Sluiten

Begin

Denk je het antwoordt te weten op één van de vragen, of wil je dat ik hier één / enkele van jouw loodjes plaats,
neem
@ contact @ met mij op

Alvast bedankt, Allex

HIER staan voorwerpen / vragen welke (mogelijk) zijn gedetermineerd

QB

Voorzijde: letters V B
Keerzijde: S / 1818 / 18 S
Diameter: 23 mm
Vindplaats: Dordrecht
Collectie: Huis van Gijn inv.nr. 18329
AK: zeer waarschijnlijk een bakenlood, maar waarvan?
179 Voorzijde: dierfiguur / paard?
Keerzijde: kruis waarnaast sterren
Diameter: ? mm
Vindplaats: Dordrecht
Collectie: Huis van Gijn inv.nr. 18339
 
178 Voorzijde: gekroonde ster met aan weerszijden S - P
Keerzijde: grote ster
AK: de toewijzing aan Maastricht ligt voor de hand, maar waarvoor?
177 Voorzijde: · I · 6 · / 0 D 9
Keerzijde: vogel n.l.
Diameter: 30 x 17 mm
Massa: 6,99 gr
01-2024 aangeboden op MP
AK: Knijploodje?
kat 2x

Voorzijde: Afbeelding van een kat met links de letter I
Keerzijde: Blanco
Diameter: 22 mm
Vindplaats: Omgeving Maarsbergen (provincie Utrecht)
Collectie: MvdH

 

Utre
07

2x Dit loodje is gevonden in de binnenstad van Utrecht.
Afmeting 16 x 17 mm, massa 5,34 gram.
In een schild twee halve manen boven A - D (I?) en daaronder weer één halve maan.
Collectie Utre07
 
175 Voorzijde: hartvorm waarbinnen M M onder handmerk 4
Keerzijde: figuur n.l. waarnaast symbool
Diameter: ca 47 mm hoog
Getoond op de zoekdag in Buitenpost 06-2023
AK: handelslood?
174 2x Voorzijde: 20 - B
Keerzijde: 1662 - NOVI
Diameter 24 mm
Collectie: Vr174
In 1662 heerste er een grote hongersnood.
174b Voorzijde: B met daarboven een kleine 3.
Keerzijde: 1670 - V L I.
Diameter: 18 mm
Dikte: 7 mm
Massa: 13,59 gram is een 1/32 pond.
Gevonden bij Eindhoven.
Bodemvondstenwereld
 
241 Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met een zandloper in de klauw
Keerzijde: V
.BED
Diameter: 36 mm
Massa: 15 gr
Bodemvondst Amsterdam
Bron: FB Loden penningen-Méreaux
 
Leid
23
Voorzijde: · 1666 · -- HVT
Keerzijde: blanco
Diameter: 47 mm
Massa: 52,44 gr
Vindplaats: Leiden (Waddinxveen)
Collectie: Leid23
 
240 Afbeelding: plant met pijlvormige bladen (pijlkruid?)
Diameter: 23 x 18 mm
Massa: 7,25 gr
Vindplaats: Zeeland?
Op MP aangeboden 02-2023, collectie Vr240
 
239 Afbeelding: Gotische letters Dr?
Diameter: 12 x 14 mm
Massa: 1,53 gr
Vindplaats: Zeeland?
Op MP aangeboden 02-2023, collectie Vr239
 
238 3x Afbeelding: klavertje vier
Diameter: 15 mm
Massa: 2,68 gr
Vindplaats: Zeeland?
Op MP aangeboden 02-2023, collectie Vr238
 
237 2x Lood/tin penning
Afbeelding: Gotische letters Ib
Diameter: 20 x 19 mm
Massa: 4,37 gr
Vindplaats: Zeeland?
Op MP aangeboden 02-2023, collectie Vr237
 
236

Voorzijde: monogram DIA
Keerzijde: blanco
Diameter: 33 mm
Vindplaats: onbekend

Diaconie loodje van ....
Amst
55
2x Voorzijde: T • * COM  binnen parelcirkel 1611 H
Keerzijde: blanco
Klop: P of d
Diameter: ca 25 mm
Vindplaats: oude centrum van Amsterdam
Collectie: Amst55
Vermoedelijk een schijfzegel van Jacobus I (1603-1625).
Referentie R. van Laere 1387.
Voorzijde: ontbreekt.
Keerzijde:... P omsloten door parelcirkel en rondom de legende: COM

Dord
26

vergroting Voorzijde: 1670 (1690?) - ARMEN(?) - DER
Keerzijde:
|LONLIGNE - REN..DER(?) - DANSK(?)
Diameter: 29 mm
Massa: 13,89 gram
Collectie: Dord26
AK: Kerkelijke armenpenning?
Dord
27
vergroting Voorzijde: VOLHARDING - 1 - .....
Keerzijde: blanco
Diameter: 30 mm
Massa:
Collectie: Dord27
AK: moderne Consumptiepenning?
Dord
28
2x Voorzijde: gekroonde W - zittend paard - bloem(?)
Keerzijde: I - W
Diameter: 24 mm
Massa: 4,68
Collectie: Dord28
 
Dord
29
2x Voorzijde: vogel met gespreide vleugels en omschrift .....N HOLL....
Keerzijde: leeuw naar links
Diameter: 22 mm
Massa: 4,14
Collectie: Dord29
 
Dord
30
2x Voorzijde: wapenschild
Keerzijde:
ƷI waarboven klop ' T '
Diameter: 20 mm
Massa: 3,35 gram
Collectie: Dord30
Restant gietkanaal nog aanwezig
 
Dord
31
2x Voorzijde: kruik / fles (Vlissingen?)
Keerzijde: wapenschild
Diameter: 19 mm
Massa: 6,76 gram
Collectie: Dord31
 
Dord
32
Voorzijde: hoefijzer?
Keerzijde: I I I in Gotische letters(?)
Diameter: 25 mm
Massa: 11,62 gram
Collectie: Dord32
AK: lijkt op het hoefslagje van Alkmaar
Kz. drie stuivers?
Dord
33
Voorzijde: zwaard?
Keerzijde: blanco
Diameter: 25 mm
Massa: 6,42 gram
Collectie: Dord33
 
Dord
34
2x Voorzijde: handmerk 4 omgeven door punten binnen streepcirkel
Keerzijde: kort gevoet kruis binnen streepcirkel
Afmeting: 18  mm
Materiaal: lood
Massa: 3,94 gram
Collectie: Dord34
 
Dord
35
3x Voorzijde: Gotische letter b ?
Keerzijde: ingeduikte lijn
Afmeting: 14  mm
Materiaal: lood
Massa: 3,43 gram
Collectie: Dord35
 
235

Deze penning is (vermoedelijk!) gevonden in Enkhuizen.
Kant a: in binnen cirkel de letters IBM waaronder een 'arm' welke een bijl vast houdt / bijl met brandende toorts (fakkel).
Kant b: jaartal 1680
Diameter 35 mm
Massa 13,11 gram.
Collectie Enkh41

AK: Een suggestie was een penning voor het Houthakkersgilde, maar dat heeft volgens mij nooit bestaan.
Een andere suggestie is dat IBM staat voor InspecteurBrandMeester zoals bij Schoonhoven. Zie het artikel van D.A. Wittop Koning in De Beeldenaar 1991-3 pagina 356.
233 2x

Jaartal: 1600
Afmetingen: 20,97 mm X  21,63 mm dik 2,71 mm
Massa is 8,9 gram
Herkomst onbekend
Collectie TD

 
232 2x Jaartal: 1594
Afmetingen: 19,27 mm X  19,96 mm dik 1,86 mm
Massa is 6,3 gram
Herkomst onbekend
Collectie TD
 
232 Voorzijde: L R -- C S
Keerzijde: niet leesbaar
Diameter: 27 mm
Vindplaats:
maisakker bij Heerenveen welke een stort akker is
 
231 Voorzijde: 7 / V / V / A(?) in binnencirkel waaromheen fantasie omschrift
Keerzijde: bloem in binnencirkel waaromheen fantasie omschrift
Diameter: 30 mm
Massa: 9,03 gram
Uit lot 1588 HAE veiling 05-2021
 
229 3x Voorzijde: gotische n waarboven klaver / bloem
Keerzijde: blanco
Diameter: 15 mm.
Gevonden bij Amsterdam.
Collectie: Amst53
 
228 3x Voorzijde: planten? / bloemen?
Keerzijde: blanco
Diameter: 15 mm.
Gevonden bij Amsterdam.
Collectie: Amst52
 
227 2x Voorzijde: vuurslag waarin kruis
Keerzijde: blanco
Diameter: 17 mm.
Gevonden bij Amsterdam.
Collectie: Amst51
 
226 2x Voorzijde: rijkelijk versierde kroon
Keerzijde: simpele kroon
Diameter: 20 mm.
Gevonden bij Amsterdam.
Collectie: Amst50
AK: speelpenninkje?
225

Voorzijde: explosief met vuurstralen / rijksappel?
Keerzijde: ingekrast HB - XV NL?
Diameter: 27 mm.
Gevonden bij Amsterdam.
Collectie: Amst49

 
224 Voorzijde: sleutels van Leiden
Keerzijde: D V. / V B
Diameter: 36 mm
Vindplaats: onder Leiden
Collectie: Vr224
AK: Het lettertype doet achttiende eeuws aan, de andere vondsten van de zelfde akker ondersteunen deze veronderstelling. Mogelijk tabak-  of kleipijpmaker
gerelateerd?
Op hetzelfde veld zijn namelijk ontzettend veel pijpjes gevonden uit de achttiende eeuw .
223 Voorzijde: V D B waarboven 49
Keerzijde: blanco, niet leesbaar
Diameter: 61 mm
Vindplaats: onder Leiden
Collectie: Vr223

AK: Het lettertype doet achttiende eeuws aan, de andere vondsten van de zelfde akker ondersteunen deze veronderstelling. Mogelijk tabak-  of kleipijpmaker gerelateerd?
Op hetzelfde veld zijn namelijk ontzettend veel pijpjes gevonden uit de achttiende eeuw .

222 Voorzijde: wapenschild met drie vissen
Keerzijde:
A·H
Diameter: 18 mm
Massa: 7,30 gram
Vindplaats: Delfzijl
Collectie: Tjibbe Noppert op Vondsten.nl
69634
AK: de letters A·H zouden kunnen staan voor Armen Huis.
Zie als voorbeelde de ArmenHuis penningen van:
Groningen en Dordrecht
221 Beide zijden gelijk.
Kruis waarnaast figuur? en (kerk)toren.
Op het ene kruis staat een klop.
Vondstlocatie : Hollandsche Rading
Diameter: 30,1 mm
Massa: 11,57 gram
 
220 Voorzijde: W H
Keerzijde: bel?
Afmeting 20 x 27 mm.
Dit lood is gevonden onder Gouda.
AK: Door de bel dacht ik aan Franeker, maar daarover kan ik niets vinden.
Heeft iemand wel een idee over de herkomst van dit lood?
Bij Rotterdam is onderstaand exemplaar gevonden
219 3x I V V boven wapenschild
Afmeting: 19 x 16 mm
Massa: 5 gram
Collectie:
Martijn Schaftenaar 
 
218 Voorzijde: M·S
Keerzijde: monogram AvZ ?
Afmeting: 19 x 16 mm
Massa: 5 gram
Collectie:
Martijn Schaftenaar 
 
217 2x

Op de ene zijde een 6 / 9
Op de andere zijde een letter?
Diameter: 16 mm
Loodje gevonden in de buurt van Gorinchem op het strand bij Sleeuwijk.

 
216 2x Onbekende plaats
Vierkant token of loodje met ronde instempeling leeuw n.l.
Diameter: 20 x 20 mm
Massa: 9,52 gram
Datering: 16e eeuw
Materiaal: lood
HAE veiling 66 lot #2904,
nogmaals aangeboden mei 2022 lot 1462 collectie WN
 
214 2x

Kort gevoet kruis binnen puntcirkel.
In de kwartieren: Lelie / B / F / C
Diameter 22 x 20 mm, materiaal lood
Collectie Vr214

 
213 2x

Voorzijde:S rijksappel S (Sint-Salvator?)
Keerzijde: vogel/haan - I M H - +
Diameter: 20 mm
Materiaal: gegoten lood
Collectie Vr213

 
212 2x

Schildje met P W (Parochie Walburga / Pauvre Wallonie?)
Diameter 18 x 21 mm
Materiaal: lood
Collectie Vr212

 
211 2x

Voorzijde: H. Martinus ?
Keerzijde: ?
Diameter: 24 mm
Materiaal: tin
Collectie Vr211
Kijk hier voor een grote afbeelding.

 
210 Voorzijde: mannenkopje naar rechts (met lauwerkrans / randtekst?)
Keerzijde:
|-MAN-NEN-HVIS omgeven door lauwerkrans
Diameter: 27 mm
Vindplaats: Katwijk
Collectie: MvdH Vr210
 
209

Enkelzijdig lood
Voorzijde: kroon met daar onder een hart.
In het hart een V ingeslagen. Links 17 hart 9.
Diameter: 35 mm
Massa: 21,6 gram
Herkomst onbekend, het was onderdeel van een veiling lot.
Collectie: Henk G.

AK: Love Token 17 - 97

208 2x

Dit enkelzijdige lood is gevonden in de veenkoloniën op akkers rondom Wildervank, zeer waarschijnlijk stortgrond.
Datering 1823?
Diameter 27 mm, dikte 4-5 mm, massa 23,61 gram.
Er lijkt wel een (metaal)draad doorheen gelopen te hebben. ?
Russische tekst / een verzegellood?
Collectie Vr208

 
207 WS
18 ST
1751

Diameter 24 mm
06-2020 getoond op FB
AK: dit lood heeft grote overeenkomst met de WS loden van Willemstad type BC, maar is enkelzijdig en de loden van dit type zijn pas na 1810 in gebruik genomen.
206 2x A

Enkelzijdige loden penning waarop twee zuilen weergegeven op een bed van takken of bladeren / water.
Tussen de zuilen twee kloppen, een bloemmotief en de letter H
Diameter: 21 mm
Massa: 5 gram
Datering: 16e / 17e
De penning is afkomstig uit een beerkelder
van een oude opgraving van het klooster van Susteren

AK: het zouden de zuilen van Hercules in het water kunnen zijn welke nogal eens gebruikt werden voor de penningen/munten van Karel V in zijn regeerperiode (zie afbeelding A). De kloppen verwijzen mogelijk naar de naam van de abdis van het klooster van Susteren….
Of deze penning intern in het klooster gebruikt is valt te betwijfelen. Je zou dan eerder een kerkelijke afbeelding verwachten en niet de zuilen van Hercules. Misschien moeten deze meer gezien worden als symbolische betekenis…..

205 2x In Engeland zijn twee van deze loodjes gevonden.
Leeuw met kromzwaard en pijlenbundel met vijf pijlen.
Andere exemplaar zonder pijlenbundel.
Diameter: 23 mm (zonder pijlenbundel)
Diameter: 27 mm, massa 11,74 gram
Gevonden op de waterkant van de Theems bij Rotherhithe
AK: De vijf pijlen refereren (mogelijk!) naar de periode toen enkel Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland deel uitmaakten van de Unie van Utrecht (1578-1588, dus vóór de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
204 Voorzijde: A
Keerzijde: 16 - 32
Afmeting: 24 mm
Vindplaats: zuid Zoeterwoude
Collectie Vr204
 
203 Voorzijde: A
Keerzijde: klop of beschadiging
Afmeting: 31 mm
Dikte: 5 mm
Massa: 35,36 gram
Collectie Vr203
 
202 Lood met druiventros waarnaast de letters P - G
Massa: 3,6 gram
Vindplaats: 's Hertogenbosch
AK: in de keuren en Ordonnanten van 's Gravenhage 1735 staat;
De Schippers Wagenaers of Karre luyden sullen geen Fruyten desen Impost subject zynde alwaer 't schoon eygen gewasch vermogen te lossen veel min 't huys te brengen voor ende al eer daer van een behoorlyck Billet of teeken van den Pachter of Collecteur van desen Impost sal wesen gehaeld op de boete van tien Guldens te verbeuren by die geenen 't zy Schippers Wagenaers Karre luyden of andere die sulkx contrarie deser Or donnantie komen te doen.
201 Touw loden.
Vermoedelijk uit Roemenië
Diameter ca. 18 mm
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Collectie AK
 
200 2x Dit loodje is gevonden net buiten Amsterdam.
Opschrift: T / O S / 1814
Andere kant onduidelijk
Diameter 25 mm.
 
199 Voorzijde: I - handmerk 4 - S binnen puntcirkel
Keerzijde: onduidelijk binnen puntcirkel

Afmetingen: 22 x 25 mm
Collectie: MvdH
Vindplaats:
stortgrond uit Schiedam
Afbeelding 2x
 
198 2x Voorzijde: E waaronder 1809 binnen fantasie tekens
Afmetingen: 30 mm
Vindplaats: akker rond Brielle
Collectie: MvdH
 
197 Voorzijde: S A R - 1693 (met centreerpunt)
Keerzijde: HVD (met centreerpunt)
Materiaal: lood
Diameter: 37 mm
Vindplaats: omgeving Leiden
Bron: PiepPiep.nl
 
196 2x

Letters I M en de cijfers 7 I geklopt op een vierkant lood
Vindplaats: Waddinxveen
Afmetingen: 28 x 28 mm
Collectie: MvdH
 

Letters I M en de cijfers 6 8 geklopt
Vindplaats: Moordrecht
Afmetingen: .. x .. mm

195 Voorzijde: dubbelkoppige gekroonde adelaar (Keizer Karel?)
Keerzijde: kerkelijk tafreel?
Randtekst: ....ET IN NVMIS ...... S
Materiaal: tin
Diameter: 45 mm
Massa: 15,12 gram.
 
194 2x Voorzijde: Binnen een kabelrand versiering en gladde fijne cirkel het omschrift: S : BARTO / LOMEVS (Sint Bartolomeüs). Een staand mes, met de snede naar rechts en op het lemmet, de letter B (Brood ?)
Keerzijde: Binnen een kabelrandversiering en een parelcirkel het omschrift:
S : BAR / TO / LOMEVS. Klop '71', centraal, niet meer toe te schrijven onderwerp/thema.
Diameter: 19 mm. Massa: 5,94 gram.
Datering: ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.
AK: In het Bartholomeus Gasthuis van Leiden zijn volgens een keur uit 1426 ‘teyken’ (loodjes) uitgegeven waarmee de bewoners ondersteuning in natura of geld ontvingen.
Zie: tekstdeel
uit ‘Diaconie in beweging: handboek diaconie wetenschap’ door Hub Crijns
193 Voorzijde: I 'hopbel' P
Keerzijde: p A ?
Afmeting: 21 x 21 mm
Massa: 7,11 gram
Collectie: Vr193
 
192 2x Enkelzijdig loodje
Kruis / anker met op de voet de letters I - C ?
Afmeting: 16 x 16 mm
Massa: 4,60 gram
Collectie: Vr192
 
191 2x Voorzijde: I: S
Keerzijde H
C
Diameter: 21 mm
Rietdijk veiling 356, 3 juni 1994 lot #462
 
190 3x Loodje gevonden in Oud Rilland
Diameter 10 mm
Datering 15e - 16e eeuw
Een rechte inkeping, zeker geen beschadiging
Detail lijkt een afbeelding van voeten / hoofd?
Collectie: Vr190
 

73
 a
 -
 h

a bc
d
gh

Middeleeuws armenloodje, bakenloodje of presentielood.
Het lood heeft in het midden een klop met een Gotische letter D.
Ze komen voor met een Grote en kleinere 'D'.
De keerzijde is blanco. De afmetingen zijn 22 x 25 mm.
De datering is waarschijnlijk 14e - 15e eeuws.
a) Bodemvondst uit Zevenhuizen, Zuid-Holland.
collectie Vr73a
b) gevonden in Middelburg. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
c)
gevonden in Rithem, Zeeland
d) gevonden in Veere. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
e) gevonden in Grijpskerke. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
f) gevonden tussen Veere en Grijpskerke
g) gevonden bij Gouda collectie Vr73g, collectie Goud15
h) gevonden bij Utrecht, 22 x 25 mm. Zie Lodenpenningen-Mèreaux.be


Overzicht

AK: dit lijkt mij een presentielood met het wapen van Delft (Dordrecht?).
10-2014: de twee recent in Zeeland gevonden exemplaren b, c, d, e en f halen mijn theorie onderuit. Misschien toch DorTrecht?
Discussiepunt op:
Lodenpenningen-Mèreaux.be
Textiellood Dordrecht

189

a

b

a
b

Twee rechthoekige loodjes waarvan het gebruiksdoel onbekend is.  
188

2x

Schulman veiling 358 lot # 1437
Octagonaal rechthoekig loodje met centraal een X onder een kroon,
ter weerszijden ingestempeld met S – G, geen jaartal.
Lood 24.4 x 14.4 mm. Zeer fraai +.
 
187

1,5x

Voorzijde: P huismerk C (of G?)
Keerzijde: 1770 - dier (beer / schaap?) in cirkel.
Diameter 21 x 20 mm, gewicht 7,11 gram.
Collectie Vr187.
 
186

Enkelzijdig loden plaatje met huismerk.
Diameter 22 x 20 mm, gewicht 8,77 gram.
Collectie Vr186.
 
185

2x

Voorzijde: huismerk 4 in schild
Keerzijde: blanco
Diameter 17,2 x 16,4 mm. Gewicht 1,84 gram.
Vermoedelijk gevonden in (de omgeving van) Gelderland.
Collectie Vr185.
 
150

Loodje gevonden bij Den Bosch.
Vz.: monogram (?) met de letters L S
Kz.: onduidelijk, een dier / leeuw?
Diameter 27 mm, 5 mm dik en gewicht 25,29 gram.
Meer info op Muntenbodemvondsten.
Bij Alkmaar is een soortgelijk loodje gevonden met de letters A K waaronder E
AK: kerkelijke penning?
184 2x Afkomstig uit grond van de dijk van de Meerpolder,
i.v.m. de aanleg van de nieuwe Driemanspolder
Materiaal lood/tin(?)
Diameter: 17 mm
Massa: 4,1 gram
Collectie Vr184
AK: dit loodje doet 'Oosters' aan.
183 Loodje gevonden in ZW-Friesland, bijvondsten 16e eeuw, maar op dezelfde akker ook Duitse en Russische munten gedateerd eind 16e - begin 17e eeuw.
Twee gespiegelde 4'en 6 / 9.
Afmetingen 1 x 2 cm, 2 mm dik.
AK: legitimatiepenning?

156
a,
b,
c.

b c

a) Gevonden in Leimuiden. IR tussen twee stippen in parelrand.
Lengte 30 mm, breedte 28 mm en 19,09 gram
b) Vergelijkbaar exemplaar met instempeling gevonden te Dordrecht.
Opmerking van de vinder: "Het is niet een los vuurijzer wat is ingeklopt,
het betreft het gulden vlies".
Ø 22 x 23 mm,13,35 gram.
c)
JHK met instempeling gulden vlies, 31 x 29 mm.
Vondslocatie: Stort spoortunnel Delft.
Collectie MvdH.
 
182 2x Loodje gevonden in de omgeving van Zegge (zie ook vraag 108).
Voorzijde: vogel
Keerzijde: kruis in binnencirkel
Diameter: 24 mm
Collectie MvdH Vr182.
Het loodje vertoont grote overeenkomst met de loodjes welke in Arnemuiden zijn gevonden.
181 2x Loodje met de tekst:
DIA
  12


Diaconie loodje van ?
G
evonden in Oostermeer in een gebied wat het Wytfean werd genoemd.
Dit veen werd opgehoogd met stadsafval uit Leeuwarden en Dokkum.

diameter 24 mm.
Collectie MvdH
 
QA

QB
 
Voorzijde: D,
Keerzijde: 
1556 met instempeling lelietak?
Diameter: 27 mm

Voorzijde: 
W,
Keerzijde: 
1556 met instempeling lelietak?
Diameter: 26 mm

Voorzijde: 
D, waarin ijkmerk boom ingeslagen ('s-Hertogenbosch?)
Keerzijde: 
1556 
Diameter:
30,6 mm
prijslijst v.d. Dussen januari 1981nr. 361
veiling 3 Westerhof / v.d.Dussen lot 1665

Een ander exemplaar met de letter D aangeboden in Schulman veiling 363 lot
#243.
DP Streep waaronder rondje waaronder punt
Primitieve afbeelding van een hond of paard 
Mogelijk een Engels token
QE Wapen met 3 klavervormen (2/1) waarop een vogel.
Diameter 22 mm.
Gevonden te Hulst (Zeeuws Vlaanderen). Gegevens K.P.K
 
QG Twee vissen naar rechts, 27 mm, éénzijdig. Stemt overeen met wapen van gemeente Zuid- en Noord-schermer (vissen naar links; heraldisch rechts) of wapen van Andel (vissen vertikaal). Gegevens K.P.K.
QK   Voorzijde: 25
Keerzijde: OMA / RSP
Afmeting: 13 x 13 mm, particuliere collectie
 
180 Klein verzegelloodje.
Voorzijde: wapen van West-Friesland
Keerzijde: ·
| · - · R V - S V
Diameter 18 mm
Collectie Vr180
 
179 Enkelzijdig loodje met diverse fragmenten.
Diameter 35 mm.
Collectie Vr179
 
178 2x Dik loodje gevonden in Sluis.
Voorzijde: 18 - XVI - B
Keerzijde: MEY - XVI
c
Diameter 19 mm en 9,68 gram.
Collectie Vr178
Broodpenning van Sluis?
177 Vierkant loodje;
Voorzijde: 15 - 67 waaronder W F
Keerzijde: fabelfiguur? onderzijde Rozennobel?
Diameter van 19 x 21 mm. gewicht 7,07 gram.
Gevonden te Delft, collectie Vr177
Particulier muntgewichtje?
176 Enkelzijdig loodje met in een versierde binnencirkel de tekst:

ͶOCH
EEͶ
Ƨ

Afmeting 17 x 18 mm. 4,85 gram.
Gevonden te Delft, collectie Vr176
Oud speelfiche?
175 Enkelzijdig loodje met de letters
v q

collectie Vr175
 
174 2x Voorzijde: 20 - B
Keerzijde 1662 - NOVI
Diameter 24 mm
Collectie Vr174
In 1662 heerste er een grote hongersnood.
174b Voorzijde: B met daarboven een kleine 3.
Keerzijde: 1670 - V L I.
Diameter: 18 mm
Dikte: 7 mm
Massa: 13,59 gram is een 1/32 pond.
Gevonden bij Eindhoven.
Bodemvondstenwereld
 
173 Rechthoekig loodje 37 x 31 mm.

WF
I I I

Gevonden in de polders rond Utrecht.
Collectie Vr173

 
172 Vreemd gevormd loodje.
S  3
I V II

Diameter 35 x 30 mm
Gevonden in de polders rond Utrecht.
Collectie Vr172
 
171 Loden penning met ridder achter een schild met dubbel koppige adelaar.
Aangeboden december 2017 op Ebay. Hierop wordt de suggestie gedaan dat het een armenpenning uit de 17e - 18e eeuw zou zijn.
 
170 Communiepenning?
Enkelzijdig: CHRI / SEVLC(S) / TOVI
Omschrift onduidelijk: A ...T .. RILIO LVX ....
Loodje getoond op de Jubileum Zoekdag van DDA 11-11-2017.
 
169 Loodje gevonden bij Gouda.
Voorzijde: tussen dwarsbalken - TVO - 1676 -
Keerzijde: symmetrisch aangebrachte krassen
Diameter: 40 mm
collectie Goud13
 
168 Loodje gevonden bij Gouda.
Voorzijde: (stads)wapen van Delft(?)
Keerzijde: IK6- 90
Diameter: 24 x 23 mm
collectie Goud14
 
167

Dit loodje vertoont aan beide zijden een gekruist anker en heeft een diameter van 26 mm. De vinder zelf vermoed dat het een admiraliteitsloodje is omdat de Admiraliteit als symbool twee gekruiste ankers had.
Kijk hier voor meer info over de admiraliteit.
In dit artikel wordt geschreven over een kaartendoos die vanuit de admiraliteit naar de schepen ging. Op de doos stond het wapen (gekruiste ankers).
Het is waarschijnlijk dat zo'n belangrijk item verzegeld werd omdat, wellicht diende het lood daarvoor?

AK: Opmerkelijk is dat de ankers negatief zijn aangebracht en niet positief zoals meestal gebruikelijk op gegoten loodjes.
05-2018:Jeroen ter Brugge, conservator Maritieme Collecties schrijft: “Van deze loodjes ken ik met het Admiraliteitsteken geen parallel anders dan het afgebeelde exemplaar van de website loodjes.nl. In tegenstelling tot wat daar gesuggereerd is kan ik me goed voorstellen dat het een zeillood is, dat aan (in dit gevel) voor een van de admiraliteiten vervaardigde zeildoeken als kwaliteitskeurmerk werd gehangen. Zeilloden met andere voorstelling zijn bekend uit de 17-18 eeuw. Als verzegeling van papier lijkt het me zeer onwaarschijnlijk. In de vroegmoderne tijd werd dit met lakzegels gedaan. De relatie met de getoonde trommel gaat niet verder dan het embleem van de admiraliteit maar dat kom je op legio aan de Admiraliteiten verwante objecten tegen. Als je de archieven in duikt kom je misschien iets over de zeildoekfabricage voor de admiraliteiten tegen en wellicht ook over de loden.  
166

Loden plaatje gevonden op een maisakker in Geulle aan de Maas.
Afmetingen zijn: 30 x 34 mm. Het gewicht is 22 gram.

AK: een adelaar met daarnaast een x kruis.
Misschien van een stadswapen??
165

Vindplaats Loppersum (Gr)
Diameter 4 centimeter.
Materiaal lood/tin.
Zeer waarschijnlijk een Gildepenning van het smedengilde.
Herkomst onbekend,
vermoedelijk Oost-Nederland of de Zuidelijke Nederlanden, de streken waar men het meest met instempeling van loden plaatjes werkte.
164

Vindplaats onbekend.
Enkelzijdig met een twee koppige adelaar.
Diameter 39 mm, dikte 2 mm en gewicht 21,1 gram
Linksboven lijkt wel een ' 9 'te staan
AK: er wordt door sommigen gesuggereerd dat dit een armenpenning zou zijn. Ik denk van niet omdat het lood enkelzijdig is en er verder geen 'kenmerken' op zijn afgebeeld. Ook het formaat zou behoorlijk groot zijn voor een armenpenning.
Als plaatsen zouden Nijmegen, Groningen of Arnhem in aanmerking kunnen komen.
162 2x Gevonden te Leimuiden.
De letters welke een beetje te ontcijferen zijn:
TVGA....REMA rond een onbekend wapenschild.
Diameter 19 x 19 mm; gewicht 3,78 gram.
collectie HR161205
Bodemvondstenwereld.nl
 
161 Penning  gevonden in stortgrond afkomstig uit Tienhoven.
Vz. een korenschoof en een zeis, met daaronder het jaartal 1758.
Kz. vijf regelige tekst
HET ALGEMEEN WELZYN 1(?) NOVEM BER
De diameter is 32 mm en het gewicht is 14,72 gram.

Dezelfde is ooit nog eens in Amsterdam gevonden, zie Bodemvondstenwereld.nl .
AK: mogelijk een armenpenning?
De suggestie van een Gildepenning wordt door de deskundigen niet beaamd.

15b

      

Geen verdere gegevens van bekend. Diameter 24 x 25 mm
Het tweede loodje is bij Meppel gevonden langs de Drentse Hoofdvaart .
Dit is ooit
een stortplek voor de grote steden geweest.
Diameter 25 mm. Staat de M misschien voor Meppel?
collectie AE161125
Zie ook Detector Magazine151, maart 2017,  pagina 43

Vanaf 11-2019 opgenomen onder bakenloodjes OM

AK: In het Amsterdam Museum  bevind zich onder inventaris nummer PA 1636 een vierkant exemplaar met de volgende deter-minatie: Binnengasthuis of St.PietersgasthuisM(annen) V(erband) 6 ingeslagen 1839.
Volgens mij komen alleen de letters overeen en hebben de loodjes niets met elkaar te maken.

160 Enkelzijdig loodje met een wapenschild waarnaast twee S'en
of versierselen.
Diameter 25 x 25 mm gewicht17,86 gram.
Rond Utrecht gevonden.
Collectie Vr160
 
159 2x Vz. schild met stermotief in binnencirkel
Kz. versierselen
Afmeting 20 mm
Collectie Vr159
 
158   Dit loodje is gevonden in Friesland.
Vz. ramskop / schapenkop?
Kz. 54 of S4
Afmeting 23 x 24 mm en 12,04 gram.
Collectie Vr158 (158b, letter R 12 x 14 mm)
AK: op Bodemvondstenwereld lopen de meningen uiteen.
De meesten denken dat de "kop" een omgebogen lip is van een textielloodje.

70

          

Een mij onbekende penning met een leeuw.
Het materiaal lijkt tin, maar zou ook nog koper of messing
kunnen zijn. De datering is vermoedelijk 16e of 17e eeuw.
Afmeting 20 x 25 mm. Gevonden in Zeeland. collectie Vr070

AK: op Bodemvondstenwereld.nl staat een zelfde exemplaar van
23 mm.
Hier wordt als suggestie een stootplaat- of achterkant van een mes genoemd....

157 2x Gevonden in Leimuiden
Kerkelijke penning met de zogenaamde rijksappel?
Ø 20 mm, 2,79 gram.
 
156 b c a) Gevonden in Leimuiden. IR tussen twee stippen in parelrand.
Lengte 30 mm, breedte 28 mm en 19,09 gram
b) Vergelijkbaar exemplaar met instempeling gevonden te Dordrecht.
Opmerking van de vinder: "Het is niet een los vuurijzer wat is ingeklopt,
het betreft het gulden vlies".
Ø 22 x 23 mm,13,35 gram.
c)
JHK met instempeling gulden vlies, 31 x 29 mm.
Vondslocatie: Stort spoortunnel Delft.
 
155 Dit loodje is gevonden in Raamsdonk.
Vz: 2 o ingeslagen / jaartal 1771
Kz: niet herkenbare tekens
Ø 25 mm
Collectie Vr155
AK: dit loodje lijkt op een bakenloodje met een waarde van 20 stuivers.
Het is echter niet bij een reeds bestaand type onder te brengen.
154 2x Dit opmerkelijke loden token is gevonden te Leeuwarderadeel.

Vz: Heilige met stralenkroon (?) achter altaar waarop een klok is afgebeeld.
Aan weerszijde van het altaar twee bedienden.
Kz: Twee met de staarten ineengestrengelde leeuwen waarboven een kroon.
Ø 23 mm en 3 mm dik.
Zie: Muntenbodemvondsten.nl
AK: Op het loodje is het stadswapen van Franeker afgebeeld.
153 Dit loodje is gevonden in Friesland.

Vz: adelaar in wapenschild gehouden door persoon
      (geestelijke, ridder?)
Kz: ruitmotieven(?)
Ø 35 mm, gewicht 13 gram
 
152 2x Deze (armen)penning heeft een Ø van 19 mm

Vz: gedeeld wapenschild waaromheen tekens
Kz: letters in de kwartieren en "randschrift"?
collectie Vr152
 
151 2x Deze (armen)penning is gevonden in Groede.
Ø 23 mm

Vz: enkellijnig wapenschild waaronder V R (?)
Kz: twee Gotische letters?
 
150 Loodje gevonden bij Den Bosch.
Vz.: monogram (?) met de letters L S
Kz.: onduidelijk, een dier / leeuw?
Diameter 27 mm, 5 mm dik en gewicht 25,29 gram.
Meer info op Muntenbodemvondsten.
Bij Alkmaar is een soortgelijk loodje gevonden met de letters A K waaronder E
AK: kerkelijke penning?
149

Voorzijde een afbeelding van een schip en de letters S en A en twee klavertjes drie?
Keerzijde blanco. Diameter 3 cm.
Gevonden op een akker te Alphen aan de Rijn.
Meer info op
Bodemvondstenwereld

 
148 2x

Vierkant loden plaatje met de afmetingen 14,40 mm x 16,12 mm en dik 2,51 mm. Massa 5,4 gram. Afgebeeld een huismerk met drie letters C V A.
Gevonden in Rhijnland.

Volgens de experts is het geen gewicht of muntgewicht omdat de massa niet overeen met een gewicht.
Wie weet het wel??
147
Loodjes met de letter H waarna het jaartal.
Gevonden in Friesland (in de omgeving van Heerenveen?).

H1818 afmeting 27 x 14 mm, collectie Tj.H.
H1827 afmeting 29 x 13 mm, collectie Vr147
H1831 afmeting 42 x 18 mm, Huis van Hilde 5032-05
 
146     2x 
De hierbij afgebeelde loodjes worden nogal eens gevonden in
(de omgeving van) Den Bosch.

De diameter is ongeveer 17 mm.
Diameter: 16 x 16 x 2 mm
Massa: 3,6 gram
Vindplaats: Dinther, Noord Brabant

Diameter 18 x 18 x 2 mm
Massa: > 7 gram
Vindplaats: Stokkum (Be)

 
AK: er wordt gedacht aan laat middeleeuwse gewichten van Den Bosch. Zie overzicht 'de ijkmerken van Den Bosch'.
145 2x Deze lood/tinnen penning is gevonden in Buren (bedankt Arie).
Diameter 19 mm, gewicht 2,34 gram.
Helaas is er weinig herkenbaars op te zien, ook niet op een vergroting
(engel, struik / hertenkop?).
Collectie: Vr145
 
144 2x

Voorzijde: twee gekruiste sleutels kruis en achterzijde gekruiste sleutels.
Keerzijde: Taukruis van de Antonieten (?)
Diameter 12 mm
Gevonden in de omgeving van Eindhoven.

AK: Kerkelijke penning m.b.t. Leiden?
142 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Rand op voor- en keerzijde streepjes ingekerft.
Diameter 23 x 25 mm. Gewicht 5,54 gram.
Gevonden omgeving Heerenveen. collectie Vr142
 
141 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw, met (krom)zwaard, naar links
Diameter 26 mm. Gewicht 11,88 gram
collectie Vr141
 
140 Enkelzijdig loodje met gaande leeuw naar links
Diameter 21 x 24 mm. Gewicht 6,0 gram
Gevonden omgeving Heerenveen.
collectie Vr140
 
137 Een vroegere plantsoen medewerker in Medemblik heeft lang geleden deze loden penning gevonden bij de voormalige Pekelharing haven.
De loden penning is ongeveer 5 cm in doorsnede.
AK: Het doet mij sterk denken aan een brandspuitpenning.
Mocht het een brandspuitpenning van Medemblik zijn, dan zouden de letters WS voor Westerspuit kunnen staan. Medemblik was namelijk ingedeeld in twee wijken, elk met een eigen brandspuit. Maar voor de letters P B heb ik nog geen verklaring kunnen vinden. In een 18e-eeuws reglement voor het bedienen van de brandspuiten in Medemblik staat geen enkele verwijzing naar een lood of penning.
Het Rijksmuseum bezit eenzelfde penning.
Topic Muntenbodemvondsten
Mogelijk een hoptoken, zie vraag 215
136 Dit vierkante loodje is gevonden bij Groenekan.
Enkelzijdig met gaande leeuw naar links binnen puntcirkel.
Afmetingen 17 x 17 x 7 mm, gewicht 25 gram
AK: mogelijk een muntgewicht voor een zilveren Leeuwendaalder?
Leeuw van Leeuwarden?
134    Loden penning(en) 15e eeuw?
Vz: Maan
Kz: A boven o
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014 lot 5669 / 5670,
Oorspronkelijke collectie
Nico Arkesteijn
Nu collectie Vr134a en collectie Vr134b, Numis 1037853 en 1037852

Lit.: J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag.202 nr.441.
AK: dit zijn de enige twee bekende exemplaren van dit type.
Ook beschreven op FB Loden penningen-Méreaux
 

Penning type "Heelal" (H 08a) Uit de collectie, Dr. Jay M. Galst.
Penning met heelal voorstelling "Maan".
Juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering, Bewerking: Gegoten.
Massa: 4,04 gram, Diameter: Ø 21 mm.
Datering: z.j. Ca. 1375-1475.
Voorzijde: Binnen een kabelrand/touw-motief, en een gladde cirkel een wassende maan naar rechts met gezicht.
Keerzijde: Binnen een kabelrand/touw-motief, en een gladde cirkel. De hoofdletter A. Tussen de benen van de letter A kleine letter o of ringetje.

Getoond op FB
133 2x Loden penning uit de 14e eeuw(?)
Diameter: 19 mm
Massa: 3,1 gram
Bodemvondstenwereld, Numis 1121196
 
132 Deze penning is in Middelburg gevonden.
Vz: Adelaar met de letter M (van Middelburg?)
Kz: Schedel met gekruiste beenderen op een boek (de bijbel?), grafkist of grafzerk?
Diameter 27/28 mm; dik 3,7 mm; gewicht 14,70 gram.
Begrafenispenning?
131   Voorzijde: afbeelding van een uil met duivelse blik zittend op een kruis en een staf in zijn poot.
Tekst in de rand niet leesbaar
Keerzijde: bokaal / vaas
Gevonden op Grootschermer, diameter 35 mm
 
130 Vierkant loodje gevonden bij Gouda.
voorzijde: 1 6 - 7 5
keerzijde: figuren welke lijken op paarden als het lood een kwart slag gedraaid wordt.
Diameter 19 x 20 mm. Gewicht 5,73 gram. collectie Vr130
 
129   Vierkant loodje gevonden bij Gouda.
voorzijde: "driehoek" waaromheen dikke stippen
keerzijde: blanco of golfpatroon.
Diameter 19 x 21 mm. Gewicht 6,67 gram. Collectie Vr129

Driekantig loodje gevonden omgeving Gouda.
Diameter 28 x 30 mm. Collectie MvdH.
 

73

a bc
d
gh

Middeleeuws armenloodje, bakenloodje of presentielood.
Het lood heeft in het midden een klop met een Gotische letter D.
Ze komen voor met een Grote en kleinere 'D'.
De keerzijde is blanco. De afmetingen zijn 22 x 25 mm.
De datering is waarschijnlijk 14e - 15e eeuws.
a) Bodemvondst uit Zevenhuizen, Zuid-Holland.
collectie Vr73a
b) gevonden in Middelburg. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
c)
gevonden in Rithem, Zeeland
d) gevonden in Veere. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
e) gevonden in Grijpskerke. Diameter 25 x 23 x 2,5 mm
f) gevonden tussen Veere en Grijpskerke
g) gevonden bij Gouda collectie Vr73g, collectie Goud15
h) gevonden bij Utrecht, 22 x 25 mm. Zie Lodenpenningen-Mèreaux.be

AK: dit lijkt mij een presentielood met het wapen van Delft (Dordrecht?).
10-2014: de twee recent in Zeeland gevonden exemplaren b, c, d, e en f halen mijn theorie onderuit.
"Delft" is nu niet erg waarschijnlijk meer.
Misschien toch DorTrecht?
Hoewel, ook gevonden bij Gouda en Utrecht.............
Discussiepunt op:
Lodenpenningen-Mèreaux.be

128 Verzegellood(?) met uitstulping op de keerzijde
Voorzijde: W / 1799
Gevonden op een akker bij Breda.
Collectie Vr128
 
127 Loodje met ondefiniëerbare afbeelding.
> 30 (omgekrulde rand) x 27 mm
Vermoedelijk gevonden in Amsterdam.
Collectie Vr127
 
126 Deze drie loden zijn bij elkaar gevonden in Bedum (Gr.)
T H: 23 x 25 mm; 7,04 gram
T E: 21 x 24 mm; 9,31 gram
 : 24 x 27 mm; 11,53 gram (opvallende gietlip)
Collectie Vr126abc
AK: Deze loden vertonen grote overeenkomst met
de loodjes afgebeeld in Lead Token Telegraph #99
van september/oktober 2014.
Een connectie met Engeland is echter (nog) niet gevonden.
125 Dit loden gewichtje(?) met de letters L R is gevonden bij Gouda.
Diameter 14 mm, gewicht 5,76 gram.
Collectie Vr125
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
124 Di t loodje is gevonden in Gamaches (bij de rivier De Somme), Frankrijk. Het is gevonden op een akker waar wat Romeins maar vooral middeleeuws gevonden is.
Op beide zijden staan de letters S C N . Collectie Vr124
Lengte 19 mm, breedte 6 - 5 mm, 4 mm dik.  Gewicht 3,19 gram 
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl; misschien een zg. Tessera, een soms rechthoekig plaatje uit lood dat in de Romeinse tijd als vervangende munt of als toegangskaartje voor bv. De Spelen werd gebruikt.
Zie http://artefacts.mom.fr bij tessère / tesserae voor meer info of hier voor een omschrijving.
123 Loodje gevonden bij Zoetermeer.
Diameter 35 x 26 mm.
collectie Vr123
De suggestie dat het een loodje van Hoorn zou zijn deel ik niet. Ik denk eerder aan een familiewapen, of Oudshoorn (letters O H? en overeenkomst met de bakenloodjes van Alphen-Oudshoorn) en eventueel Horne.
Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
121 2x Rechthoekig loodje van 15 mm.
Binnen gedeeltelijke parelrand de letter M (of H?)
Gevonden bij Gorredijk
collectie Vr121
 
120 2x (verzegel?)loodje.
Vz. Leeuw n.l. met zwaard
Kz. B R
Diameter 16 mm
Gevonden in Twijzel, bij Leeuwarden
collectie Vr120
AK: Leeuw draagt zwaard en is dus niet van Leeuwarden maar het Rijkswapen
119   2x Dit enkelzijdige loodje is gevonden bij Zoetermeer.
V
·S / X / wapenschild,19 x 21 mm.
collectie Vr119
Mogelijk het wapen van Waardenburg:
"Van keel beladen met 3 pals van vair en chef van goud."
Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie De Cocq, zie Hardinxveld. Het wapen werd in ieder geval al gevoerd door Gerrit de Cocq van Waardenburg (1376-1399).
Op de website De Cocq van Delwijnen zijn meer vergelijkbare familiewapens te vinden.
Ook Waterschap Tielerwaard maakt gebruik van dit wapenschild.
118 2x Deze loden penning is gevonden in een tuin vlak bij de Hervormde Kerk te Aardenburg., Afmeting 20 x 2 mm, gewicht 4 gram.
De "gleuf" komt van het terug buigen van het vondstexemplaar.
collectie Vr118
 
117 2x Dit loden voorwerpje is gevonden bij Drachten
Afmeting 18 x 15 mm, gewicht 5,91 gram.
Collectie Vr117
AK: het lijkt op een gietmal, maar er is geen gietkanaal zichtbaar.
Het motief lijkt op de "vogel" van de bracteaten, maar de schildvorm stemt daar weer niet mee overeen.
116 Voorzijde de letters Z R B en op de keerzijde een "wafelmotief.
Gevonden in Amsterdam, diameter 19 mm en 3 mm dik.
Gewicht 9,88 gram.
Collectie Vr116
De letters doen vrij "modern" aan. Het zou een loodje geweest kunnen zijn waar een (ijzer)draadje doorheen gelopen heeft, maar het is niet echt duidelijk te zien.
Opmerking per email: Tussen 1807-1810 heeft Breda dit keurmerk gebruikt als zilver merk. Misschien heb je er wat aan.
115 2x Loodje met draagoogje gevonden bij Leeuwarden.
Voorzijde leeuw naar links
Keerzijde N binnen stippelrand
22 x 16 mm
Collectie Vr115
 
113 Loodje met een fraai uitgesneden roosje.
Keerzijde glad, geen aanhechtingspunten.
Afmeting 27 x 25 mm. Gewicht 11,77 gram
Collectie Vr113
Mogelijk een Tudorroos??
112 Loodje met het wapen van Gelderland
Keerzijde drie stippen.
Afmeting 22 x 25 mm. Gewicht 7,88
Gevonden te Waalwijk. collectie Vr112
 
111 2x Loodje van 20 mm, gevonden bij de Nieuwe Kerk te Delft.
Voorzijde: ANNA
Keerzijde: een kruis?
AK: armenpenning?, maar waar staat ANNA voor?
110 2x Loodje van 14 mm grootte en een gewicht van 2 gram.
Voorzijde: zes spakig wiel / kruis
Keerzijde: huismerk
AK: tijdelijke particuliere uitgave van een (betaal)penning met een huismerk?
109 Voorzijde: springend paard naar rechts.
Keerzijde: M / 17.7 /
ϩ (retrograde S) 24
Vierkante penning van 28 x 28 mm met (spijker)gat.
Uit dezelfde collectie in Rogate, West Sussex, UK waar een unieke(?) Weldadigheidspenning van Dordrecht uit 1756 vandaan komt is dit loodje.
De uitvoering van de letter M is vergelijkbaar met die van de Dordtse loodjes. Het springende paard doet mij aan een duits gemeentewapen denken.

Ik heb echter geen idee of dit loodje enig verband met Dordrecht heeft.
108 De penning is gevonden in Zegge, 28 mm, 2 mm dik en weegt 10 gram.
Voorzijde: gedeeld wapenschild met daarin twee gekruiste pijlen
en rechts een maan. Boven het wapen de letters C.S.
Keerzijde:
{ - 1638 - schenkkan/wapenschild (?)
Collectie
MvdH Vr108.
 
105 Enkelzijdige loden penning gevonden bij Sluis.
Diameter 23 mm, 12 gram en 1,5 mm dik
 
104 Enkelzijdig loodje gevonden op een akker nabij de rondweg van Sluis.
Diameter 23mm diameter,1 mm dik, gewicht 6 gram.
AK: armenpenning?
103 Loodje gevonden aan de Waal bij Nijmegen.
Enkelzijdig met 1711 / 12 / S(tuivers) rond een (familie)wapen met een springende éénhoorn in het linker veld en in het rechter veld "kersen" en een aambeeld???
detail (familie)wapen
AK: wie kent dit wapen?
Zou het iets te maken kunnen hebben met het Huis Offem en de Families van Limburg Stirum, Doys en van der Does als Heren van Noordwijk?
102 Vz: ? wapen G
Kz: twee korenaren?
Gevonden in Zeeland, diameter 26 mm
Collectie: Vr102
AK: gildepenning
101 2x Vz: H / R C / 15(6?)68
Kz: R H
Diameter 15 mm, materiaal lood
Zie ook Bodemvondstenwereld.nl
AK: avondmaalspenning?
100 In 2012 zijn van dit loodje zijn twee identieke exemplaren gevonden op een Brielse akker waar een grote boerderij heeft gestaan heeft. Afmeting 22 x 19 mm. Zie ook Muntenbodemvondsten.nl
Collectie: Vr100
AK: eigendomslood?
99 In de Betuwe is dit loodje gevonden van 19 mm.
Aan de ene kant een dubbelbaardige sleutel en aan de andere kant een G (?) met een ster.
AK: armenpenning?
Van Brugge zijn loodjes bekend van het Slotmakers gilde met hierop ook een sleutel en gildenummer op de andere zijde.
98 Loodje gevonden door B. in stortgrond bij Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen).
Vz.: H L - DIA
Kz.: .7.. - R B
In het centrum een " X "vormig gat.
37 x 38 x 1,5 mm. 22,7 gram.
AK: zou dit een kerkelijk loodje kunnen zijn?
Vz.: H L - DIA = plaatsnaam - DIAconie?
Kz.: .7.. - R B = jaartal - RoggeBrood?
96 Loodje met het wapen van Rotterdam met erboven het jaartal 1665 in een cirkel.
Op de keerzijde een naar links klimmende leeuw binnen een cirkel.
Afmeting 23 x 28 mm.; 9,15 gram, collectie Rott06.
 
95 Loodje gevonden in Friesland.
Voorzijde leeuw, keerzijde onduidelijk.
Gewicht 6,99 gr., 21 x 20 mm
Collectie Vr095
AK: loodje met de leeuw van Leeuwarden?
94 Loodje gevonden in Friesland.
Leesbaar de letters L
                             A
in spiegelschrift      1738
in een cirkel. Gewicht 23,05 gr., 27 mm.
collectie Vr094
AK: zouden de letters L en A voor LeeuwArden kunnen staan?
93 Op de voorzijde een kruis met 2 punten
Op de keerzijde een punt.
De diameter is 17 mm
Vermoedelijk uit Amsterdamse stortgrond??
AK: waarschijnlijk een laat middeleeuws armenloodje
92 Omschrijving:
'Loodje met kookpot ca. 17e eeuw Bodemvondst'.
Vindplaats onbekend. Afmeting 22 x 25 mm.
Collectie Vr092
AK: de suggestie van een bakenloodje lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Ik denk eerder aan een armenpenning met daarop een kookpot of grape.
Mogelijk te maken met de ketelmaker Willem Momma?
91 Engelse detectorvondst.
Enkelzijdig lood met klimmende leeuw op voorzijde.
Ø 32 mm.
collectie Vr091
AK: 17e - 19e eeuw?

In de LeadTokenTelegraph van december 2011 bespreekt David Powell op pagina 2 afbeelding 3 een overeenkomstig loodje.
90 3x Een middeleeuwse tinnen armenpenning met op de voorzijde een kruis. Bodemvondst uit de binnenstad van Amsterdam. Diameter 17 mm. Eeuwen geleden heeft iemand er een spijker doorheen geslagen.  
89 Loden penning met op de voorzijde een huismerk en op de keerzijde een "H" in een cirkel. Ø 24 mm.
Klik op de afbeelding voor een vergroting
AK: armenpenning van Hoorn?
88 Loden stempel met de afbeelding van een geharnast schild met hierop drie springende leeuwen (2/1).
Collectie: Vr88
(klik op de eerste afbeelding voor een vergroting)
Zie ook Muntenbodemvondsten.
87 Enkelzijdige penning van 29,5 x 25,5 mm 
met het jaartal 1 9  1 6 ter weeszijde van het wapen. Gebruiksdoel onbekend.
Zie ook Muntenbodemvondsten.
86 Loodje gevonden in Den Dungen bij Den Bosch
Enkelzijdig, afbeelding van een (kees)hond / (leeuw?).
Ø 25 mm, 7,71 gram
 
85 Grote loden plak, 34 mm met in een schild:

S M D
soort zandloper(s) vaas?
B(?) V  R
   | |

AK: legitimatie of Gilde- Brandspuitpenning?
Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling
05-2006 lot 1624 en 11-2006 lot 2586 colVR85
84 Gevonden in Zeeland
Jaartal
1780 en R ingeslagen
Materiaal: lood, 32 x 30 mm

Massa 15,58 gram
collectie Vr084,
Numis 1036946
AK: Broodpenning?
80 2x Gevonden in Kloetinge, Zeeland
Datering: 17 / 18e eeuw
Bijzonderheden: letter V
Materiaal: lood, 25 mm
Collectie: Vr82
 
78 Loodje met een diameter van 18 mm, ongeveer 2,5 mm dik.
Voorzijde een staande sleutel, keerzijde een
B 
AK: kerkelijke armenpenning voor Brood? (uit de Zuidelijke Nederlanden?)
77
a/b
 
Dit loodje heeft een diameter van 26 x 24 mm, is behoorlijk dik en weegt 26,33 gram. Het loodje lijkt uit twee helften te bestaan, maar dat is niet zo.
Het is gewoon slecht gegoten.
Zie ook:
Muntenbodemvondsten.nl,
Numis 1037254, 1036989 = 14,51 gr; 25 mm, Oost-Souburg

collectie Vr77a en Vr77b
AK: aan de hand van het kruis zou ik denken dat het vrij vroeg te dateren is, 16e eeuws (< 1531)? G voor Gerst?, armenpenning...
Pelsdonk 14.02.1.V-454, 26 - 30 mm, vindplaatsen Middelburg, Goes, Nieuwlande, Reimerswaal, Oost- Souburg.
Een suggestie dat dit een 15e - 16e eeuwse armenpenning zou zijn voor het Gasthuis te Goes,  is nergens op gebaseerd. 
76 Loodje gevonden bij de aanleg van de spoortunnel in Rotterdam.
1 huismerk? G, 20 x 25 mm, 9,92 gr.
Keerzijde iets hol.
AK: vermoedelijk een armenpenning.
Reactie BOOR: "we hebben meer van dit soort loodjes, o.a. in de (spoortunnel) collectie. Datering grofweg tweede helft 16e eeuw. Het zou goed kunnen dat het om een armenpenning gaat."
75 Enkelzijdig loodje gevonden in de omgeving van Gouda.

1635
(3?)
 
W   O
   30

30 is ingeslagen.
Ø 45 mm.
 
74 Op de voorzijde staat een afbeelding welke op twee
zandlopers / pilaren lijkt en het jaartal 1628
De keerzijde heeft een afbeelding (van een paard?) met een onleesbaar randschrift. De diameter is ongeveer 20 mm. 

Collectie: Vr74
 

72

De diameter is 38 mm, het is éénzijdig.
Het opschrift is BOVGVS , wat vermoedelijk gelezen zou kunnen worden als BOUGUS.
Het loodje is geklopt met een " I ".
De vindplaats is helaas onbekend

 

71 Een loden penning met het jaartal 1690.
Diameter ca. 40 mm.
Gevonden in Groningen
AK: Vermoedelijk betreft het een bakenlood of een armenpenning.

70

          

Een mij onbekende penning met een leeuw.
Het materiaal lijkt tin, maar zou ook nog koper of messing
kunnen zijn. De datering is vermoedelijk 16e of 17e eeuw.
Afmeting 20 x 25 mm. Gevonden in Zeeland. collectie Vr070

AK: op Bodemvondstenwereld.nl staat een zelfde exemplaar van
23 mm.
Hier wordt als suggestie een stootplaat- of achterkant van een mes genoemd....

69

  

Loodje gevonden in Kampen

 

68

        

Een armenpenning (?) met aan de ene zijde een motief en aan
de ander zijde een Gotische letter.
Doorsnede 15 mm. 

 

67

 

 

64

Loden proefslag (?) met het jaartal 1631.
Afmeting 35 x 37 mm.
Gevonden omgeving Gouda.

 

 63

Er staat een boompje met een vogel (ooievaar?) op een nest geflankeerd door de letters W M. Verder nog een aantal zigzag lijnen.De diameter is ca. 28 mm. Rechtsboven mogelijk nog een getal (98 of 92?). Collectie: Vr63
Suggestie JK:
Zie in de W echter de bek en de M als de poten van een dier, Schaap? Op deze schaap zit een kraaiachtige. Deze halen vaak wol en insecten uit de vacht van het schaap. De wol om te nestelen.

 

62 Ovaal loodje (3,5 x 3 cm) met op de voorzijde het wapen van Leiden en op de keerzijde een "Fleur De Lis"(?) en andere onduidelijke objecten.
Gevonden omgeving Zierikzee.
 
61 Eénzijdig loden "stempel" met de letter G in een parelrandje. Gewicht 7,1 gram, diameter 19 x 16 mm.  
60 Voorzijde:Onder de letters JPK
                                    I een vogel (duif?) 6
Keerzijde: Onder de letters
G A C
                                     6 "krab" 0
Ø 22 mm. Collectie: Vr60
AK: kerkelijke / communie penning?
Pelsdonk 11.01.1.IV-343, Ø 22 mm,
8,75 gram, jaartal 1660.
Numis 1037113
59 Knijplood van 27 x 23 mm
Collectie: Vr59
AK: vroege afbeelding stadspoort Leiden?
Kz. koggeschip?

In Sluis is een vergelijkbaar loodje gevonden.
Omgeving Roosendaal FB

19

2x  

Dit loodje is meerkantig, éénzijdig en met het wapen van Groningen(?)
Erboven staat " K + V " , ter weerszijden " 14 - 59 ".
Diameter 20 x 20 mm.
Collectie: Gron01

AK:  Er zou zich in het Groninger Museum ook nog een dergelijk exemplaar bevinden. De conservator van de afdeling archeologie kon mij dit echter niet bevestigen en wist verder niets van dergelijke loodjes af.
Numis 1037153

17

Eénzijdig loodje.
De " 5 " van 1775 en de " 8 " zijn separaat ingeslagen.
Opgenomen bij de bakenloden onder DJ

 

15a

    = PA 1636

Geen verdere gegevens van bekend.
Diameter 24 x 25 mm
Op Bodemvondstenwereld staat een exemplaar uit 1823
Diameter 28 x 25 mm.
Vanaf 11-2019 opgenomen onder bakenloden OM

Musselkanaal / Veendam?

AK: In het Amsterdam Museum  bevind zich onder inventaris nummer
PA 1636 een vierkant exemplaar met de volgende determinatie: Binnengasthuis of St. Pietersgasthuis
M
(annen) V(erband) 6 ingeslagen 1839.
Hebben beide loodjes misschien met elkaar te maken?
Navraag heeft helaas geen verdere info opgeleverd.

11    Dit loodje is in 1995 gevonden in een afbraakpand te Middelburg
Collectie: Midd03
 
07    Enkelzijdig met letters D.H.
Gewicht 10,42 gram

Collectie: Vr07
Een tweede exemplaar is gevonden bij Leeuwarden
en staat op Facebook Groep Loden Penningen / Méreaux.

Ex-collectie MvdH
05 2x Op dit loodje is linksonder een schaar geklopt,
rechts hiervan een grote letter
H.
Keerzijde een "
L "?
Diameter 16 x 15 mm, 2,32 gram. Numis 1037166

Gevonden in de omgeving van Waspik.
Collectie: Vr05
 
04 Dit loodje is gevonden in Noord-Friesland.
Klop 85, eronder een gekroonde burcht tussen de letters
B - K .
Achthoekige rand. Afmeting 26 x 45 mm.
Numis 1037147
 
03 Dit grote loodje is gevonden in de vaargeul bij Muiden in het IJsselmeer.
Het lettertype doet denken aan dat van de loodjes van het Hoogheemraadschap Rijnland.
De "spijkergaten" zijn misschien voor het bevestigen op een schip of scheepsmast?

Collectie: AK
 
02 Dit loodje is van Ben te Boekhorst van de Surhuisterveense Spaar- en Voorschotbank.
Aan de ene kant staat een vogel / adelaar en aan de andere kant een soort huismerk bestaande uit een rad en vermoedelijk een sleutel. De diameter is ca. 25 mm, dikte ca. 5 mm.
AK: dit loodje doet mij denken aan een 16e, vroeg 17e-eeuws gildenloodje van Zwolle met huismerk dat ik ken. Misschien is dit een gildenloodje van Deventer?

 Denk je het antwoordt te weten op één van de vragen, of wil je dat ik hier één / enkele van jouw loodjes plaats,
neem @ contact @ met mij op

Alvast bedankt,
Allex
..

Sluiten

Begin