Sluiten

Begin

...Leeuwarden


Vergroot de kaart door er op te klikken


Armenpenning van Leeuwarden.

Voorzijde : In een rondlopend snijwerk de letters " LW " waaronder een "H", wat staat voor Leeuwarden Hout
(?).
Omgeven door kartelrand.
Keerzijde : Een " 2 " waaronder " B.H " wat betekent dat de behoeftige voor deze penning twee bossen hout kon krijgen(?).
Diameter : 24 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 308.


Armenpenning van Leeuwarden.

Voorzijde : In een rondlopend snijwerk de letters " LW " waaronder een "H", wat staat voor Leeuwarden Hout
(?).
Omgeven door kartelrand.
Keerzijde : De letters " ST " wat "stro" betekent(?).
De armenkamer maakte voor de verschillende behoeften van de armen geen afzonderlijke penningen,
maar gebruikte dezelfde gietvorm met een aangepaste keerzijde.
Diameter : 24 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 309.Armenpenning / Broodpenning van het "Broederschap van den Zoeten Naam Jesus" gilde.
   
Enzijdig : In een vierkante / octagonaale penning met afgeschuinde hoeken, in een rond gekarteld bandje, het wapen van Leeuwarden (leeuw naar links).
Boven het wapen de letters " I.H.S. " en ter weerszijden van het wapen de letters " S - L " voor "Siggilum Leovardiae".
Uit dit gilde is het St. Anthony- en Boelemagasthuis voortgekomen.
Diameter : 20 mm
Referentie: L. Minard van Hoorebeke nr. 310; Dirks 118.44; collectie Teylers Museum TMNK 15806.

MPO veiling 24 donderdag 26 november 2009 lot 4900

Schulman veiling 340 kavel 1260.
MPO veiling 46 23 mei 2015 lot # 6205 21 x 21 mm (dubbelslag) en lot # 6321 20 x 20. Collectie Leeu02 en Leeu03.
Collectie WN


In onderstaande tekst wordt over een (papieren?) lootje geschreven;
Strafgevangenis Leeuwarden

Vz: STRAF-GEVANGENIS , in een cirkel
L van Leeuwarden.
Kz: waarde 25 CENTS.
25 cent, lood, 27 mm.
Collectie Leeu05
(bedankt WN)
Referentie: Nederlandse Munten door Jaques Schulman 481c. Museum Rotterdam 56434-1


 
Lutherse penning Leeuwarden?De secreetzegels van resp. 1446 en 1490 met gestyleerde weergave

Voorzijde: het Lam Gods met nimbus en kruisbanier, binnen een dubbele parelkrans, een tulpenkrans naar links.
Centraal op het veld, het Lam Gods naar links. De kop met nimbus naar rechts. De linker voorpoot opgetrokken. waarin een rechts gerichte kruisbanier rust. De vaan met kruis naar rechts.

Keerzijde:
ECCE- ANGVS.D - EI.QVI. TO - LLIT: PEC - CATAM.
Ecclesia, Angus dei qui tollit peccatam. Kerk, Het Lam Gods dat de zonde wegneemt.
B
innen een dubbele parelkrans, een arabesk versiering.
Diameter: 28mm
Materiaal: messing
Vindplaats:
Boazum (Friesland)
Collectie: MvdHMogelijk een Lutherse penning van Leeuwarden.
Het oude stadszegel van Leeuwarden, draagt ook een Lam Gods boven de kerk en toont sterren.
Lit. Leeuwarder Historische reeks deel II (1990) pag.56.

 

2x
Gaande leeuw naar links waarboven 1642
Gotische letter I ?
Diameter 14 mm. Massa 3,55 gram
Gevonden door Richard Prins, omgeving Dokkum
Bron: BvW

 

Gaande leeuw naar links
Gotische letter I of L?
Diameter 12 x 15 mm. Gewicht 2,78 gram
Gevonden Zuid-West Friesland.
colVr139

Determinatie door Tjark Dolfing:
Een loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.
Het is een 1/128 pond van een pond van 492 gram.
Links en rechts van de leeuw staan de initialen I A,
dit zijn de initialen van Jelle Annes.
Hij kwam uit Dokkum en werd in 1641 burger en ijker van de stad Leeuwarden

 

loodjes met afbeelding van een Leeuw

Er worden, met name in Zuid-West Friesland en in de omgeving van Heerenveen, nogal eens loodjes gevonden met de afbeelding van een leeuw.
Deze loodjes zouden in sommige gevallen te maken kunnen hebben gehad met Leeuwarden en daarom heb ik ze hierbij opgenomen.

 
Gaande leeuw naar links waarboven 1642
Gotische letter I ?
Diameter 14 mm. Massa 3,55 gram
Gevonden door Richard Prins, omgeving Dokkum
Bron: BvW
Taps toelopend loodje met een klimmende leeuw en het jaartal 1773
Afmetingen: 12,86 mm onder en boven 11,55 mm ( taps), hoogte is 6,26 mm, lengte 15,82 mm en de breedte is 12,80 mm
Massa: 8,9 gram (voor een gewichtje te zwaar of te licht voor een 1/2 lood ( 7,6 gram ) of 1 lood ( 15,2 gram )
Collectie: Han Stiphout
Bodemvondst Friesland
Loodje met het jaartal 1632 waaronder een Leeuw.
Collectie Leeu04
Enkelzijdig loodje met staande leeuw n.l. waarboven het jaartal 1609.
Gevonden 12 november 1999 op het masveld v.d. Ploeg - Het Meer (Heerenveen), collectie Tj.H.
2x Gaande leeuw naar links
Gotische letter I of L?
Diameter 12 x 15 mm. Gewicht 2,78 gram
Gevonden Zuid-West Friesland.
colVr139
Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Rand op voor- en keerzijde streepjes ingekerft.
Diameter 23 x 25 mm. Gewicht 5,54 gram.
Gevonden omgeving Heerenveen. colVr142
Enkelzijdig loodje met gaande leeuw, met (krom)zwaard, naar links
Diameter 26 mm. Gewicht 11,88 gram
colVr141
AK: Leeuw draagt (krom)zwaard en is dus niet van Leeuwarden.
Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Diameter 21 x 24 mm. Gewicht 6,0 gram
Gevonden omgeving Heerenveen.
colVr140
  Voorzijde leeuw (van Leeuwarden?) waarboven 1650. Keerzijde grote letter H omgeven door stippelrand
Gevonden in Friesland, diameter 2 centimeter. colALU01

Op Muntenbodemvondsten staat een vergelijkbaar exemplaar gevonden ten NO van Leeuwarden
Op de keerzijde geen H, maar vermoedelijk een cirkel "O".
2x (verzegel?)loodje.
Vz. Leeuw n.l. met zwaard
Kz. B R
Diameter 16 mm
Gevonden in Twijzel, bij Leeuwarden
colVr120.
AK: Leeuw draagt zwaard en is dus niet van Leeuwarden maar het Rijkswapen
2x Loodje met draagoogje gevonden bij Leeuwarden.
Voorzijde leeuw naar links
Keerzijde N binnen stippelrand
22 x 16 mm
colVr115
Loodje gevonden in Friesland.
Voorzijde leeuw, keerzijde onduidelijk.
Gewicht 6,99 gr., 21 x 20 mm
colVr095
Engelse detectorvondst.
Enkelzijdig lood met klimmende leeuw op voorzijde.
32 mm. colVr091.

AK: 17e - 19e eeuw?
In de LeadTokenTelegraph van december 2011 bespreekt David Powell op pagina 2 afbeelding 3 een overeenkomstig loodje.  
Loodje gevonden in Den Dungen bij Den Bosch
Enkelzijdig, afbeelding van een (kees)hond / (leeuw?).
25 mm, 7,71 gramTolpenning, "Tol Huys" Zwarte weg Leeuwarderadeel
 
Tolpenning uit 1659
Diameter: 27 mm
Massa: 7 gram
Bodemvondst: Joep van Wijk. Getoond op FB
Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord het gekroond wapenschild van Leeuwarderadeel. Het wapen gehouden door twee staande leeuwen.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord in drie regels tekst: WAERVP / TOL / I659 (waarop / tol(heffing) /1659).
Lit.: Historisch Centrum Leeuwarden 't Kleine Krantsje. Stond er wel een tolhuis op de plaats van oud cafe ? 28 juni 1986 pag.6.
In 1531-1533 werd de weg tussen Leeuwarden en Groningen verbeterd op kosten van de stad Leeuwarden, als tegenprestatie verkreeg deze het recht van tolheffing.
Op een kaart van de grietenij Leeuwarderadeel van cartograaf Bernardus Schotanus Sterringa van 1685 is een "Tol Huys" terug te vinden tegenover het Kalverdijkje en tussen de weg en de Bonke in.
De tol, die destijds moest worden betaald, bedroeg voor een paard, een veulen, een stier en een os n stuiver, terwijl er voor een varken en een schaap, n botsen ofwel een halve stuiver in rekening werd gebracht.
Grotere wagens betaalden ook n stuiver en kleine hout- en turfwagens een halve stuiver wanneer ze uit de Trynwlden afkomstig waren. Voor wagens uit de andere steden van de provincie werd ook n stuiver gevraagd.
De stadhouder , zijn familieleden en zijn dienstvolk waren vrijgesteld van tolbetaling.

 

Sluiten

Begin