Sluiten

Begin

Onderstaande objecten bied ik aaan:
Voor eventuele vragen, neem @ contact @ met mij op.
Enkele boeken zijn te koop via AlteraVita (Boekwinkeltjes.nl) uit Kaatsheuvel.

Munten, Penningen, Loodjes, Gewichten

-

Sluiten

Begin

codering

Numismatiek, Archeologie, Geschiedenis, enz. in Boeken en Tijdschriften

(voorbeeld) afbeelding
  Revue Belge de numismatiques et de sigillographie.

CXXXIII - 1987

Belgisch tijdschrift voor Numismatiek en zegelkunde

Bruxelles, 1987. 287 pagina's 25 pagina's met afbeeldingen.
  Catalogue des Jetons, Médailles, Mereaux et Monnaies exposés dans les Galeries
de la
Maison des Rois Mages
by Mayer van den Bergh Anvers


Bellemans Anvers 1911.

Originele cover geprint in rood en zwart, 267 pagina's.
  Opgespoord Verleden. Archeologie in de Betuweroute.

Bij de aanleg van de Betuweroute is ervoor geijverd om interessante archeologische vindplaatsen niet verloren te laten gaan. Men is hierbij uitgegaan van de afspraken in het verdrag van Malta en heeft dit project als een proeftuin daarvoor gezien. Van de 33 'behoudenswaardige' vindplaatsen die de ROB vond zijn er 21 opgegraven en 12 in de grond bewaard, recht onder de spoorlijn. Dit boek begint met het samenwerkingsproces tussen de ROB, de NS en de aannemers. Vervolgens is er een hoofdstuk over de geologie van het gebied, waarna beschrijvingen volgen van de belangrijkste opgravingen, in chronologische volgorde, vanaf de middensteentijd (± 9000 v.Chr.) tot de Middeleeuwen. Daarbij is ook aandacht voor de opgravingstechnieken in dit lastige gebied. De tekst is goed en het boek is prachtig in kleur geïllustreerd, vaak met prima kaartjes en reconstructietekeningen.
In dit boek zijn veel bodemvondsten afgebeeld van hout, metaal en aardewerk.

Verschijningsdatum 18-01-2005, 208 pagina's. EAN 9789068252774
  Medaille huwelijk Beatrix-Claus op 10 maart 1966.

Uitgifte Oranjevereniging "Juliana" Enkhuizen.
         
10-2019 Griechische Münzen
Auktion 31 am 6 und 7 dezember 1966 in Luzern
Adolph Hess AG Luzern
Zeer veel fraaie foto's in deze Veilingcatalogus uit collectie Jaques Schulman met opbrengstenlijst.
 
  Coins and Medals
Jaques Schulman Veiling catalogus 285, veiling 28-29 april 1987
 
  Coins and Medals
Jaques Schulman Veiling catalogus 283, veiling 17 maart 1986
 
  Coins and Medals
Jaques Schulman Veiling catalogus 282, veiling 18-21 november 1985
 
  Coins and Medals
Jaques Schulman Veiling catalogus 281, veiling 15-16 april 1985
 
  Coins and Papermoney w/o Muntvondst Serooskerke 1979
Jaques Schulman Veiling catalogus 279, veiling 2 may, 1984
In deze veiling worden veel schellingen aangeboden.
 
  Coins and Medals
Jaques Schulman
Veiling catalogus 277, veiling 19-21 september 1983
In deze veiling worden veel munten uit Friesland aangeboden.

Coins and Medals
Jaques Schulman Veiling catalogus 282, veiling 18-21 november 1985
 
  Munten uit Muntvondsten / Coins from the hoards / Münzen ausMünzenfunden
Jaques Schulman Veiling catalogus 276, veiling 22-24 februari 1983
Geveild zijn de muntvondsten van: Haarlo, Scherpenisse, Huizinge, Limburg, Raamsdonk en vele Noord- en Zuid Nederlandse munten
 
  MPO - HAE veilingen IJsselstein


mei 2022


 
 
  Jaarverslag 's Rijks Munt
1983
1984
1985
1986
1987
  Spaar en Voorschotbank Surhuisterveen prijslijsten;
Tachtig jaar Spaar en Voorschotbank 1909-1989. Mooie uitgave met Numismatische objecten
1984 najaar
1985 voorjaar
1985
1985 najaar
1986
1987
1989
2x onbekend jaar
 
  Coin Investment B.V. Rijk geïlustreerde veilingcatalogie, & betekent met opbrengstenlijst;
49 datum 04-1995 &
45 + 46 datum 04-1994 &
43 + 44 datum 11-1993
41 + 42 datum 04-1993 &
40 datum 11-1992 &
38 11-1991 &
37 datum 04-1991 & inclusief verbeterde foto catalogus
36 11-1990
34 11-1989
32 04-1989
31 11-1988
30 04-1988
29 11-1987
28 09-1987
23 04-1986
22 11-1985
20 04-1984
18 09-1983
16 11-1982 &
11 11-1979 &
Prijslijst nr. 63 zomer 1982
 
  J.B. Westerhof
Lijst 1 - maart 1981
Lijst 2 - november 1981
Lijst 3 - maart 1982
Lijst 5 - maart 1983
Lijst 6 - november 1983
Lijst 7 - maart 1984
Lijst 8 - maart 1985
Lijst 9 - november 1985
Lijst 10 - januari 1987

J.B. Westerhof & A.G. van der Dussen b.v.
Catalogus 2 26 februari 1985 Numismatische boeken
Catalogus 6 1,2 en 3 december 1986, Munten en Penningen
Catalogus 9 28 maart 1992, Munten en Penningen
 
  A.G. van der Dussen b.v.
Prijslijst A. G. vd Dussen juli-augustus 1983 met zeldzame penningen / loodjes afgebeeld.

Veilingen:
.. 13-03-1987 Numismatische boeken
.. 2/3-10-1987; munten, penningen, eretekenen, boeken
9 04-03-1988; munten, penningen, eretekenen
10 13/15-10-1988; munten, penningen, numismatische boeken  
11 11-04-1989; munten, penningen
12 09/11-10-1989; munten, penningen, numismatische boeken  
15 2/3-04-1991; munten en penningen
16 14/15-10-1991; munten, penningen, numismatische boeken
17 13/15-04-1992; munten, penningen, eretekenen, numismatische boeken
21 11/12-04-1994; munten, penningen, numismatische boeken
22 17/18-11-1994; munten, penningen, numismatische boeken
 
  Rietdijk Postzegel- en Muntenveilingen
350 3 mei 1991
352 8 mei 1992
353 9 oktober 1992
354 7 mei 1993
356 3 juni 1994
358 16 december 1994
362 29 november 1996
363 6 juni 1997
412 9 juni 2022
 

#

De Muntklapper

Driemaandelijks tijdschrift van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Aanwezig de uitgaven: 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
  Karel de Geus Muntenveilingen
Veiling 30 op 8 november 2010
Veiling 31 op 18 april 2011 + opbrengsten lijst
 
  Archeologie in Nederland
Jaargang 3 april 2019 nummer 2
 
  Mevius Numisbooks Int B.V.
Jubileumlijst - herfst 1982
 
  HBU - ABN Bank
Schriftelijke verkoop munten van het Koninkrijk der Nederlanden. 25e jaargang, oktober 1988.
Met aanvullende info en mooie kleuren foto bijlage.
 
  AA Muntenveiling
28e veiling zaterdag 11 februari 1995
36e veiling zaterdag 7 juni 2003
 
  Munthandel G.  Henzen
Decemberlijst 2000
 
  Uitgever Rabobank
Bladzijden: 192
ISBN9080450111 ISBN139789080450110
Taal: Nederlands
Jaar: 1998
Uitvoering: Gebonden met slappe kaft
Conditie: Nieuwstaat
  Veilinghuis De Ruiter
Veilingcatalogus 7 & 8 oktober 2019
 
  Malostranská besada, 1991
Veiling catalogus uit Praag
 
07-2019 Aangeboden vijf jaargangen van de Muntkoerier.
Alle 60 exemplaren van 01-1987 tot en met 12-1991 compleet.
In goede staat, 1x gelezen.

Munt

De Muntkoerier
nr 9 2015 jaargang 44
nr 7/8 2017 jaargang 46
nr 9 2017 jaargang 46
nr 7/8 2017 jaargang 46
nr 9 2019 jaargang 48
nr 7/8 2019 jaargang 48
nr 6 2019 jaargang 48

voorbeeld exemplaar
  Wapens van de Nederlanden

Deze zeer toegankelijk geschreven studie plaatst de heraldische wapens van Nederland, België, Luxemburg en hun provincies in een brede historische en maatschappelijke context. De auteur omschrijft de wapens als symbolen van individuele identiteit van de betrokken gebieden, die door hun uiterlijk waarden en normen overdragen. Per gebied worden de geschiedenis en de ontwikkeling van het wapen beschreven. Mede dank zij de vele en goede kleuren- en zwart-witillustraties kan men de geschiedenis van de gebieden aan hun bestendige of juist wisselende wapens aflezen. De waarde van het boek zit vooral hierin, dat veel erg verspreid heraldisch materiaal is verzameld, dat in een samenhangende historische ontwikkeling wordt beschreven en gekoppeld. Ondanks enkele historische foutjes een must voor beoefenaars van de heraldiek en waardevol voor historisch georiënteerde sociologen. Notenapparaat, wapenverleningsbesluiten en register. Goed beletterde donkerblauwe omslag met twee fraaie wapenschilden.
(Biblion recensie, A.P.G. Spamer.)

Paperback met 221 pagina's
  De geschiedenis van de VOC.
Gedurende bijna twee eeuwen (1602-1799) was de Verenigde Oostindische Compagnie de grootste onderneming ter wereld, die in haar eentje de gezamenlijke omzet van de Europese concurrenten veruit overtrof. In dit herdenkingsjaar verschijnt een nog grotere hoeveelheid boeken over de VOC dan in de voorgaande jaren; zo ook een herdruk van dit standaardwerk door de VOC-expert Gaastra. In een prettig leesbare stijl die echter niet tekort doet aan wetenschappelijke uitgangspunten, beschrijft hij de opkomst, bloei en neergang van dit bedrijf. Met name de bedrijfsvoering en sociaal-economische aspecten krijgen daarbij de aandacht. Het boek bevat een notenapparaat, een beredeneerde bibliografie die voor deze editie is herzien, geactualiseerd en uitgebreid, en een register. In deze herdruk is de hoofdtekst vrijwel ongewijzigd gehandhaafd, maar werd aan de talrijke zwartwitillustraties een groot aantal in kleur toegevoegd, zodat deze jubileumeditie een extra feestelijke indruk maakt. Dit inleidende overzicht van de VOC is geschikt voor een groot publiek.
 
  Schatten uit het Veen
Het veen is een belangrijke vindplaats van archeologische vondsten, omdat door de conserverende werking van het veen voorwerpen en lichamen heel goed bewaard blijven. In dit boek presenteren Duitse en Nederlandse auteurs een serie artikelen over veenvondsten in noordwest-Europa.
De artikelen staan in chronologische volgorde en beschrijven de periode vanaf de prehistorie tot in de middeleeuwen. Er wordt gepoogd de doodsoorzaak van de gevonden lijken te verklaren en, mede aan de hand van andere vondsten en eventuele geschreven bronnen, de leefwijze van mensen te reconstrueren.
Het boek is fraai geillustreerd met foto's en tekeningen in kleur en zwartwit. Het feit dat het boek een groot geografisch gebied beschrijft, vergroot het belang van de inhoud. Met literatuuropgave.

Drs. Willy H.H.M. Eurlings
  Provincie van een imperium door P. Stuart
Recensie;
In 1969 publiceerde de auteur samen met Prof. Louwe Kooymans het boek "Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land", waarin de Romeinse tijd slechts kort werd behandeld. In het thans besproken werk komt deze uitvoerig aan de orde. Maar het gaat uitsluitend over roerende voorwerpen, niet over opgegraven locaties en de historie en geografie uit de Romeinse tijd. De beschreven objecten zijn bijna alle te vinden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en worden ook alle afgebeeld. Het gaat dus om monumenten, vaatwerk, stempels, wapens, beeldjes, sieraden, munten, werktuigen etc. Het aantrekkelijke van dit boek is dat alle inscripties, die moeilijk te ontcijferen zijn door hen die niet of matig op de hoogte zijn met de afkortingen in de epigrafiek, worden aangevuld en zo nodig vertaald. Het fotomateriaal is van uitstekende kwaliteit. Deze uitgave is belangrijk zowel voor leken met belangstelling voor Romeins Nederland, als voor deskundigen.
Met uitvoerige literatuuropgaven.
ISBN 9789071201042  1e druk 1986, 180 pagina’s.
Meer afbeeldingen: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4
0
  De Griekse oudheden

Uitgave: 's-Gravenhage, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1977.
Druk: 1ste druk. octavo (20 x 20 cm), ingenaaid, 220 pp. zw/w foto's.
Literatuuraanduidingen en hun verklaring.
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling met 77 items.
Behandeld worden ook 17 verschillende vaasvormen, hun doel en de benaming van verscillende onderdelen van een vaas.

Zo goed als nieuw.
Meer afbeeldingen: 31, 32, 33,
30
  Genealogisch Erfgoed Magazine

27e jaargang nr. 1 ~ FEBRUARI 2019 en nr. 3 ~ AUGUSTUS 2019

Tijdschrift over leven en werk van onze voorouders vormgegeven in artikelen over onze geschiedenis,
ontwikkelingen in de genealogie, e.d., alles in de ruimste zin.
  Numismatik LANZ München
Auktion 77 Orden und Ehrenzeichen. 25-11-1996

Auktion 85 Orden und Ehrenzeichen. 26-11-1997
Auktion 84 Numismatische Literatur.  26-11-1997
 
  Antiek Revue. Maart 1977 met artikel 'Ashanti Goudgewichten: miniatuur brons-sculpturen van de Afrikaanse Goudkust'.
Kunt & Antiekrevue. Februari 1979 met artikel 'Munten door verzamelaars fel begeerd'.
Kunst- en Antiekveiling. VENDU Notarishuis 4 t.m. 7-11-1997
 
  De Vrije Fries.
Jaarboek deel 83

#

Koper met ZilverglanS.

een 3e-eeuwse muntschat uit Romeins Frankrijk.

Dr. J.P.A. van der Vin.

#

Museumstukken IV

Romeinse munten

R.W. Reijnen.

Uitgave museum Kam Nijmegen, 1993.

#

Rotterdam en de VOC

Bulletin 2,

Uitgave van Historisch Museum Rotterdam n.a.v. de tentoonstelling in 1984

#

VOC Coins in Ceylon

Reprint from H. W. Codrington

"Ceylon coins and currency" 1924.
  The Ton Eijkelenkamp Collection

of

Coins of the Dutch S E Asian Territories India and Ceylon.

Baldwin's Auction Number 27 on Monday 8 October 2001.
Prachtige catalogus met veel afbeeldingen van VOC munten.
  Numismatische Kring Oost-Nederland 1961 - 1996
Toen de kring in 1996 35 jaar bestond besloot het bestuur ook deze mijlpaal uitgebreid te vieren. In de Openbare Bibliotkeek in Arnhem werd een grote numismatische tentoonstelling ingericht. De onderwerpen werden aangedragen door de leden die elk een hele of gedeeltelijke vitrine konden vullen met voorwerpen rondom hun onderwerp. Zo ontstond een zeer diverse maar aansprekende tentoonstelling die liet zien hoeveel kanten er aan de numismatiek kunnen zitten. Bij de tentoonstelling werd een uitgebreide bundel uitgegeven met bijdragen over de betreffende onderwerpen. In de periode dat de tentoonstelling in de bibliotheek te zien was hield de kring ook enkele taxatie dagen die tot een bijna angstaanjagende stormloop van het publiek zorgden.....
Enkele van de onderwerpen in deze bundel/tentoonstelling:  primitief geld, het maken van een jubileumpenning, boordgeld op Nederlandse koopvaardijschepen, Latijnsamerikaans zilver in de Indische Archipel, Beeldenaars en muntgewichtdozen, Latijnse Muntunie etc etc. 
85 pagina's
 

#

Jaarverslag 1993

van

Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet

#

Het Geld en zijn Geheimen

Unesco Koerier maart 1990

#

Geld van de Zuiderzeebodem

Tekst: A. Th. Wijsenbeek

Samenstelling: Centrum voor Scheepsarcheologie Ketelhaven.

#

Kroniek van Amersfoort

Themanummer Maria van Amersfoort,

met o.a. de Amersfoortse pelgrimstekens

Maria uit de modder.

#

Inleiding Antieke Numismatiek

Geschreven door J.P.A.  van der Vin
  De reiskas van Graaf Willem IV.

door dr H. Enno van Gelder.

#

Het Munttarief van 1499

Numismatische Kring Rotterdam - 1978

#

Tot nooddruft des lyfs
armenpenningen in de Nederlanden
Geschreven door C.M.P. Voigtmann
Uitgave van Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet 2000

#

Broodpenningen en hun rol in het samenleving Zeelandia

door Jhr ir A. C. von Weiler.

Uitgave van ZEELANDIA, De Bakkers-Boekjes van ZEELANDIA
# Munten
verzamelen.


F.J.E. Krabbelaar
  Speciale catalogus van

De Nederlandse gelegenheidsmunten

2e geheel herziene en uitgebreide druk, 1982.

Door Wil de Kreuk en Johan Mevius.

#

Latijnse spreuken op Nederlandse munten

Geschreven door J.J. Grolle

Uitgave van De Nederlandsche Bank N.V., 1984

#

Uit het verleden van het Munt- en Penningkabinet
van het
Zeeuwsch Genootschap derWetenschappen

door M.G.A. De Man

#

Muntvondsten in Nederland

door H. W. Jacobi en J. P. A. van der Vin

#

A working aid

For Collectors Of

ANNAMESE COIN

Compiled by John A. Novak.

fotokopie

#

100 jaar vorstinnen op munten en penningen

door Albert A.J. Scheffers

Uitgave 's Rijks Munt, 1990.
ISBN 90-73465-01-X
  Vier eeuwen Oranjes

met Munten en Penningen uit hun tijd.

Een speciale uitgave van de NMB bank.

#

Ex Libris Numismaticis

Uitgave n.a.v. tentoonstelling in 's Rijks Munt van 1 augustus t/m 30 september 1986

#

Munten en geld

in de 16e eeuw v Gelder

door Dr. H. Enno van Gelder

1976, ISBN 90.6021.298.3

#

De oudste Muntgewichten

uit de

NEDERLANDEN

1300 - 1600

G.M.M. Houben

#

A catalogue of

French emergency tokens of 1914-1922

by Robert A. Lamb

#

Beknopt Overzicht van de
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE MUNTEN
en het
NEDERLANDSE MUNTWEZEN
doorA. van der Wiel.
Utrecht, 1972/10/2500/MuVe

#

De Munt te Medemblik

Expositie van munten & muntstempels van de Westfriese munt in kasteel Radboud te Medemblik.

2 september - 22 september 1989

#

Chinesische Kaschmunzen A.A. Remmelts

pdf

Strange Money of the World

by Col. Phares O. Sigler

reprint from The Numismatist, 1962

#

Frühformen des Geldes,

Vorformen der Münze.


n.a.v. de tentoonstelling in der Kreissparkasse Köln.

#

Early Coinage of South East Asia

by Oliver D. Cresswell
     

#

100 Jaar numismatiek

Een reportage.

De geschiedenis van de firma Schulman

#

Willem van Rede (1880 - 1953)
Een verzamelaar uit hartstocht.

Willem van Rede was een typische negentiende-eeuwse verzamelaar, hij verzamelde alles.
Niet alleen schilderijen maar ook etnografica, postzegels, vlinders, prenten, boeken, maar vooral munten

#

De collectie van Willem van Rede.

Catalogus n.a.v. de tentoonstelling in het Schielandhuis, Historisch Museum te Rotterdam in juni 1992
Met inlegvel 'Namen van munten en muntkundige termen'.
Geel#

De Gele Boekjes door Ben H.J. te Boekhorst;

De Heerlijke munten van Horne

De munten van het Graafschap Rekem

Dokkum op de Penning I

Dokkum op de Penning II

Geslagen in Appingedam #

Geslagen in Coevorden

Geslagen in Dorestad

Geslagen in Elburg

Geslagen in Haarlem

Geslagen in Nederland

Geslagen in Stevensweert

Het geld van de VOC

In Friesland geslagen I

In Friesland geslagen II

Schatgraven in de kerk van EE

Van Heerlijke munt tot Hagemunttwee voorbeeld exemplaren

 
Kinderen van Amsterdam: Burgerweeshuis, Aalmoezeniersweeshuis, Diakonieweeshuis, Sociaal-agogisch Centrum
Zutphen: De Walburg Pers, cop. 1989. Schrijver J.Th. Engels.
Geschiedenis van de wezenzorg in Amsterdam vanaf de dertiende eeuw.
Met literatuur opgave., register VI, 202 pagina's 29 cm. Nieuw
  GOUDA
De geschiedenis van een 700-jarige stad.

Dr. J. Schouten

#

Katalog der

Franzosischen Nötmunzen

aus der Zeit des ersten Weltkrieges bis etwa 1931

#

Twee uitgaves van Münzhandelsgesellschaft mbH - Deutsche Münze.

- Deutsche Staaten vor 1871. Kleinmünzenlagerliste September 1981.

en

- Die Notmünzen der Deutschen Städte und Gemeinden. Ausgabe März 1979.

#

Les monnaies des comtes

de Flandre. (1244 -1384)


Gebonden / gelijmde fotokopie van De Mey 38
# Kersting's Guide to

New Zealand
New Guinea
and
Roman Coinage
# DORESTAD

Archeologische cahiers ROB

Archeologische cahiers nr. 1 04-1979.
# Mooie uitvoerige folder over het nieuwe

100 Gulden bankbiljet
# Nederland heeft er een kunstwerk
bij van ontschatbare waarde

Het is te koop voor

25 gulden bankbiljet
  Bankbiljetten
Geschreven door Ben Kenbeek.
Uitgave van de Postgiro / Rijkspostspaarbank uit 1983. Uit dezelfde serie als onderstaand boekje 10 x 21,5 cm.
 

#

Boekje

Trotseerloodjes

door Paul Steijn.

Uitgave van de Postgiro / Rijkspostspaarbank uit 1983.
  Sasanian Numismatics by Robert Göbl
is a major reference on the series and covers verities, rims, legends, dates, gold coinage, copper and silver coinage as well as mints and countermark's.
Original 1971 version. There is 16 full page photo plates of coins, 15 tables and 100 pages of text
Very important reference works in English.
Book Size: 10" H x 7" W - 100 - Plus Pages and 16 Photo Plates & 15 Tables.
  Arabosasanidische Numismatik by Heinz Gaube.
Uitgave van 1973. 171 pp. 24 b./w. plts. Hardcover,
Braunschweig, 1973. Hardcover, vi 171pp. + 2 tables & 14 plates & 1 map out-of-text.

#

Antique Gambling Chips

by

Dale Seymour
  Antiek kopen
MUNTEN
Burton Hobson, bewerkt door Anton van Oirschot.
137 pagina's over de geschiedenis van munten vanaf de oudheid tot heden.
  Wereldmotor Geld
De wereld waarin wij leven-serie.
Boek over de internationale geschiedenis van geld en de politieke invloed.
Ook enkele pagina's over Grieks, Romeins en Primitief geld
  MUNTEN
Burton Hoson
85 pagina's voor het determineren van munten en omschriften
  EGMP Kwartetspel Numismatiek
Educatief kwartetspel uitgegeven door het Europees Genootschap van Munt- en Penningkunde.
Het EGMP meldt: “Om de numismatiek in Vlaanderen te bevorderen heeft het EGMP een kwartetspel ontworpen,
met de bedoeling om jong en oud spelenderwijs wegwijs te maken in de fascinerende wereld van de munten”. 
  Stad en Sluis en Land.
Een conflict om de Walcherense uitwateringssluis te Veere in het begin van de achttiende eeuw.
A.P. De Klerk
Beeld De Beeldenaar


November / December 2012, 36e jaargang nr. 6. o.a. 'De muntslag te Medemblik' en 'De betekenis van letters op armenpenningen'.

voorbeeld exemplaar

Munt

De Muntkoerier
nr 9 2015 jaargang 44
nr 7/8 2017 jaargang 46
nr 9 2017 jaargang 46

voorbeeld exemplaar
Geuzen# De Geuzenpenning,
Munt en Penningkunde nieuws.
15 losse exemplaren van januari 1951 - juli 1974

voorbeeld exemplaar

#

Het Reinigen van Munten en Penningen

samengesteld door R.W.M. de Graaf

Uitgave van Stichting Nederlandse Penningkabinetten

Den Haag, 1982

#

Het Reinigen van Munten en Penningen

samengesteld door R.W.M. de Graaf

Uitgave van Stichting Nederlandse Penningkabinetten

Den Haag, 1984

#

Brandspuitpenningen,
AMNU, Amstelveen 1986.

#

Numismatische Linguistiek
Oorsprong muntnamen en gebruik J.J. Grolle

#

Rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog,
M. Holleman-Tas

#

Munten en Penningen in Beeld
De bibliotheek van 18de eeuwse Numismaat Pieter van Damme
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek.

#

Les Mereaux
de Communion
des
Eglises protestantes
de France et du Refuge.

Boekje over o.a. Nederlandse communnie penningen

#

The Counters of Nuremberg
O.P. Eklund

  Wiringherlant door J. T. Bremer. Deel 1 en 2
Deel 1: In ruim 180 pagina's geeft de schrijver een zeer veelzijdige indruk van het rijke verleden van het eiland Wieringen. Men maakt kennis met een groot aantal facetten van het leven op dit bijzondere stukje Noord-Holland, na eerst te hebben vernomen hoe het eiland ontstaan is en wie de eerste bewoners waren. J. T. Bremer geeft een levendige beschrijving van uiteenlopende zaken als: muurvondsten op het Balgzand, de sarcofagen (stenen doodkisten) van Westerland en Oosterland, de „verdronken" stad Grebbe, de „Weg van Paludanus", de gouw Wiron, het tiendrecht, de Tulemermarkt, Wieringen krijgt stadsrecht (1432); het recht op de zwanen, de biertol, de strandvonderij, boerenopstanden in de 15e eeuw, de „Enqueste" van 1494 en de „Informacie" van 1514, Wieringen als schapeneiland, misdrijven en straffen, Friese zeeschuimers, Grote Pier, stormvloeden, strenge winters, onderwijs, dijkgeschiedenis, oude kaarten. Watergeuzen, de scheepvaartroute langs Wieringen, de reformatie op Wieringen, drankzucht, brooduitdelingen, Wieringers ter koopvaardij door heel Europa, walvisvaart, de lichterschipperij, bedijkingsplannen, de wierwinning, wierdijken, het gevaar van de paalworm, het zeilen met de elger enz. Dit alles is voorzien van fijne pentekeningen en van vele citaten uit archiefstukken. Steeds weet de schrijver door alle feiten en jaartallen heen het leven van de eenvoudige Wieringers te schetsen: hun noden en vreugden, hun bezigheden, deugden en.... ondeugden. Al lezende zal men onder de indruk komen van de brede interesse van de auteur, die door dit boek de aandacht voor het oude Wieringen wekt en levendig houdt. Alles wat in „Wiringherlant" deel 1 beschreven is, heeft plaatsgevonden in een lange periode, die van de ijstijden tot het einde van de negentiende eeuw loopt. In het tweede deel wordt een veel kortere periode behandeld, namelijk die van 1800 tot ± 1930. Toch had dit tijdsbestek voor Wieringen veel in petto, zoals Bremer uitgebreid en wederom rijk geïllustreerd, aantoont. 
Deel 2; over de geschiedenis van Wieringen van 1830-1930 - heeft de auteur prachtig werk geleverd: wetenschappelijk uitvoerig gedocumenteerd, overzichtelijk ingedeeld en helder voorgedragen, zodat het voor ieder toegankelijk is. Dit alles voorzien van fijne pentekeningen en functionele anecdotes uit het leven van alle dag. Een groot aantal deskundigen (voor dialectologie, naamkunde, kerkgeschiedenis, rechtspraak enz.) is hem daarbij behulpzaam geweest. Maar opbouw, indeling en toonaard zijn tenslotte zijn werk, en ze zijn bewonderenswaardig levendig. Exacte bronvermelding en gerubriceerde, vrij uitvoerige literatuuropgaven.

#

Muntgewichten voor Munten van de Nederlanden.

G.M.M. Houben, 1981.

Fotokopie!

#

Keurtekens

Uw waarborg.

Over Goud- en zilvermerken, keurkantoren, enz.

#

Keurtekens

Over Goud- en zilvermerken, keurkantoren, enz.

#

Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1601 - 1700.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat

#

Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1701 - 1800.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat

#

Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1801 - 1900.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat

#

Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 1901 - 2000.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat

#

Krausse Standard Catalog of WORLD COINS 2001 - 2018.

Op aanvraag verkrijgbaar in *.pdf formaat
  'T Waterhuisje
Archeologische Vondsten in Halsteren bij een Herberg aan een Vertakking van de Oosterschelde genaamd Het Lange Water.

Uitgave van Heemkundige Studiekring Halsteren Lepelstraat

1999 - enige druk - paperback - 112 pagina's glans - 30x21 cm - nieuw

#

Shell journaal havensteden Zierikzee – Moddergat
Dr. J.M. Fuchs

#

Textiele bodemvondsten

Verslag van de textieldag op 29 november 1979
in het Amsterdams Historisch Museum te
Amsterdam over archeologisch textiel.

#

De leprozen te Middelburg door H.M. Kesteloo. Overdruk uit archief 1907.  
  Het Benen Tijdperk
V.T. van Vilsteren.

Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor
10.000 jaar gelden tot heden.

Uitgever Drents Museum n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling. 80 bladzijden.
 

Archeologische Kroniek 2015

Overzicht van archeologische vondsten in de provincie Zuid-Holland.
Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland tal van archeologische resten ontdekt.
Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij.
De Archeologische Kroniek biedt een jaarlijks overzicht van de vondsten per gemeente.

 

Twee eeuwen provinciaal bestuur Zuid-Holland (boekje)

1814-2014

De provincie Zuid-Holland is meer dan twee eeuwen oud. In die tijd is er veel veranderd. Dit boekje schetst een beeld van deze veranderingen.
 

Trekvaarten in Zuid-Holland (kaart)

Ontdek de trekvaarten vanaf het water, per fiets of te voet.

Tussen 1630 en 1660 werden in heel Holland in rap tempo trekvaarten aangelegd,
waarover personen en goederen vervoerd konden worden van de ene naar de andere stad.
Deze Erfgoedkaart biedt u een beknopt overzicht van de trekvaarten in Zuid-Holland, vertelt hun geschiedenis en voert u langs bijzondere historische plekken.
 

Meisjeshuis in Delft, een monument voor kennis en cultuur (boek)

G. Verhoeven, Delft 2005.
De bijzondere geschiedenis als weeshuis voor meisjes van het monumentale gebouw van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

90-805654-8-2
Aantal pagina's: 60
Jaar van uitgave: 2005

 

Het Meisjeshuis aan de Oude Delft (folder)

Beknopte geschiedenis van het historische Meisjeshuis
Lees meer over de rijke geschiedenis van het prachtige pand aan de Oude Delft 116.
Lange tijd in gebruik als meisjesweeshuis, nu een bloeiend kantoor met sociëteit!

Roel Pots, Gerrit Verhoeven
Aantal pagina's: 8
Jaar van uitgave: 2011

 

Erfgoed van Goeree-Overflakkee (kaart)

Een overzichtskaart van het boeiende erfgoed op dit (voormalige) eiland

Goeree-Overflakkee is een prachtig (voormalig) eiland met een boeiende geschiedenis.
In die geschiedenis speelt water een belangrijke rol. Als vijand, maar ook als vriend.
Van die geschiedenis is nog veel te zien.
Denk aan havens en havenkanalen, vuurtorens, dijken en gemalen, maar ook aan de Haringvlietbrug en machtige Deltawerken.
Deze kaart biedt een overzicht van dit prachtige erfgoed.
  Stacks Auction Sale Catalogue 18 & 19 October 1935.
Inclusief opbrengstenlijst. Heruitgave 1985
 
  Jaarverslag 's Rijks Munt,
1988
1989
1990
1994

voorbeeld exemplaar
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1997 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt 1996 inclusief de penning
Jaarverslag van de Nederlandse Munt tweede helft 1994 en 1995 inclusief de penning
Boor# Boornieuws. Uitgifte Bureau Oudheidkundig Onderzoek.
najaar 2004
najaar 2014
herfst 2016
winter 2016
voorjaar 2017

voorbeeld exemplaar
  Textiele bodemvondsten.
Schrijvers
BAART, J.M. e.a.
Verslag textieldag 29 november 1979.
Amsterdams Historisch Museum, 1979.
Ringband met illustraties., 51 pagina's
 
  Het Spoor Terug
41 Archeologische plaatsen in Rotterdam
 
  Waardevol Woerden. Ontmanteling van de vestingwerken.
Nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld..
 
  Een toekomst voor watertorens.
Handreiking voor het herbestemmen en verbouwen van monumentale watertorens.
Uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  2013
 
  Das grosse Buch der Münzen und Medaillen.
Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
Battenberg 1976, ISBN 3-87045-119-0. 308 pagina's.
  MPO - Heritage Auctions Europe
Veiling Catalogie;
mei 2016
november 2016
november 2017
mei 2018
november 2018
mei 2019

voorbeeld exemplaar
  Karel de Geus Muntenveilingen
Veilingcatalogus;
41. 12 april 2016
42. 24 oktober 2016
44. 6 en 7 november 2017
45. 23 en 24 april 2018
46. 29 en 30 oktober 2018

voorbeeld exemplaar
  VerzamelaarsVeiling
maart 2015
 
De archeologische kroniek van Noord-Holland 2013
Overzicht van de diverse opgravingen welke in 2013 hebben plaats gevonden in Noord-Holland o.a.
Alkmaar, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Heiloo, Hoorn, Medemblik, Muiden, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec / Bovenkarspel, enz.

voorbeeldpagina
a / b
Hiërogliefen Lezen
Een handleiding voor museumbezoekers en Egypte-Reizigers,

voorbeeldpagina
De LIMES grens van het Romeinse Rijk.
Weet U wat de
LIMES is?
achterkant
Empereintes du Passé. 6000 ans de sceaux.
Flyers over de tentoonstelling van 11 september - 5 november 2015 over (Pauselijke) zegels.
Interessante video over dit onderwerp staat
hier
  Zuiderzee.
119 historische foto's van het Rijksmuseum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen.
Ingeleid en toegelicht door G.R.Kruissink.
1977, 2e herziene druk, ingenaaid, groot vormaat, 119 pagina's, met talrijke foto's, 4-talig
 

“Hoorn onder ons”
Een middeleeuwse woonterp onder de Winston bioscoop
Opgravingsbulletin nummer 1, maart 2002. Archeologische Dienst

AWF02# Archeologie in West-Friesland 2.
Gemeente Drechterland.
Zoute inlaat in een zoete polder.
Archeologisch onderzoek naar "De Spuiter" door de Westfriese Omringdijk tussen Oosterleek en Venhuizen.
AWF03# Archeologie in West-Friesland 3
Gemeente Drechterland.
Een welvarende buitendijkse boerenhoeve in Schellinkhout.
Archeologie en geschiedenis van een 17de-eeuwse stolpboerderij.
AWF04# Archeologie in West-Friesland 4
Gemeente Stede Broec.
Vierduizend jaar verleden onder Bovenkarspels oude Postkantoor.
AWF05# Archeologie in West-Friesland 5
Gemeente Opmeer.
Aartswoud, flonkerend verleden uit de steentijd.
De archeologie van het Hoog en Maantjesland, monumentale gebieden van 4.500 jaar geleden.
AWF06# Archeologie in West-Friesland 6
Gemeente Enkhuizen.
West-Friesland, de Randstad van de Bronstijd.
Archeologisch onderzoek naar de nederzettingen uit de Bronstijd ten noorden van Enkhuizen.
AWF07# Archeologie in West Friesland 7
Gemeente Medemblik.
Hoogglanzend en messcherp.
De archeologie van de vuurstenen sikkels uit de Bronstijd in West-Friesland.
AWF08# Archeologie in West Friesland 8
Gemeente Hoorn & Enkhuizen.
Handel met sultan en sjah.
Archeologische vondsten van Turks en Perzisch aardewerk uit de Gouden Eeuw in Hoorn en Enkhuizen.
AWF13# Archeologie in West-Friesland 13
Gemeente Medemblik.
De oudste stad van West-Friesland.
De middeleeuwse handelsnederzetting in Medemblik onderzocht.
AWF14# Archeologie in West-Friesland 14
Wouden, wadden en water.
Het prehistorisch landschap van West-Friesland opnieuw onderzocht.
AWF15#
2x
Archeologie in West-Friesland 15
Gemeente Medemblik.
Westfriese grafheuvels doorgrond.
Hernieuwd onderzoek naar de grafheuvels uit de Bronstijd.
AWF16#
2x
Archeologie in West-riesland 16
Gemeente Enkhuizen.
Een voorname wijk tussen Paktuinen en Nieuwe Haven.
De opgraving van koopmanshuizen, pakhuizen en de gebouwen van de west-Indische Compagnie aan de Paktuinen in Enkhuizen.
GouKet# De vergaarbak der Ketters
Religie en verdraagzaamheid in Gouda.
Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, Gouda 1988.

BPep

Het Peperhuis,
"Stille" getuigen, voorwerpen uit de depots.
Diverse auteurs.Stille Getuigen, voorwerpen uit de depots is een uitgave van de vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
54 pag. softcover, Het Peperhuis jaargang 1979.
In deze 55 pagina's tellende uitgave staan tekeningen en tekst m.b.t. allerhande voorwerpen welke zich in de depots bevinden zoals baardmankruiken, haardschermen, timmermans gereedschap, netverzwaarders, tabaksartikelen en vele aardewerken vondsten.

#

"De kogel door de kerk"
herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579 /  1979
Politiek op de penningen
Uitgave Centraal Museum Utrecht

voorbeeldpagina
a / b
Carla Klein
beeldhouwster
médailleur
1993

voorbeeldpagina
a / b
Das Deutsche Notgeld
Das Notgeld besonderer Art
Scheine und Münzen ungewöhnlicher Art
hinsichtlich des Materials, der Ausstattung
oder des Inhalts.
Katalog von Dr. Arnold Keller.
Battenberg.

voorbeeldpagina
a / b / c
OrrdDuit Oord en Duit uit Noord en Zuid. (fotokopie zwart/wit!)
  WeltMünzkatalog 1800 - 1900, 1088 pagina's.
19 Jahrhundert. Gunter Schön.
Uitgeverij Battenburg 1980

#

Kennen Sie diese Deutsche Münze?

Eine kleine Hilfe für die
Bestimmung älter deutscher
Münzen
mit Monogrammtafeln
und Münzmeisterzeichen- Tabellen.
  Over het nieuwe 25 Gulden bankbiljet   
  Onze Euro. Speciale bijlage van De Telegraaf uit 1998 over de "toekomstige" Euro.  

#

geld, geld, geld.... Uitgave van de Stichting Stedelijk Museum Vianen n.a.v. de tentoonstelling in 1987 (verk.)
  "Van papier tot betaalmiddel",
een greep uit de merkwaardige historie van het Nederlandse papiergeld. Van Lanschot. Veel prachtige kleurenfoto's.

#

Prijslijst A. G. vd Dussen juli-augustus 1983 met zeldzame penningen / loodjes afgebeeld.  

#

Munten en Penningen in beeld. De bibliotheek van de 18de eeuwse numismaat Pieter van Damme. 's Gravenhage 1992.  
  Het Koninklijk Penningkabinet, Bibliotheek-aanwinstenlijst 1990  
BCmU "Penningen met vlijt vergaert", uitgave van Centraal Museum Utrecht. 39 pagina's met penningen betreffende Utrecht o.a. Marktpenningen.  
Mev1982 De Nederlandse munten van 1795 tot heden (1982) met Ned. West-Indié, Suriname, Curaçao, Ned. Antillen. Mevius uitgave 1982  
  Officiële katalogus 1979 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

Officiële katalogus 1978 voor munten en bankbiljetten van nederland.
Munten van suriname, curacao, ned. antillen en ned. indië. Uitgeverij Excellent bv Nederland

  De Munten van België (1790-1977)
door J. De Mey en G. Pauwels, 1978

  Katalogus der Belgische munten van 1832 tot heden.
Uitgave 1976. Auteur Morin Frans. Numis Antwerpen.

  Het Koninklijk Penningkabinet, Basisregistratie van numismatische voorwerpen. Versie: 1 februari 1996
Het Koninklijk Penningkabinet, Moederformulier voor de beschrijving van Munten, Penningen en Papiergeld. Versie: 1 februari 1996
Koninklijk Penningkabinet in bedrijf, januari 1986. Algemene brochure over het KPK.
 
  La Monnaie de Paris.
Leuk informatief fotoboekje met kaarten van de Parijse munt en haar geschiedenis

  Coin Collecting.
T. Hanson.
Collins Nutshell Books, 1965

  International Association of Professional Numismatists / Association internationale des Numismates professionnels.
List of members 1981 Liste des membres
 

#

The Russian Bead
by Elizabeth Harris. Interessante zw fotokopie over kralen.
 

#

Kleuren Kralen

n.a.v. de tentoonstelling in het Museum van Land- en Volkenkunde Rotterdam

Ergens interesse in of vragen, neem @ contact @ met mij op 
 

Sluiten

Begin