode Gegoten en gestempeld
5c. Decoratie Wapen van Oudewater met randtekst OVDEWATER / onduidelijk
6. Aanvullende merken / kloppen e.d. - /klop R in parelcirkel
7. Functie Keurlood, touw
8. Herkomst Nederland, Oudewater
9. Referenties –

2. Type code MPB_RU_XXX_1c_SPB_00002
3. Datering 1778
4. Afmetingen 25 mm
5a. Materiaal Lood
5b. Productie methode Gegoten en gestempeld
5c. Decoratie SPB AH AH 1778 / ПД Penkovy Dosmotr (Hennep Inspecteur)) KOHOBAЛOBA
6. Aanvullende merken / kloppen e.d. -
7. Functie Keurlood, hennep
8. Herkomst Rusland of Baltische Staten, hennep inspecteur Konovalova
9. Referenties -

2. Type code MPB_RU_ARC_1c_XXX_00001
3. Datering 1750-1850
4. Afmetingen 26 mm
5a. Materiaal Lood
5b. Productie methode Gegoten en gestempeld
5c. Decoratie AП APXAH EЛCK COРT2 / Л:Д ШBEЦOB?
6. Aanvullende merken / kloppen e.d. -
7. Functie Keurlood, hennep van tweede soort
8. Herkomst Rusland, Archangel
9. Referenties -


2. Type code MPB_RU_XXX_1c_SPB_00001
3. Datering 1782
4. Afmetingen 24 mm
5a. Materiaal Lood
5b. Productie methode Gegoten en gestempeld
5c. Decoratie SPB boven LGKRH boven 1782 / niet aanwezig of leesbaar 
6. Aanvullende merken / kloppen e.d. -
7. Functie Keurlood, hennep
8. Herkomst Rusland of Baltische Staten
9. Referenties -


Montfoort

Voorzijde: stadswapen Montfoort (poortgebouw met aan weerszijden een molenijzer)
Keerzijde: PAF / 1617
Afmeting: 25 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: Schootsveld in Enkhuizen in 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland

ander exemplaar Huis van Hilde 5247-040

Krimpen aan de Lek

Voorzijde: stadswapen Krimpen aan de Lek (drie halve manen)
Keerzijde: onduidelijke letter (D?)
Afmeting: 18 mm
Collectie: Archeologische Dienst West Friesland
Vindplaats: opgraving Burgwal in Enkhuizen in 2014.
Foto's Archeologie West-Friesland

ander exemplaar Huis van Hilde 5171-29

 

Ik ben voortdurend op zoek naar aanvullingen van deze pagina. Voor vragen, op- of opmerkingen, neem contact op met Allex info@loodjes.nl

Sluiten

Begin