Sluiten

Begin

FRIESLAND

Bakenloodjes van Harlingen.

Bakenloodjes voor de Jetting (vaargeul tussen Harlingen en de Vliestroom).

Type FE

Groot lood voor de zeegaten, 32,5 - 40 mm.

Gekroond wapen van Harlingen, met ter weerszijden de letters:

C                    Z
wapen
Harlingen

H                    M
Onder het wapen
 het jaartal in een kader, en meestal nog een getal ingeslagen.

jaar bijzonderheden
1778 "22" ingeslagen, 40 mm, Muntenbodemvondsten
1781 "57" ingeslagen, 40 mm, Fries Genootschap / Fries Museum inv. nr. NA01881.
1786 "68" ingeslagen, collectie NISA
1789(2) "60" ingeslagen. Gevonden in Friesland, colAFE01
1790 "41" ingeslagen, collectie Wiebren, zie Bodemvondstenwereld.nl
17.. "21" ingeslagen, 40 mm, gevonden in Friesland

Sluiten

Begin