Sluiten

Begin


Diverse informatie zoals kaarten, overzichten, tabellen, literatuuroverzicht, achtergronden enzovoort
 
Database bakenloodjes (> 1700 objecten) NUMIS loden objecten database (eigen samenstelling)
Overzicht van boeken en tijdschriften op DVD en cd-rom
10-2015: Download hier de Snelgids / Catalogus van BAKENLODEN / download hier een overzicht van de (loden) (armen)penningen van steden en plaatsen.
Bakenloodjes welke bij elkaar gevonden zijn in b.v. een scheepswrak kunnen een aanwijzing zijn welke loodjes een schipper nodig had om een bepaalde route te bevaren.
Bakenloodjes gevonden in het buitenland zijn een aanwijzing welke loodjes ďBuitenlandvaardersĒ nodig hadden. Klik hier voor een overzicht.
Overzicht van de Broodloodjes uitgegeven door de Gereformeerde Diakonie te Amsterdam
Overzichtskaart van de VII ProvinciŽn waarop aangegeven de gebruiksplaatsen van de (Baken)Loodjes
Te betalen belasting in stuivers per scheepstype en / of laadvermogen. Tevens een overzicht van de verschillende types (baken)loodjes en de verschillende stuiver waardes.
Handreiking buitendijks erfgoed. Interessante publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Literatuuroverzicht
Overzicht van Handelsloden, ook merk- of eigendomsloden genoemd, al dan niet met oog en / of met een (dubbelkoppige)adelaar hierop afgebeeld
Een overzicht van de door mij geschreven artikelen
Het RIJP rapport; interessant gegevens uit het RIJP-rapport van het N.I.S.A met de aangetroffen bakenloodjes.
Namen van munten en muntkundige termen
Zuiderzeekaart
Walcheren 1696
Haarlemmermeer
Kaart van de VII provinciŽn uit 1752
Kaart van de Zuiderzee
 
 
Het leggen van tonnen in de Zeegaten Der Noordzee door de Stad Kampen
WG.Heeres - Het Buitenvuurgeld
Ongepubliceerde tabellen uit: WG.Heeres - Het Paalgeld
Observatie Van den ontfang van't PAAL-GELT; pagina: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
De Harlinger armenvoogden en de beveiliging van de scheepvaart in de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw. Joke Spaans
Appendix to: George M. Welling - The Prize of Neutrality . Appendix to: George M. Welling The Prize of Neutrality  (text)
L. v. Nierop : Amsterdam's scheepvaart in den Franschen tijd
Biografie van Mej. M. De Man
Vuurtorens algemeen
Oude Hollandse Stadsplattegronden van Blaeu's "Toonneel der Steden" uit 1652
Jan C. van der Wis heeft een zeer interessant artikel geschreven over de Raadstekens van de stad Groningen.
Zeeland; Vrije van Sluis: Kerkelijke zaken en armwezen
Rekeningen van de ontvangers der armenpenningen in verschillende parochies en polders, 1783/6-1794/5 . 15 stukken
Promotieonderzoek van Albert Buursma over de armenzorg in Groningen

Sluiten

Begin