Sluiten

Begin

Denk je een betere determinatie te hebben op één van de vragen, neem @ contact @ met mij op

Alvast bedankt, Allex

176 Voorzijde: Binnen een gladde boord een lantaarnaansteker naar links, gekleed in pofbroek en pofmouwen. In de handen een lange aanmaakstok. Links een bolletje.
Keerzijde: Binnen een gladde boord drie lantaarns in het veld.
Diameter: 17 mm
Datering: z.j. ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw.
Bodemvondst uit de Theems, Londen, UK.Voorzijde:
01-2024 aangeboden op MP
In 1417 vaardigde de burgemeester van Londen, Henry Barton een decreet uit. Waarin werd vermeld in welke straten van de stad op winternachten moesten worden verlicht met lantaarns.
135 TurfLoodje z.j.
Vz: T drie ingestempelde kronen onder elkaar L
Kz: ring of 8 in cirkel / lam met nimbus? driehoek in cirkel
MPO veiling 44 woensdag 26 november 2014. Numis 1037856
lot 5668, collectie
Nico Arkesteijn nu collectie Vr135
In de NNC database 1991-0149 toegewezen aan Haarlem.
Haarlem
Turfpenning van Elisabethsgasthuis (?) z.j,
139
2x
Gaande leeuw naar links waarboven 1642
Gotische letter I ?
Diameter 14 mm. Massa 3,55 gram
Gevonden door Richard Prins, omgeving Dokkum
Bron: BvW

 

Gaande leeuw naar links
Gotische letter I of L?
Diameter 12 x 15 mm. Gewicht 2,78 gram
Gevonden Zuid-West Friesland
collectie Vr139

Determinatie door Tjark Dolfing:
Een loden blokgewichtje van de stad Leeuwarden.
Het is een 1/128 pond van een pond van 492 gram.
Links en rechts van de leeuw staan de initialen I A,
dit zijn de initialen van Jelle Annes.
Hij kwam uit Dokkum en werd in 1641 burger en ijker van de stad Leeuwarden

230

Voorzijde: Rijkswapen waaromheen 'RIJKSMUNTMEESTER'
Keerzijde: Bascule/weegschaal waaronder AFD  / CONTROLE
Diameter: ?
Gevonden nabij een oud militair oefenterrein

AK: In een presentatie van ’s Rijks Muntmeester Dr.Ir.M. van den Brandhof (muntmeester van 1969 – 1979) schrijft hij o.a. het volgende: “In 1902 werd het bedrijf als Staatsmuntbedrijf ressorterende onder het Ministerie van Financiën, in direct Rijksbeheer genomen.
Het hiervorengenoemde, uit 3 leden bestaande Muntcollege werd afgeschaft en vervangen door een afdeling controle.
De werkruimten, welke bezocht zullen worden, zijn:
1. Smelthuis, 2. Pletterij, 3. Gloeihuis
4. Blanchiment, 5. Muntzaal, 6. Contrôle-afdeling;
Hier worden de munten door telmachines in zakken geteld (200, 500 of 1000 per zak). De zak wordt verzegeld en nagewogen en verder ter verzending gereed gemaakt.”
234 2x

Octagonaal lood
Voorzijde: RM:
M / COM:P / 1766
Materiaal: tin/lood
Afmeting: 25 x 25 mm
Massa: 6,50 gram
HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1521
nogmaals aangeboden in HAE veiling 17-05-2022 lot 1630
Collectie Vr234

AK: Communie token. De inscriptie staat voor “Robert Menzies, minister; Comrie, Perthshire". De laatste zijn de naam van de parochie en de provincie waarin ze zich bevindt; hoewel het ongebruikelijk is dat de naam van de provincie wordt opgenomen, is het mogelijk dat de P voor iets anders staat.
Korte biografie van Robert Menzies op https://archive.org/details/fastiecclesiaesc04scot/page/263/mode/1up?view=theater .Hij was minister in Comrie van 1743 tot 1780.
De stijl van dit  token is typerend voor Perthshire in die tijd.
Referenties:
Burzinski 5926 {1999}, Cresswell 5192 {1985}
of Brook pagina 42, afbeelding 205 {1907}. Ander exemplaar.
163 2x Gevonden te Leimuiden.
Tekst: M Ko - ? 8. Is een slordige 1750 - A I 8 kunnen staan
Diameter 23 x 23 mm, gewicht 4,77 gram.
collectie HR161205
Bodemvondstenwereld.nl
AK: Alle kenmerken voor een baken- of tolloodje, maar waarvan?
Bakenlood type HJ voor de alternatieve route?
215 Eenzijdig loodje
Tekst: WR / I
·S
Diameter: 26 mm
Massa: 12,74 gram
Materiaal: lood
HAE veiling 66 lot #2908, nogmaal HAE 76 lot #2087, collectie WN
Dit is een Engels Hoptoken voor het kweken van hop uit een grote serie die betrekking heeft op Kent en East Sussex, d.w.z. de zuidoostelijke hoek van Engeland. Datum begin/midden 19e eeuw. De precieze plaats of oorsprong is onbekend. 1·S = één shilling; WR = initialen onbekende uitgever.
Referentie Henderson 422: Alan C. Henderson, "Hop Tokens of Kent and Sussex and their Issuers", uitgave Spink in 1990.

Rest
02

2x Door Ged Dodd gedetermineerd en door Earl James geplaatst op Peace Havens Project; A new post number Russian hemp bale seal found at Wildervank in the Netherlands by project member Allex Kussendrager. I put them on here for the many enthusiasts who I know are learning to translate the Russian seals; ПД = PD / А.ДЬЯКОВЪ / H147 //// SPB / BKRH / 1823
Hemp inspector A.D'YAKOV working out of 147 post in the port of St Petersburg, Kronstadt, Narva, Riga, Libau, Pilau, Pernau, Revel, Memel, Konigsberg, Windau or Tilsit .. in 1823. All SPB seals before 1829 are hemp seals. SPB indicates that a hemp tax has been paid to St Petersburg. It does not mean that the flax was shipped from there, but it may have been. The Grower/Owner/Agent initials are BK with high grade long fibre Rein Hemp plants in the bale. 'D'yak' (Дьяк) is a religious term (from Greek; meaning "servant" in the Church). A root of Russian names like D'yakov or D'yakonov. See reference IDS 2076 on page: BSIND2000.htm
Vrije vertaling: Een nieuw postnummer van de Russische hennepbaal zegels, gevonden bij Wildervank.
ПД = PD / А.ДЬЯКОВЪ / H147 //// SPB / BKRH / 1823 . Hennep inspecteur A. D ' YAKOV werkt vanuit post 147 in de haven van Sint-Petersburg, Kronstadt, Narva, Riga, Libau, Pilau, Pernau, Revel, Memel, Konigsberg, Windau of Tilsit in 1823. Alle SPB zegels van voor 1829 zijn hennepzegels. SPB geeft aan dat er een hennepbelasting is betaald naar Sint-Petersburg. Het betekent niet dat de vlas van daaruit verzonden is, maar dit is wel mogelijk.De kweker / eigenaar / agent initialen zijn BK met hoge kwaliteit lange vezel Rein hennepplanten in de baal. Zie referentie IDS 2076 op pagina; http://www.peacehavens.co.uk/BSIND2000.htm
207 Voorzijde: Maria met kind?
Keerzijde: Kerststal?
Diameter: ?? mm
Vindplaats: Steenbergen
Collectie: CD
AK: zogenaamde annunciatie (draag)penning.
Zie voor meer van deze penningen en een uitvoerige beschrijving;
http://www.lodenpenningen-mereaux.be/439404922
Arm
21 =
Nieu
09

2x

Voorzijde: M
Keerzijde: blanco, maar met (onduidelijke) klop
Diameter 14,7 mm. Gewicht 2,38 gram.
Collectie Arm21.
Graanpenning Nieuwlande
Arm
22 =
Nieu
10

2x

Voorzijde: P
Keerzijde: blanco
Diameter 16,5 mm. Gewicht 1,65 gram.
Vermoedelijk gevonden in (de omgeving van) Gelderland.
Collectie Arm22.
Graanpenning Nieuwlande
82a Twee vissen?, 0 ertussen.
Diameter: 28 mm
Massa: 8,57 gram
Datering: ca. 1600
Gevonden in Goes, Zeeland

Collectie Vr082, Numis 1036942
Graanpenning van Goes
82b Gevonden op een Zeeuwse akker
Dit loodje vertoont grote gelijkenis met 82a
Twee vissen?, : ertussen. Bovenaan een 'huismerk' klop.
Datering: 17 / 18e eeuw
Materiaal: lood, 28 mm.
Massa 8,57 gram
Graanpenning van Goes
  Het stempel voor dit gewicht is aan de grote kant zodat 1/3 van de H en de S is weggevallen zodat het lijkt of er een O overblijft.
De rand krult een beetje om zodat de letters S H van Stad Hindeloopen slecht / niet leesbaar zijn.
Jaartallen: 1769 - 1767 - 1770? - 1779 - 1781? - WT?
Massa 60,84 gram = 1/8 pond. In Hindeloopen werden de standaarden geijkt door de landschapsijker of ijkmeester-generaal uitgaande van een pond van 468 of 492 gram. Men had een zwaar en een licht pond . Dit gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje. Zeldzaamheid: RRR. Collectie Hind01
Determinatie door Tjark en verder op Loden blok gewichten L 522

 

Dit lood is gevonden in het IJsselmeer voor de Friese kust.
Diameter 42 mm, met draagoog 47 mm
Beschrijving: Lodenpenningen-Méreaux DPHH 03
Collectie Allex Kussendrager

Van 7 tot en met 29 april 2003 is op het terrein van de voormalige state Hoxwier te Mantgum een archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In het ARC rapport staat op pagina 31 een vergelijkbare penning afgebeeld.

In Friesland is in 2020 dit exemplaar gevonden.
Determinatie overeenkomstige penning DPHH 02;
Hanger/penning naar Hector Hoxviris.
Gefragmenteerd aan de rand. Juiste functie/datering van deze penning/draaginsigne is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Aanmaakplaats: z.pl. Utrecht
Datering: z.j. Ca. 1560.
Voorzijde: Binnen een kabelrand-versiering, en een sierband, in punt-cirkel motief een tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels. Symboliseerd, het Heilig Rooms Keizerrijk.
Keerzijde: Binnen een kabelrand-versiering, en een sierband, in punt-cirkel motief. Gelegen op een golvend veld Rijksappel, met daaronder het ingebogen wapenschild van Utrecht.
Ter weerszijden van de afbeeldingen, een plantmotief.
Mogelijks, gaat deze hanger over de historische benoeming van Hette van Hoxwier, tot voorzitter van de provinciale raad van Utrecht. En werd hij tevens benoemd tot "Ridder in de Orde van de Gouden Leeuw".
04     Dit loodje is gevonden in Noord-Friesland.
Klop 85, eronder in een kader een gekroonde burcht tussen
de letters
B - K .
Achthoekige rand. Afmeting 26 x 45 mm.
Numis 1037147, collectie Vr04

Een tweede exemplaar met de afmetingen 24 x 40 mm, collectie Tj.H.

In The Coinhunter nr. 62 pagina 9 staat ook een exemplaar.
Vermoedelijk bakenloden van Alkmaar voor de in stand houding van de drie bakens aan het Alkmaarder- of Langemeer.
Zie CWK
143 2x Monogram H C A W (?)
Keerzijde cirkel
Diameter 23 mm, gewicht 4,00 gram
Bodemvondst Zwolle.
collectie Zwol07.
Graanpenning of Koren accijns lood.
In de Overijsselse Hanzesteden werden vaker loodjes gebruikt met cirkel(s) voor o.a. de korenloodjes.
Zie b.v. Kampen
138    180 ° gedraaid Enkelzijdig loodje gevonden in Amsterdam
  
 
 
M t
Instempeling "eikenblad"
Diameter 30 mm. collectie Vr138
Graanpenning of Koren accijns lood van Valkenisse.
AK: dit loodje vertoont enige gelijkenis met het loodje van vraag 81 welke in Zeeland gevonden is.
81 Gevonden in Zeeland, datering: 17 / 18e eeuw
   
 
N
S t
waaronder een onduidelijke instempeling
De letter "
N" is ingeslagen. Materiaal lood, 30 mm, gewicht 9,17 gram.
Graanpenning of Koren accijns lood van Valkenisse.
  Lood met de letter S en sleutels onder klop I I I.
Achterzijde blanco.
De sleutels kunnen van Leiden zijn, maar ook van een Duitse stad zoals Bremen.
Afgebeeld op Muntenbodemvondsten.
Dit is een PRENTLOOD.
Een kwaliteits lood aangebracht na een bepaalde keuring door een  'prenter'.
Prenttekens worden aangegeven met een S,een R of een F.
De klop betekent dat het na de keuring terug moest naar een bepaalde bewerking (voor dat gedeelte afgekeurd of ter verbetering)In dit geval gaat het om een Leids lood en wel van 1770 of later.
Wikipedia: prentlood, loodje waarmee eenig weefsel te Leiden op het getouw gestempeld werd; het jongste voorbeeld is van 1770.
Determinatie door Huib op Muntenbodemvondsten.
  Loodje met de gekroonde letters B B.
Diameter 35 mm.
Op 13-04-2002 gevonden aan Moortsche Veenweck, Gouda.
Collectie Wese01
Lakenlood van de Duitse stad Wesel.
  Pijploodje met Gotische letters ingeslagen.
Afmeting 24 x 17 mm.
Collectie Rest01
 

 20

. 

Vierkante loden penning met een boom, waaromheen tekst.
Ø 25 mm; 8,51 gr, 16e eeuw.
Een rond, Ø 32 mm, gedeeltelijk leesbaar, exemplaar is gevonden bij Zoetermeer.

Pelsdonk 409,
Numis 1037105 dit exemplaar, colAV20.
AK: loodje van de Duitse stad Bocholt.
Klik hier voor het gemeentewapen van Bocholt.
Gebruiksdoel vooralsnog onbekend.

124 Loodje met de letters K B en het jaartal 1777.
Afmeting  21 x 23 mm.
Op een zolder in Harlingen zijn meer als zeventig van deze loodjes gevonden.
AK: een communie token van Kirkmabreck, Kirkcudbrightshire {Schotland}
Burzinski 3572, Brook 669 (tekst - afbeelding).
In Burzinski niet afgebeeld, wat betekent dat hij dit token niet in zijn collectie had of in het echt gezien heeft.
Kijk hier voor drie grotere afbeeldingen van deze tokens
122   Verdiept zijn de letters V C P ingeslagen waarbij de C door een anker loopt.
Diameter 33 mm, ongeveer 1 cm dik en 77,54 gram zwaar.
MPO veiling 20-11-2013 lot 5920 77,34 gram
 
Mogelijk een handelslood vanwege de twee doorlopende gaten in de zijkant. Grotere afbeeldingen op Muntenbodemvondsten.nl

Roelof Klasens kwam met de oplossing:
een champagnefles verzegeling van
Veuve Clicquot Ponsardin, Reims France. (zie logo)
114

Loden (gebroken) plaatje met Gotische (?) letters.
Gevonden in de buurt van Hilversum.
Afmetingen ongeveer 18 x 12 mm en 12 x 12 mm.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Als volgt gedetermineerd door Ritzo Holtman:
Vlakke loden plaatjes zijn afkomstig van ijzeren en blikken inhoudsmaten en hierin werden de ijkletters (goedkeuringsmerken) afgeslagen.
Indien de plaatjes eerder 'bonken' lood zijn, zijn ze afkomstig van een zogenaamd loodkopgewicht: een ijzeren romp waarin een ijzeren kruk (met lood) is geborgd; rond de kruk een ijzeren 'kraag' waarop het opschrift en de ijkmerken worden afgeslagen.
Het hier beschreven plaatje gedetermineerd:
* rechtsboven het merk van de arrondissementsijker Borst te Utrecht
(B in driehoek in cirkel)
* gotische jaarletters s t u v x z van 1862-1865, 1867, 1868
* schuine hoofdletter A van 1869.
107 Enkelzijdig lood van 38 mm uit de omgeving van Gorinchem AK: De leeuw doet denken aan de leeuw van de Zuiderzeese Vuurbakens, maar het omschrift is totaal anders.
Ik lees iets van IVSTUS (
CRISTVS?)..I..DI.. LEO ???
Het lijkt wel een naam (van een geestelijke?) waarbij de LEO is afgebeeld als leeuw.
Dit lood is ook opgenomen op Muntenbodemvondsten.nl .
Op Detectorvrienden-Vlaanderen.be staat een gedeeltelijke uitleg / verklaring.
106 Koperen penning met een diameter van 22 mm en gewicht is 6,1 gr.
De penning is gevonden in de buurt van Westdorpe , Zeeuws Vlaanderen. 
AK: het betreft hier een munt van Philips IV van rond 1660
97 Loodje met op de voorzijde"WA/TER" keerzijde een "3" 20 mm en 7,3 gram. Op de website Muntenbodemvondsten komen vergelijkbare exemplaren voor met de nummers "2" en "4", gevonden bij de Raaks in Haarlem. Een ander exemplaar met "2" is gevonden vlak naast de Watering bij Leimuiden, 20 mm en 5,45 gram. AK: Op vertoon van deze loodjes mocht te Haarlem door bierbrouwerijen water worden gehaald uit de Brouwerskolk.
Referentie
J.M.K. 1916, pagina 95 nr. 487, in 1916 Frans Hals Museum Haarlem.
83 2x Gevonden in Zeeland
Enkelzijdig met afbeelding "fles".
Datering: 16 / 17e eeuw
Materiaal: lood, 23 mm
AK: dit is een armenpenning van Vlissingen van rond 1600.
Zie Pelsdonk 01.21-096
79 Loodje met een diameter van > 4 centimeter.
Ter weerszijde van een anker de letters
X - T.
AK: dit zijn zogenaamd kaasloodje van TeXel. De (schapen)kaas werd met dit loodje van een stempel voorzien.
Er zijn op Texel
meerdere van deze loodjes gevonden.
Voor meer info zie de
speciale pagina.
78 Vz: D / L G waaronder een platte 2 ingeslagen / geklopt
Kz: drie kronen
Gevonden op de vuilstort van Diemen.
Collectie AK Vr78 = Numis 1037154.
AK: LDG staat voor Louis de Geer uit Zweden.
Het heeft met de omvangrijke koperindustrie van Zweden te maken.
Zie het zeer informatieve artikel hierover van Bonnie Nilhamn,
"Messing uit Holmens mässingbruk, Norrköping, Zweden".
Biografie / Biography about Louis De Geer

Twee andere loodjes in LTT #64 en #93
Veel meer Handelsloden
77 Eénzijdige loden penning met de letters " PAF ".
Gevonden in de omgeving van Bergen op Zoom.
Datering vermoedelijk 17e of 18e eeuws.
Afmeting 21 x 28 x 3 mm.
AK: misschien een (Engelse?) communie penning
76   3x Loodje gevonden in de omgeving van Leiden.
Voorzijde het stadswapen, keerzijde "25" (?) ingeslagen.
Diameter 1,5 cm., dikte +/- 2 mm
AK: vroege armenpenning met ingeslagen (wijk)nummer?
75 Vindplaats onbekend, diameter 1,5 cm.
(afbeelding 3x ware grootte)
AK: Armenpenning?
Hoewel erg klein / onhandelbaar als armenpenning.

66

Loodje gevonden in Friesland

Dit is een deel van een zogenaamd "Alnage seal". Het schild is eerste trimester van het koninklijke wapens na de "1707 Act of Union".
De waarde is 1 1/2 pence, onbekend voor welke lengte stof.
Referentie: "
Lead Cloth Seals and Related Items in the British Museum" van Geoff Egan.

64

   

Communietoken? Een Engelse “Communie token” deskundige schrijft hierover: It looks like a chalice (and bread, if the object is a loaf rather than damage). I would think it is communion based, but it might be for attendance at a service rather than use as a communion token. 1536 predates the introduction of protestant communion tokens from about 1560. An inn token would probably have a flagon rather than a chalice on it, and it looks certainly religious rather than secular. The reverse looks so different from the obverse that I wonder if an older piece has been reused.

AK: ik denk dat het een imitatie is aangezien er al meerdere keren exact dezelfde penningen zijn aangeboden op eBay.

 51

Loodje uit de bagger van eeuwenoude Leeuwarder Rivier
( De Greuns ). Rivier en land erachter was waarschijnlijk een oude vuilstortplaats. Het is een behoorlijke “bonk” lood van wel 55 gram.
Afmeting 40 x 28 mm.

AK: middeleeuws armenloodje?

  48 Eénzijdig loodje met een Eénhoorn naar links.
Diameter 4 cm. Bijvondsten 17e eeuws.
AK: een Engelse herkomst lijkt waarschijnlijk.
Een geraadpleegde Engelse loodjes deskundige heeft dit lood echter nog nooit eerder gezien.

20

   

Rechthoekig loodje met een "boom" waarin een ster, met ter weerszijden nog een ster. Mijn jaartal is 1823 en het loodje is gevonden in de omgeving van Zalk. Ook heb ik nog een exemplaren van 1846 en 1861 gevonden bij Medemblik.
Uit de gegevens van het K.P.K. ken ik een exemplaar uit 1837 wat gevonden is bij Drachten. Ik heb nog een exemplaar waarop de "boom" voor ¼ staat afgebeeld, ook uit de omgeving van Drachten.

AK: de afgebeelde "boom" doet sterk denken aan een relatie met Den Bosch.
In de gemeente Den Bosch of bij het Noord Brabants Museum is echter niets over deze loodjes bekend.

18

Eénzijdig loodje, aan de rechterkant beschadigd.

Vermoedelijk een bakenlood type CDK

16

 

Verzegel-? of visloodje? van Enkhuizen.
Op de lip aan de achterzijde staat nog een soort "
7 ".

AK: dit is een lakenloodje van Enkhuizen.
Jaartal vermoedelijk 1671. 

14

Penning van de stad Dokkum.
In Muntkoerier nr. 2 beschrijft dhr. B.H.J. te Boekhorst de penningen welke zich in het Streekmuseum, Het Admiraalshuis bevinden en mijn exemplaar. We hebben hier al enkele keren contact over gehad.
Dhr. te Boekhorst heeft n.a.v. dit artikel ook geen reacties gehad aangaande de bewuste penningen.

AK: Mogelijk een gildepenning van het Turfdragersgilde.

13

Dit voorwerp is een losse vondst op het strand van Noordwijk.
Het materiaal is en soort bruinachtig tin/lood.
Het lijkt in grote lijnen wel op het loodje van pagina 41 en 42 uit het boekje "Geld uit de belt".

AK Een armenpenning van de stad Leiden. Betekenis van de Gotische letter onbekend.
Meer Leidse armenloodjes hier

12

 

AK: Armenloodje voor Rogge?
Van welke plaats, Deventer?

10 BakenLood of BroodLood(?) van 21.9 x 21.6 mm.
Ik ken nog een tweede exemplaar, ook uit 1718, gevonden op Marken.
AK: dit is een Engels zogenaamd Communion Token van Blantyre.
Referentie Brook 1907 # 121.
09 D op een loodje van 14.1 x 13.7 mm.
Numis 1037163
AK: Communion Token (van Dunkeld?)
08 B in een parelrandje. 21.9 x 21.6 mm.
Numis 1037164
AK: Dit is een Schots loden Communion Token voor Buckie Banffshire in Burzinskie # 637
06


01
   Deze loodjes stellen mij, en velen met mij, nog steeds voor een raadsel.
Ze worden door heel Nederland gevonden, evenals in scheepswrakken uit de voormalige Zuiderzee. Ik ken inmiddels zeven "hoofdtypes" van deze loodjes, vanaf 1690 tot 1870, van verschillende vormen en waardes.
Na 1850 verschijnt er nog een derde wapen, namelijk met een "
X ".

Plat loden plaatje met twee wapentjes, daaronder het jaartal 1713 en een ingeslagen " 8 ".
Afmeting 30 mm. 
Gevonden op de stort van de Rotterdamse spoortunnel.
AK: loodjes met het wapen van Alphen a/d/ Rijn en Oudshoorn.
De loodjes zijn waarschijnlijk gebruikt voor de tolheffing op de Heimansbrug.
Er werd hier zeker als sinds de 17e eeuw zogenaamde Wassenaarstol geheven t.b.v. de Heren van Wassenaar.
Info van Jan van Oostveen,
kleipijp.home.xs4all.nl


Meer van deze loodjes

 Denk je een betere determinatie te hebben op één van de vragen, neem @ contact @ met mij op

Alvast bedankt,
Allex

Sluiten

Begin