Terug

Begin

Scheepswrak OL 79.

Op Oostelijk Flevoland, in de gemeente Dronten ligt aan de Hanzeweg een scheepswrak op kavel L79.
In 1985 werd het wrak verkend met als doel een beter inzicht te verkrijgen over de toestand, kwaliteit, compleetheid,
type en mogelijkheden van bescherming van het wrak (conservering in situ).
Het bleek om een vrachtschip te gaan van ongeveer 16,5 x 4,5 meter met onder andere een lading leisteen.
Tijdens de verkenning  zijn er 450 munten en tien vuur- en bakenloodjes gevonden, namelijk:
groot vuurlood van de Suyderzeese Vuurbakens uit 1786, 1787, 1788, 1789 en 1790 geklopt met de initialen P P
ronde bakenloodjes van het Amelandse Zeegat met het wapen van Harlingen uit 1790, 1794 en 1795
een vuurloodje van Spaarndam ( R L ) uit 1795
een bakenloodje van Leiden uit 1790.


Op basis van de gevonden loodjes zijn de volgende conclusies te trekken:
- het schip is groter dan 12 last geweest omdat er alleen grote Zuiderzeese Vuurbaken loodjes zijn aangetroffen
- het is geen vissersschip of waterschip geweest voor de vaart over Pampus omdat er complete loodjes zijn gevonden
- het is geen hek- of gaffelschip, maar eerder een klein formaat kaag of damschuit omdat er geen driehoekige loodjes van Harlingen zijn aangetroffen
- het schip voer geregeld naar of langs het Amelander Zeegat (alleen daar werden de Harlinger AK loodjes verkocht en gecontroleerd)
en naar één of meer havens aan de westwal (loodjes van de Suyderzeese Vuurbakens waren noodzakelijk bij het aandoen van alle havens van Holland en West-Friesland
- het schip is in ieder geval in 1795 de sluis bij Spaarndam gepasseerd en in 1790 op de Caaggerplas / Leiden geweest
- de voor- en achternaam van de schipper begonnen met de letter P
- het schip is in of kort na 1795 vergaan want de jongste loodjes zijn uit dit jaar
Opmerkelijk is wel dat er geen Suyderzeese Vuurbaken loodjes zijn aangetroffen met als jaartal 1795.
Voor de vaart van Friesland naar Spaarndam zou dit wel aannemelijk zijn geweest.
Misschien had de schipper deze loodjes nog op zak of zaten ze aan een weggedreven stuk (wrak)hout?

27-01-2022: Volledige determinatie van alle vondsten uit scheepswrak OL 79 in
PAN


Onderstaand een overzicht van de gevonden loodjes:Terug

Begin